کنکور

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ تمامی رشته ها

حذفیات کنکور 1401 در رشته تجربی و ریاضی و انسانی ببینید و سوالات خود را کامنت کنید.

کتاب های کنکور سراسری هر ساله یک سری حذفیات دارند از قسمت پاراگراف ها و پاورقی ها، حاشیه ها و حتی برخی صفحات که طراح سوال نباید از آن قسمت ها سوالی طراحی کند و مربوط به سه پایه تحصیلی یعنی سال دهم و یازدهم و دوازدهم است، در حذفیات کنکور ۱۴۰۰ و حذفیات کنکور ۱۴۰۱ با توجه به شرایط کشور و مجازی شدن مدارس یک سری حذفیات دیگر مربوط به پایه دوازدهم به این فهرست اضافه شد. به صورت مجزا هر دو حذفیات را مشخص کرده ایم و به ابهامات ذهن دانش آموزان به صورت واضح پاسخ داده ایم.

در این پست چه چیزهایی بررسی می شود:

 • محدودیت طراحی سوال: این قسمت شامل مواردی است که در کنکور از آن ها سوال طرح نمی شود، با نام حذفیات مشخص شده است، این لیست توسط سازمان سنجش اعلام شده برای کنکور ۱۴۰۱ کاربردی است و قسمت هایی که نیاز به خواندن نیست را مشخص کرده ایم.
 • حذفیات ۲۰ درصدی مباحث کنکور: کنکور ۱۴۰۰ دارای ۲۰ درصد حذفیات است، این حذفیات بیشتر از سال دوازدهم بوده است، و از علت های آن شرایط کرونا و شرایط سخت مناطق قرمز از نظر کروناست، که تصمیم گرفته شد این ۲۰ درصد مباحث در کنکور سراسری و در امتحانات نهایی مورد پرسش قرار نگیرد، در قسمت دهم به طور کامل این مباحث را مشخص کرده ایم.
 • پیش بینی کنکور ۱۴۰۱

نکته خیلی مهم: آیا کنکور ۱۴۰۱ ساده تر می شود؟
کنکور ۱۴۰۱ کاملا از کتاب درسی و بصورت مفهومی مطرح می شود.


فهرست کتاب های کنکور ۱۴۰۱ به همراه سال چاپ آن

دانش آموزانی که سال ۱۴۰۰ دوره دوازدهم خود را سپری می کنند از آخرین آپدیت کتاب ها استفاده می کنند اما دانش آموزان فارغ التحصیل باید منابع خود را متناسب با این سال چاپ خریداری کنند:

سال چاپ کتاب درسی
۱۳۹۸ کتاب های سال دهم
۱۳۹۹ کتاب های سال یازدهم
۱۴۰۰ کتاب های سال دوازدهم

اهمیت توجه به حذفیات کنکور:

شما با اطلاع از حذفیات کنکور می توانید زمان خود را بر روی بقیه مباحث بگذارید و مباحثی که در آن ها سوالی طراحی نمی شود را بشناسید.

حذفیات کنکور 1401 رشته تجربی و ریاضی

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ رشته تجربی و ریاضی

 

حذفیات کد کتاب نام کتاب ردیف
تمام مطالب مربوط به بخش خواندنی های کتاب ۱۱۱۲۱۵ آمار و احتمال سال یازدهم ۱
الف) سوالات غیر مرتبط با کتاب درسی:  کلیه سوالات باید بر اساس کتاب درسی جدید و مبتنی بر برنامه درسی ملی طراحی شوند، به طوریکه جدید و نو بودن سوالات بر اساس، رویکرد های کتاب های جدید کاملا مشخص باشد، بدیهی است که انحراف و ارائه مطالب غیر مرتبط باعث تشویش و نگرانی خانواده ها می شود.

ب) عدم طراحی سوال از قسمت های: تاریخ علم، قسمت پانویس ها، جدول، پیوست ها، واژه نامه، اطلاعات، داده های ریز و جزیی (داده هایی که هدف دور از تصویر را دارند)، نتیجه فعالیت های تحقیقاتی، خوب است بدانید ها، داده های موجود در پرسش و پاسخ هایی که ضرورتی در حفظ کردن آن ها نیست.

پ) عدم طراحی سوال از محدودیت های آموزش کتاب درسی فیزیک: به طور مثال در فیزیک۳ رشته ریاضی، صفحه ۲۲ نوشته شده در این کتاب فقط سقوط آزاد بدون سرعت اولیه بررسی می شود، یعنی از سایر حالت های سقوط آزاد در بحث حرکت نباید سوال طراحی شود. یا مثلا صفحه ۳۴ کتاب فیزیک ۳ بررسی حالت هایی که نیرو ها مود یا هم راستا نیستند را خارج از کتاب درسی می داند، در نتیجه تمام قسمت هایی که نیاز به تجزیه بردار دارد هم کنار گذاشته می شود.

فیزیک ۲ رشته ریاضی فیزیک: صفحه ۷۲ در مدارهای چند حلقه ای که در مدار ها از باتری استفاده می شود، به هم بستن مقاومت ها به غیر از متوالی و موازی جزو برنامه درسی کتاب نیست و نباید سوال طراحی شود.

ت) در نظر داشتن زمان پاسخ به نکات: سوالات باید طوری طراحی شود که رسیدن به پاسخ به سوال تستی در مدت زمان متعارف باشد و مبتنی بر دانستن نکته های کنکوری خاص و پرسش های کلیشه ای نباشد.

۱۱۰۲۱۴

۱۱۰۲۰۹

فیزیک۱ ( رشته تجربی و ریاضی)

پایه: دهم

۲

 

۱۱۱۲۴۴

۱۱۱۲۰۹

 

فیزیک ۲

رشته: تجربی و ریاضی

پایه : یازدهم

 

۳
تمام مطالب بخش خواندنی کتاب درسی ۱۱۰۲۱۱ ریاضی یک پایه: دهم ۴
۱۱۰۲۱۳ هندسه ۱ پایه دهم ۵
۱۱۱۲۱۳ هندسه دو

پایه یازدهم

۶
۱۱۲۲۱۳ هندسه ۳ پایه دوازدهم ۷
تمام مطالب بخش خواندنی کتاب درسی ۱۱۱۲۱۴ حسابان ۱ پایه یازدهم ۸
تمام مطالب بخش خواندنی کتاب درسی ۱۱۲۲۱۴ حسابان ۲ پایه دوازدهم ۹
تمام مطالب مربوط به بخش خواندنی کتاب درسی ۱۱۲۲۱۵ ریاضیات گسسته ۱۰
مطالب مربوط به حفظ اعداد، جدول ها، بیشتر بدانید و جمع آوری اطلاعات و همچنین آشنایی با علوم ایران و زمین. ۱۱۱۲۳۷ زمین شناسی

پایه یازدهم

 

۱۱

 

 

۱) مطالب با عنوان بیشتر بدانید و واژه شناسی در کتاب زیست ۱ و ۲ و۳ ارائه شده اند.

۲) طراحی سوال از شکل های صفحه ۲۴ کتاب زیست یازدهم که در زیر آن قید شده طراحی سوال از این قسمت غیر مجاز است.

۳) طراحی سوال عددی و محاسباتی به هر شکلی مجاز نیست.

۴) طرح سوال از فرمول های ساختاری مواد شیمیای غیرمجاز است.

۵) آوردن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همراه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن الزامیست.

۱۱۰۲۱۶ زیست ۱

پایه دهم

۱۲
۱۱۱۲۱۶ زیست ۲

پایه یازدهم

 

۱۳

۱۱۲۲۱۶ زیست ۳

پایه دوازدهم

۱۴
تمام مطالب خواندنی کتاب درسی ۱۱۰۲۱۱

۱۱۱۲۱۱

۱۱۲۲۱۱

ریاضی ۱

ریاضی ۲

ریاضی ۳

 

۱۳

 

 

ج) توجه به حدود پیشروی سوال کتاب درسی: کتاب درسی در مورد تعادل گرمایی صحبت کرده است، اما طرح سوال از مسائل تعادل گرمایی که در آن پیش از حل مسئله معلوم نیست، همه یا بخشی از مواد شرکت کننده در تبادل گرمایی تغییر فاز می دهند، خارج از چارچوب کتاب درسی است و در کتاب درسی کار نشده است.

رعایت تعداد رقم با معنا: هر چند رعایت تعداد رقم با معنا توسط دانش آموز الزامی نیست اما طراحان سوال بهتر است آن را رعایت کنند، به عبارت دیگر در طراحی و پاسخ دهی سوال اگر قرار به دو رقم بامعنا باشد از سه یا چهار رقم بامعنا استفاده نکنند.

۱۱۲۲۴۴

۱۱۲۲۰۹

فیزیک ۳ رشته تجربی و ریاضی

پایه: دوازدهم

۱۴
 

مفهوم، محتوا و ترجمه آیات ابتدای هر درس، و فعالیت های ستاره دار(*)

محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، دانش تکمیلی، معرفی کتاب و پیشنهاد ها، فیلم، پاورقی و برداشت ها.

 

۱۱۰۲۰۴

۱۱۱۲۰۴

۱۱۲۲۰۴

۱۱۰۲۰۵

۱۱۱۲۰۵

۱۱۲۲۰۵

دین و زندگی ۱ و ۲ و ۳ ۱۵
بخش البحث العلمی ۱۱۰۲۰۶ عربی و زبان قرآن ۱ ۱۶
بخش” المعربات الفارسیه”

بخش “البحث العلمی”

۱۱۱۲۰۶ عربی و زبان قرآن ۲
۱۷
بخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانیم صفحه ۶۵ ۱۱۲۲۰۶ عربی و زبان قرآن ۳ ۱۸
جابه جایی و جهش ضمیر ۱۱۰۲۰۱ فارسی ۱ ۱۹
۱) داده های مربوط به صفحه های اول و دوم وسوم ابتدای هر درس که انگیزشی و به صورت شکل و نمودارو جدول نوشته شده اند.

۲) بخش هایی با نام: آیا می دانید- پیوست ها- تفکر نقادانه- پانویس های کتاب- واژه نامه و تارنماها.

۳) کلیه محدودیت هایی که در کادر زرد رنگ در حاشیه بعضی صفحات نشان داده شده، باید مورد توجه قرار بگیرند (پرسش فراتر از این محدوده مجاز نیست، برای مثال در صفحه ۳۴ شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی، عنصر ها را محدود کرده به ۳۶ عنصر نخست در جدول تناوبی).

۴) به استثنای آلکان ها، بقیه نام گذاری ترکیب های آلی

۱۱۰۲۱۰

۱۱۱۲۱۰

۱۱۲۲۱۰

شیمی ۱

شیمی ۲

شیمی۳

 

۲۰

حذفیات کنکور 1401 رشته انسانی

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ رشته علوم انسانی

 

حذفیات (محدودیت طراحی سواال) کد کتاب نام درس
تمام مطالب مربوط به بخش خواندنی کتاب ۱۱۰۲۱۲

۱۱۱۲۱۲

۱۱۲۲۱۲

ریاضی و آمار ۱ و ۲ و ۳
بخش های: فعالیت ها- تحقیق کنید- برای مطالعه- بحث کنید- مقایسه کنید- گفت و گو کنید- بررسی کنید- گزارشی تهیه و ارائه کنید. ۱۱۰۲۲۱ اقتصاد
بخش های: البحث العلمی، ذکر صیغه فعل ها به صورت للغائب و للمخاطب (مفرد و مذکر و غایب مورد نظر است). ۱۱۰۲۰۷ عربی، زبان قرآن ۱
صفحه های ۵۷ و ۵۸ مربوط به بخش للمطالعه- بخش البحث العلمی ۱۱۱۲۰۷ عربی، زبان قرآن ۲
صفحه ۱۸ بخش خوب است بدانیم ۱۱۲۲۰۷ عربی، زبان قرآن ۳
قسمت های: بیندیشیم، بیشتر بدانیم، توضیحات و زیرنویس ها، برای مطالعه، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در نمودار و جدول ها و قسمت واژه نامه های پیوست شده ی کتاب. ۱۱۰۲۱۸

۱۱۱۲۱۸

۱۱۲۲۱۸

جغرافیای ایران، جغرافیای ۲، جغرافیای ۳ (کاربردی)
پاورقی های کتاب، فعالیت های واگرا، حاشیه های مربوط به کتاب. ۱۱۱۲۲۶ فلسفه ۱
 • مطالب حاشیه کتاب
 • پاورقی ها به جز پاورقی های شماره ۱ صفحه ۵۳، صفحه های ۳۶ و ۵ و ۸۷
 • فعالیت های واگرا که با علامت ستاره (*) در کتاب درسی مشخص شده اند.
 • مطالب مربوط به ذیل مطالعه به جز برای مطالعه مربوط به صفحه ۴۳
۱۱۲۲۲۶ فلسفه ۲
۱)  مطالب مربوط به داخل جدول ها یا ترام های رنگی

۲)  متن ها و مطالب فعالیت های کتاب به ویژه فعالیت هایی که با عنوان بررسی و شواهد کتاب درسی قرار داردند

۳)  قسمت های بیشتر بدانیم و یک توضیح

۴)  مطالب موجود در نمودارهای خط زمان و تصاویر تاریخی، نقشه ها و نمودارها

۱۱۰۲۱۹

۱۱۱۲۱۹

۱۱۲۲۱۹

تاریخ ۱

تاریخ ۲

تاریخ ۳

پانویس هایی که به زبان انگلیسی نوشته شده است، به همراه قسمت برای مطالعه درس ها ۱۱۱۲۲۴ روان شناسی
قسمت پاورقی ها، حکایت ها، آنچه در این بخش می خوانیم، فرهنگ اصطلاحات و صفحات عناوین بخش ها، به همراه پیرابندی های آبی ستاره دار. ۱۱۰۲۲۳ منطق

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ مربوط به گروه علوم و معارف اسلامی

 

حذفیات کد کتاب نام درس
 • قواعد پاورقی
 • ذکر کردن صیغه به صورت للغائب ( به صورت مفرد و مذکر غائب مورد نظر)
 • بخش البحث العلمی
 • قسمت های ستاره دار کتاب درسی مثل بخش قواعد و تمریناتی که برای مطالعه است.
۱۱۰۲۰۸

۱۱۱۲۰۸

۱۱۲۲۰۸

عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و۳

تنوع سوالات کنکور با حذفیات تا حدودی پایین آمده است ولی طراحان کنکور با تغییر دادن سبک سوالات و تغییر دادن نوع پرسش سوال و طولانی کردن گزینه ها سعی بر ایجاد رقابت شدید هستند.

حذفیات ۲۰ درصدی کنکور

 

ردیف نام کتاب ۲۰ درصد حذفیات
۱ زیست شناسی ۳ صفحه ۱۰۱ تا صفحه ۱۲۴
۲ فیزیک ۳

(رشته ریاضی و تجربی)

رشته تجربی کد ۱۱۲۲۴۴ چاپ ۹۸ از صفحه ۱۰۳ ( ابتدای مدل اتم رادرفورد-بور) تا پایان صفحه ۱۲۵ (پایان فصل ۴) حذف است، لازم به تذکر و توضیح است تمرین های صفحه ۱۲۲ از تمرین شماره ۱ تا تا پایان تمرین شماره ۷ جزو آزمون هستند، رشته ریاضی فیزیک ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۲۴ (ابتدای اتم مدل رادرفورد- بود) تا پایان صفحه ۱۵۶ (پایان فصل۶ ) حذف است، لازم به تذکر و توضیح است، تمرین های صفحه ۱۳۴ از تمرین شماره ۱ تا پایان تمرین شماره ۱۰جزو آزمون هستند.
۳ شیمی ۳ صفحه ۱۰۱ تا صفحه ۱۲۱
۴ حسابان ۲ (رشته ریاضی) از صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۴۴
۵ ریاضیات گسسته رشته ریاضی از صفحه۷۳  تا صفحه ۸۴
۶ هندسه ۳ رشته ریاضی از صفحه ۷۷ تا صفحه ۸۶
۷ ریاضی ۳ رشته تجربی کد۱۱۲۲۱۱ از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۰
۸ ریاضی و آمار ۳ رشته انسانی از صفحه ۸۶ تا ۱۰۴
۹

 

فلسفه ۲ از صفحه ۶۵ تا ۹۰
۱۰

 

جامعه شناسی ۳ از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶
۱۱  

تاریخ ۳ کد ۱۱۲۲۳۳ رشته علوم و معارف اسلامی

از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵
۱۲

 

دین و زندگی ۳ کد ۱۱۲۲۰۵ از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵
 

۱۳

 

دین و زندگی ۳ کد ۱۱۲۲۰۴ از صفحه ۱۱۰ تا ۱۴۰
 

۱۴

 

عربی و زبان قرآن ۳ کد ۱۱۲۲۰۸ رشته علوم و معارف انسانی صفحه ۱۲۵ تا ۱۶۴ یعنی همه درس نهم و دهم
 

 

۱۵

عربی، زبان قرآن ۳ کد ۱۱۲۲۰۷رشته ادبیات و علوم انسانی صفحه ۷۱ تا ۸۲ یعنی همه ی درس پنجم
۱۶ عربی، زبان قرآ« ۳ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

کد ۱۱۲۲۰۶

صفحه ۴۹ تا ۶۵ یعنی همه ی درس چهارم
۱۷ جغرافیای ۳ (کاربردی ) رشته علوم انسانی صفحه ۹۳ تا ۱۱۵
۱۸ علوم و فنون ادبی ۳ (علوم انسانی و معارف اسلامی) صفحه ۹۵ تا ۱۲۲
۱۹ فارسی۳ (کلیه رشته ها) کد ۱۱۲۲۰۱ صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۳
۲۰ زبان انگلیسی ۳ صفحه ۸۳ تا ۱۰۲
۲۱ تاریخ ۳ صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۹ ( درس ۱۰ تا ۱۲)

بیشتر بخوانید: ۵ گام برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۱


 

آیا کنکور ۱۴۰۱ سخت تر از سال های گذشته می شود؟

خیر. همیشه تعدادی سوال سخت و متوسط و ساده در هر درس مطرح می شود و بستگی به دانش آموز دارد که چطور مدیریت بکند و چقدر مفهومی خوانده باشد تا سوال های سخت را پاسخ بدهد.

آیا از قسمت حذفیات کنکور ۱۴۰۱ به صورت غیر مستقیم هم سوال طرح نمی شود؟

خیر از قسمت حذفیات نه به صورت مستقیم و نه غیر مستقیم سوالی طرح نمی شود.

با توجه به کد کتاب این حذفیات برای نظام جدیدی هایی که پشت کنکور هستند هم اعمال می شود؟

درست است این دسته فارغ التحصیلان این دروس را پشت سر گذاشته اند و حذفیات بخاطر ورودی های جدید است اما سرجلسه کنکور فقط یک دفترچه داده می شود و فارغ التحصیل و در حال تحصیل را تفکیک نمی کنند پس برای هر دو دسته اعمال می شود.

سردرگمی دانش آموزان در حذفیات کنکور ۱۴۰۱:

جدول اول که محدودیت در طراحی سوال هاست برای کنکور ۱۴۰۱ نیز اعمال می شود و نیاز به خواندن این قسمت ها در کنکور سراسری نیست (در صورت تغییر این محدودیت ها اطلاع داده می شود)، اما این حذفیات ۲۰ درصدی مربوط به سال قبل بخاطر شرایط کرونا و برگزار نشدن مدارس به صورت حضوری است، ممکن است برای سال بعد اعمال شود ممکن است نه سال بعد نیاز باشد آن ۲۰ درصد را بخوانید، برای اطلاعات دقیق تر شما باید در کانال اطلاع رسانی عضو باشید، درصورتی که از طرف سازمان سنجش اطلاع رسانی شد سریعا در کانال قرار داده می شود.

برای دریافت مشاوره رایگان تحصیلی شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید و همچنین از آموزش مفهومی رایگان بهره مند شوید.

منبع: سازمان سنجش و سایت مشاور (مشاوره تحصیلی و آموزشی در تمامی مقاطع و کنکور).

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

‫۶ دیدگاه ها

 1. ژون مادرتان حذف نکنین چون من خودم پارسال کنکور دادم و سوال هایی که اسون بود و میتونستم حل کنم رو حذف کرده بودن و هر چی سوال سخت بود بیشتر شده بود و اینجوری خیلی سختر میشه بنظرم حذف نکنین اسونتر میشه یا لاقل سوال های اسون رو حذف نکنین

 2. تشکر میکنم تست های ترکیبی هم حذف میشه مثلا مبحث زیست مربوط به بیشتر بدانید که از سال دهم و یازدهم و دوازدهم حذف بشه یا تست هایی که از ریاضی و هندسه هستش حدف میشهپترسال اینجوری بود همه تست های ترکیبی حذف شده بود جهت اطمینان پرسیدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا