انسانیتجربیریاضیکنکور

بررسی و مقایسه سهمیه مناطق ۱ و ۲ و ۳

بررسی کارنامه و شهرهای مناطق مختلف و همچنین سوالات رایج سهمیه به همراه تفاوت های مهم.

فرق سهمیه منطقه ۱ و ۲ و ۳ در موارد زیر هست که به صوت خیلی ساده و کاربردی بررسی می کنیم.

ظرفیت پذیرش بیشتر: برای منطقه ۲ و ۳
امکانات آموزشی بیشتر: منطقه ۱ و ۲
رقابت بیشتر در منطقه: برای منطقه ۱ و ۲
تقسیم بندی شهرها و استان های کشور و نوع سهمیه هر منطقه
سهمیه منطقه یک: بخش های مرکزی مانند تهران و اصفهان و …
سهمیه منطقه دو: شهرها و شهرستان ها
سهمیه منطقه ۳: شهرهای کوچک و مناطق محروم

نکات مهم سهمیه مناطق یک و دو و سه

۱. رتبه کشوری رتبه شما بین کل داوطلبان است و رتبه در سهمیه رتبه شما نسبت به داوطلبان همان سهمیه است، برای پذیرش دانشگاه رتبه سهمیه مهم است تا رتبه کشوری.
۲. سهم هر سهمیه: تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه تقسیم بر تعداد کل داوطلبان.
۳. دانش آموزی که در سهمیه مناطق مختلف تحصیل کرده است برای کنکور او سهمیه منطقه مرفه تر در نظر گرفته می شود.
۴. تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه هرسال متفاوت است.
۵. منطقه سه ظرفیت پذیرش بیشتری دارد و این را می توان به عنوان شانسی برای داوطلبان این منطقه به ازای محروم بودن آن ها از امکانات آموزشی خوب عنوان کرد.
۶. فرق سهمیه منطقه ۱ و ۲ و ۳ موجب عدالت آموزشی بین دانش آموزان می شود.
۷. در انتهای تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه در کنکور سال های قبل مشخص شده.

سهمیه منطقه به عنوان یک سهمیه عام شناخته می شود، نوع رقابت به این صورت است که داوطلبان هر سهمیه صرفا با خود همان سهمیه رقابت می کنند مثلا داوطلب منطقه یک به هیچ وجه با دانش آموز منطقه سه در رقابت نیست، این سهمیه ۷۰ درصد سهمیه کنکور را شامل می شود.

۳۰ درصد بقیه ظرفیت رشته ها: مربوط به سهمیه ایثارگران

علت قرار دادن این سهمیه: تفاوت در میزان امکانات آموزشی مناطق به صورتی که هرچه از منطقه یک به سمت منطقه سه پیش می رویم این رفاه و امکانات کم تر می شود و برای این داوطلبان سهمیه ای در نظر گرفته می شود تا عدالت آموزشی بین مناطق مختلف برقرار شود.

دسته بندی سهمیه ها

انواع سهمیه ها و فرق سهمیه منطقه ۱ و ۲ و ۳ به این صورت است:

  • سهمیه منطقه یک: این منطقه شامل امکانات آموزشی زیادی است و به طور نسبی تعداد شرکت کننده آن نسبت به دو منطقه دیگر کم تر است، این سهمیه ظرفیت کم تری نسبت به دو منطقه دیگر دارد و رقابت در آن بیشتر است.
  • سهمیه منطقه دو: در این منطقه امکانات آموزشی کم تر از منطقه یک و در سطح متوسط است، ظرفیت پذیرش برای دانشگاه در این منطقه و همچنین رقابت در سطح بالایی قرار دارد.
  • سهمیه منطقه سه: در این منطقه دانش آموزان امکانات آموزشی کمی دارند، برای این دسته سهمیه ظرفیت بیشتری در دانشگاه وجود دارد و در نتیجه رقابت در این منطقه کم تر است و می توان گفت شانس قبولی بالاتری نیست به دو منطقه دیگر دارند.

جمع بندی فرق سهمیه منطقه ۱ و ۲ و ۳:

نوع منطقه ظرفیت پذیرش امکانات آموزشی منطقه شرکت کنندگان موجود در منطقه رقابت در منطقه
منطقه یک کمتر بیشتر بیشتر بیشتر
منطقه دو بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر
منطقه سه بیشتر کمتر کمتر کمتر

چند موضوع قابل بحث: اول اینکه تعداد شرکت کنندگان موجود در هر منطقه هر سال ممکن است متفاوت با جمعیت متفاوت باشد اما سال های قبل نسبت به بقیه مناطق تعداد شرکت کنندگان منطقه یک به طور مثال از دو منطقه دیگر کم تر بوده است.

سهم هر سهمیه چگونه محاسبه می شود: سازمان سنجش در واقع تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه را تقسیم بر تعداد کل داوطلبان کشور می کند و درصدی را به دست می آورد که آن سهم هر سهمیه است.

ظرفیت پذیرش بین این سه منطقه چگونه محاسبه می شود؟ فرض کنید یک رشته در یک دانشگاه ۶۰ نفر پذیرش داشته باشد، از منطقه یک ۱۰ نفر از منطقه دو ۲۰ نفر و از منطقه سه ۴۰ نفر متقاضی این رشته باشند در این جا سازمان سنجش سهم پذیرش سهمیه ایثارگران و جانبازان را از تعداد کل مشخص می کند و به نسبت ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ از سهمیه مناطق داوطلب مشخص می کند.

در مثال بالا دیدیم ظرفیت پذیرش منطقه سه بیشتر از دو منطقه دیگر است پس می توان گفت شانس قبولی در این منطقه بیشتر از منطقه دیگری نیز هست.

رتبه کشوری: شما را با کل داوطلبان مقایسه می کند.

رتبه سهمیه: مقایسه شما با داوطلبان همان سهمیه.

آن چیزی که در پذیرش دانشگاه مهم است: رتبه در سهمیه است نه رتبه کشوری.

ابهامات در مورد سهمیه مناطق

۱. سهمیه منطقه برای پذیرش داوطلبان منطقه ۳ و ۲ سهمیه خوبی است و کمک زیادی به این دسته داوطلبان می کند، آیا با این وجود در حق داوطلبان منطقه یک اچحافی صورت نمی گیرد؟
خیر، در واقع داوطلب منطقه یک نیست به دو منطقه دیگر امکانات آموزشی بیشتری دارد، از طرفی برای منطقه دو و سه بخاطر سهمیه ای که تعلق گرفته دو برابر طول تحصیل تعهد خدمت در نظر گرفته شده است.

۲. منطقه یک هم تعهدی دارد؟
داوطلبان این منطقه تعهدی یک برابر تحصیل دارند.

۳. تعهد مربوط به سهمیه منطقه برای چه دانشگاه هایی است؟
دانشگاه های روزانه این تعهد را دارند اما دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور و آزاد تعهدی ندارند.

۴. اگر فردی بعد فارغ التحصیل شدن تمایل نداشته باشد دوره تعهد خود را بگذراند باید چیکار بکند؟
باید هزینه ای معادل دو تا سه برابر هزینه تحصیل داوطلبان منطقه یک را بپردازد.

۵. دانش آموزی که در مناطق مختلف تحصیل کرده باشد برای او کدام سهمیه در نظر گرفته می شود؟
حتی اگر یک سال از دوران تحصیل خود را در منطقه مرفه گذرانده باشد برای او منطقه مرفه در نظر گرفته می شود.

۶. سهمیه منطقه سه فقط برای داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در منطقه محروم گذرانده باشند احتساب می شود؟

علاوه بر داوطلبان این منطقه برای دو دسته دیگر از داوطلبان این سهمیه در نظر گرفته می شود:

  • داوطلبانی که سه سال دوره متوسطه دوم خود یا سال آخر خود را در خارج از کشور تحصیل کرده باشند.
  • دانش آموزان معلول اعم از داوطلبان نابینا، ناشنوا، نیمه شنوا، معلولین جسمی و حرکتی، نیمه بینا که قسمت تقاضانامه مربوط به ثبت نام را پرکرده اند و مدارک خود را در هنگام ثبت نام ارسال کرده اند.

نمونه کارنامه های کنکور ۹۹ با سهمیه منطقه ۱ و ۲ و ۳

در این قسمت نمونه کارنامه مناطق ۱ و ۲ و ۳ را به همراه رشته و شهر قبولی و رتبه های مختلف مشاهده می کنید.

کارنامه سهمیه منطقه ۱

رتبه کل در سهمیه رتبه زیر گروه جنسیت رشته قبولی داوطلب نوع دانشگاه نمایش کارنامه
۱۰۱۰ ۳۲۴۳ زن پزشکی روزانه علوم پزشکی قزوین   کارنامه ۱
۹۶۳ ۳۱۲۰ مرد پزشکی روزانه علوم پزشکی قزوین  کارنامه ۲
۹۳۹ ۳۰۳۰ مرد پزشکی روزانه علوم پزشکی قم  کارنامه ۳
۱۱۳۵ ۳۶۱۰ زن پزشکی روزانه علوم پزشکی گلستان – گرگان کارنامه ۴
۱۰۵۹ ۳۴۰۷ مرد دندانپزشکی روزانه علوم پزشکی زنجان کارنامه ۵
۱۳۰۲ ۴۲۱۹ مرد دندانپزشکی پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد ارومیه کارنامه ۶
۱۳۱۵ ۴۲۵۸ زن داروسازی روزانه علوم پزشکی شیراز کارنامه ۷
۱۲۷۲ ۴۱۱۱ مرد پزشکی پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد مشهد کارنامه ۸
۱۲۵۴ ۴۰۴۳ زن پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران کارنامه ۹
۲۲۷۶ ۷۶۷۳ زن داروسازی پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد البرز – کرج کارنامه ۱۰

 کارنامه ۱:

نمره کل: ۱۰۰۰۸ زبان و ادبیات فارسی: ۵۳.۴ شیمی: ۵۹.۱
رتبه کشوری: ۳۲۴۳ دین و زندگی: ۷۳.۴ زمین شناسی: ۵۶.۷
رتبه در زیرگروه: ۹۶۴ زبان عربی: ۶۹.۴ زیست شناسی: ۵۶.۷
ریاضیات: ۵۰ زبان خارجه: ۶۹.۵ فیزیک: ۵۴.۱

 کارنامه ۲:

نمره کل: ۱۰۰۳۱ زبان و ادبیات فارسی: ۶۱.۴ شیمی: ۳۷.۲
رتبه کشوری: ۳۱۲۰ دین و زندگی: ۷۸.۷ ریاضی: ۸۳.۴
رتبه در زیرگروه ۱: ۹۳۸ زبان عربی: ۶۹.۴ زیست شناسی: ۵۶.۷
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۴۴.۵ فیزیک: ۵۵.۲

کارنامه ۳:

نمره کل: ۱۰۰۴۶ زبان و ادبیات فارسی: ۴۱.۴ شیمی: ۵۰.۵
رتبه کشوری: ۳۰۳۰ دین و زندگی: ۸۱.۴ ریاضی: ۵۴.۵
رتبه در زیرگروه۱: ۹۰۲ زبان عربی: ۸۱.۴ زیست شناسی: ۶۶
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۴۰.۳ فیزیک: ۵۰.۶

کارنامه ۴:

نمره کل: ۹۹۴۵ زبان و ادبیات فارسی: ۵۷.۴ شیمی: ۴۵.۸
رتبه کشوری: ۳۶۱۰ دین و زندگی: ۵۴.۷ ریاضی: ۴۶.۷
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۰۷۶ زبان عربی: ۸۹.۴ زیست شناسی: ۶۴
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۶۹.۵ فیزیک: ۵۲.۹

کارنامه ۵:

نمره کل: ۹۹۷۷ زبان و ادبیات فارسی: ۷۶ شیمی: ۵۲.۴
رتبه کشوری: ۳۴۰۷ دین و زندگی: ۶۹.۴ ریاضی: ۵۲.۳
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۰۰۶ زبان عربی: ۸۵.۴ زیست شناسی: ۵۵.۴
زمین شناسی: ۹.۴ زبان خارجه: ۶۸ فیزیک: ۳۳.۴

کارنامه ۶:

نمره کل: ۹۸۴۹ زبان و ادبیات فارسی: ۵۷.۴ شیمی: ۴۳.۹
رتبه کشوری: ۴۲۱۹ دین و زندگی: ۵۸.۷ ریاضی: ۵۳.۴
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۲۲۸ زبان عربی: ۸۱.۴ زیست شناسی: ۵۷.۴
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۱۰۰ فیزیک: ۴۳.۷

کارنامه ۷:

نمره کل: ۹۸۴۳ زبان و ادبیات فارسی: ۵۴.۷ شیمی: ۳۹.۱
رتبه کشوری: ۴۲۵۸ دین و زندگی: ۶۲.۷ ریاضی: ۷۲.۳
رتبه در زیرگروه ۲: ۱۴۶۰ زبان عربی: ۸۴ زیست شناسی: ۴۰
زمین شناسی: ۲۶.۷ زبان خارجه: ۴۱.۴ فیزیک: ۵۶.۴

کارنامه ۸:

نمره کل: ۹۸۶۶ زبان و ادبیات فارسی: ۵۴.۷ شیمی: ۴۸.۶
رتبه کشوری: ۴۱۱۱ دین و زندگی: ۸۵.۴ ریاضی: ۳۵.۶
رتبه در زیرگروه۱: ۱۱۹۹ زبان عربی: ۷۳.۴ زیست شناسی: ۶۴.۷
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۵۶ فیزیک: ۳۸

کارنامه ۹:

نمره کل: ۹۸۷۵ زبان و ادبیات فارسی: ۴۵.۴ شیمی: ۴۰
رتبه کشوری: ۴۰۴۳ دین و زندگی: ۸۰ ریاضی: ۵۴.۵
رتبه در زیرگروه۱: ۱۱۸۱ زبان عربی: ۸۶.۷ زیست شناسی: ۶۷.۴
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۴۸ فیزیک: ۳۸

کارنامه ۱۰:

نمره کل: ۹۴۴۶ زبان و ادبیات فارسی: ۵۳.۴ شیمی: ۳۱.۵
رتبه کشوری: ۷۶۷۳ دین و زندگی: ۸۰ ریاضی: ۵۱.۲
رتبه در زیرگروه ۲: ۱۷۳۲ زبان عربی: ۵۶ زیست شناسی: ۵۷.۴
زمین شناسی: ۳۲ زبان خارجه: ۹۶ فیزیک: ۲۳

کارنامه سهمیه منطقه ۲

رتبه کل در سهمیه رتبه کشوری جنسیت رشته قبولی داوطلب نوع دانشگاه نمایش کارنامه
۱۹۶۳ ۴۲۹۹ مرد پزشکی روزانه علوم پزشکی قم  کارنامه ۱
۱۹۸۹ ۴۳۵۹ زن داروسازی روزانه علوم پزشکی شیراز کارنامه ۲
۱۹۶۹ ۴۳۱۳ زن پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور_ اهواز کارنامه ۳
۱۹۹۷ ۴۳۷۵ مرد پزشکی روزانه علوم پزشکی جنی شاپور_ اهواز کارنامه ۴
۲۰۵۰ ۴۴۸۷ مرد دندانپزشکی روزانه علوم پزشکی زاهدان کارنامه ۵
۲۰۵۹ ۴۵۱۴ زن داروسازی پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد کرمان کارنامه ۶
۲۱۵۰ ۴۷۰۹ زن بینایی سنجی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارنامه ۷
۲۱۸۰ ۴۷۶۶ مرد پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار کارنامه ۸
۱۲۸۷ ۲۸۱۹ مرد پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان کارنامه ۹

 کارنامه ۱:

نمره کل: ۹۸۳۶ زبان و ادبیات فارسی: ۴۲.۷ شیمی: ۵۲.۴
رتبه کشوری: ۴۲۹۹ دین و زندگی: ۷۷.۴ ریاضی: ۴۴.۵
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۸۶۸ زبان عربی: ۷۰.۷ زیست شناسی: ۶۲
زمین شناسی: ۳۳.۴ زبان خارجه: ۶۲.۵ فیزیک: ۴۸.۳

 کارنامه ۲:

نمره کل: ۹۸۲۵ زبان و ادبیات فارسی: ۵۸.۷ شیمی: ۴۶.۷
رتبه کشوری: ۴۳۵۹ دین و زندگی: ۸۱.۴ ریاضی: ۴۱.۲
رتبه در زیرگروه ۲: ۱۴۸۳ زبان عربی: ۸۰ زیست شناسی: ۵۶.۷
زمین شناسی: ۴۲.۷ زبان خارجه: ۴۰ فیزیک: ۴۹.۵

 کارنامه ۳:

نمره کل: ۹۸۳۳ زبان و ادبیات فارسی: ۵۶ شیمی: ۳۵.۳
رتبه کشوری: ۴۳۱۳ دین و زندگی: ۸۱.۴ ریاضی: ۴۳.۴
رتبه در زیرگروه۱: ۱۸۷۷ زبان عربی: ۴۸ زیست شناسی: ۶۴
زمین شناسی: ۳۰.۷ زبان خارجه: ۸۹.۴ فیزیک: ۵۶.۴

 کارنامه ۴:

نمره کل: ۹۸۲۳ زبان و ادبیات فارسی: ۴۲.۷ شیمی: ۴۵.۸
رتبه کشوری: ۴۳۷۵ دین و زندگی: ۸۰ ریاضی: ۵۵.۶
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۹۰۴ زبان عربی: ۸۵.۴ زیست شناسی: ۵۸
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۸۴ فیزیک: ۴۱.۴

 کارنامه ۵:

نمره کل: ۹۸۰۸ زبان و ادبیات فارسی: ۵۷.۴ شیمی: ۴۶.۷
رتبه کشوری: ۴۴۸۷ دین و زندگی: ۷۴.۷ ریاضی: ۵۴.۵
رتبه در زیرگروه۱: ۱۹۵۵ زبان عربی: ۸۹.۴ زیست شناسی: ۵۸.۷
زمین شناسی:  ۰ زبان خارجه: ۳۷.۵ فیزیک: ۳۷.۸

 کارنامه ۶:

نمره کل:  ۹۸۰۴ زبان و ادبیات فارسی: ۵۴.۷ شیمی: ۳۱.۵
رتبه کشوری: ۴۵۱۴ دین و زندگی: ۶۴ ریاضی: ۴۱.۲
رتبه در زیرگروه ۲: ۴۰۲۵ زبان عربی: ۷۶ زیست شناسی: ۴۴.۷
زمین شناسی: ۶۵.۴ زبان خارجه: ۶۲.۵ فیزیک: ۲۵.۳

 کارنامه ۷:

نمره کل: ۹۷۷۸ زبان و ادبیات فارسی: ۱۳.۴ شیمی: ۴۳.۹
رتبه کشوری: ۴۷۰۹ دین و زندگی: ۹۲ ریاضی: ۴۰
رتبه در زیرگروه ۱: ۴۲۷۴ زبان عربی: ۷۳.۴ زیست شناسی: ۵۴.۷
زمین شناسی: ۵۸.۷ زبان خارجه: ۸۰.۶ فیزیک: ۳۴.۵

 کارنامه ۸:

نمره کل: ۹۷۷۱ زبان و ادبیات فارسی: ۴۰ شیمی: ۴۴.۸
رتبه کشوری: ۴۷۶۶ دین و زندگی:  ۶۲.۷ ریاضی: ۵۳.۴
رتبه در زیرگروه ۱: ۲۰۶۵ زبان عربی: ۸۰ زیست شناسی: ۶۶.۷
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۶۴ فیزیک: ۴۰.۳

 کارنامه ۹:

نمره کل: ۱۰۰۹۱ زبان و ادبیات فارسی: ۳۴.۷ شیمی: ۴۹.۶
رتبه کشوری: ۲۸۱۹ دین و زندگی: ۷۸.۷ ریاضی: ۶۱.۲
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۲۳۴ زبان عربی: ۶۵.۴ زیست شناسی: ۷۰
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۶۸ فیزیک: ۴۶

کارنامه سهمیه منطقه ۳

رتبه کل سهمیه رتبه کشوری جنسیت رشته قبولی داوطلب نوع دانشگاه نمایش کارنامه
۱۵۲۳  ۶۲۰۰ مرد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول – روزانه کارنامه ۱
۱۵۵۷ ۶۲۹۶ مرد دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران – روزانه کارنامه ۲
۱۵۷۶ ۶۳۴۰ مرد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری – روزانه کارنامه ۳
۱۶۳۵ ۶۵۴۹ مرد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم – روزانه کارنامه ۴
۱۹۱۳ ۷۶۱۶ مرد داروسازی دانشکاه علوم پزشکی شیراز – روزانه کارنامه ۵
۱۹۳۷ ۷۷۲۵ مرد پزشکی پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد – علوم پزشکی ارومیه کارنامه ۶
۱۸۱۴ ۷۲۱۱ زن پزشکی پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد ارومیه کارنامه ۷
۱۷۵۰ ۶۹۵۲ زن پزشکی علوم پزشکی ایرانشهر – روزانه کارنامه ۸

کارنامه ۱:

نمره کل: ۹۵۹۷ زبان و ادبیات فارسی: ۱۸.۷ شیمی: ۴۳.۹
رتبه کشوری: ۶۲۰۰ دین و زندگی: ۵۷.۴ ریاضی: ۷۲.۳
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۴۳ زبان عربی: ۷۷.۴ زیست شناسی: ۵۴.۷
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۶۱.۲ فیزیک: ۷۲.۳

کارنامه ۲:

نمره کل:۹۵۸۷ زبان و ادبیات فارسی: ۲۵.۴ شیمی: ۶۲.۹
رتبه کشوری: ۶۲۹۶ دین و زندگی:  ۱۲ ریاضی: ۸۰
رتبه در زیرگروه۱: ۱۸۵۶ زبان عربی: ۵۸.۷ زیست شناسی: ۳۸
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۲۷.۸ فیزیک: ۷۸.۹

کارنامه ۳:

نمره کل: ۹۵۸۳ زبان و ادبیات فارسی: ۴۸ شیمی: ۴۰
رتبه کشوری: ۶۳۴۰ دین و زندگی:  ۶۲.۷ ریاضی: ۶۵.۶
رتبه در زیرگروه ۲: ۱۵۳۷ زبان عربی: ۷۷.۴ زیست شناسی: ۵۴
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۴۴.۵ فیزیک: ۵۲.۹

کارنامه ۴:

نمره کل: ۹۵۶۲ زبان و ادبیات فارسی: ۴۴ شیمی: ۳۶.۲
رتبه کشوری: ۶۵۴۹ دین و زندگی: ۶۸ ریاضی: ۴۴.۵
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۵۳۶ زبان عربی: ۸۶.۷ زیست شناسی: ۵۵.۴
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۸۴ فیزیک: ۵۹.۸

کارنامه ۵:

نمره کل: ۹۴۵۲ زبان و ادبیات فارسی: ۴۶.۷ شیمی: ۵۴.۳
رتبه کشوری: ۷۶۱۶ دین و زندگی: ۸۶.۷ ریاضی: ۵۳.۴
رتبه در زیرگروه ۲: ۱۴۳۴ زبان عربی: ۵۶ زیست شناسی: ۳۴
زمین شناسی: ۱۰.۷ زبان خارجه: ۶۳.۹ فیزیک: ۴۶

کارنامه ۶:

نمره کل: ۹۴۴۱ زبان و ادبیات فارسی: ۴۲.۷ شیمی: ۲۷.۷
رتبه کشوری: ۷۷۲۵ دین و زندگی: ۸۴ ریاضی: ۵۵.۶
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۸۰۸ زبان عربی: ۷۴.۷ زیست شناسی: ۵۸
زمین شناسی:  ۰ زبان خارجه: ۵۶ فیزیک: ۴۶

کارنامه ۷:

نمره کل: ۹۴۹۳ زبان و ادبیات فارسی: ۵۲ شیمی: ۳۱.۵
رتبه کشوری: ۷۲۱۱ دین و زندگی: ۸۹.۴ ریاضی: ۲۷.۸
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۶۹۸ زبان عربی: ۷۸.۷ زیست شناسی: ۶۶.۷
زمین شناسی: ۰ زبان خارجه: ۳۴.۸ فیزیک: ۳۲.۲

کارنامه ۸:

نمره کل: ۹۵۲۰ زبان و ادبیات فارسی: ۵۰.۷ شیمی: ۴۷.۷
رتبه کشوری: ۶۹۵۲ دین و زندگی: ۸۴ ریاضی: ۲۸.۹
رتبه در زیرگروه ۱: ۱۶۴۱ زبان عربی: ۶۹.۴ زیست شناسی: ۵۶
زمین شناسی: ۳۲ زبان خارجه: ۵۹.۸ فیزیک: ۴۱.۴

رتبه تک رقمی کنکور از کدام منطقه ۱ و ۲ یا ۳ می توانند باشند؟
در کارنامه شما هم رتبه منطقه و هم رتبه کشوری وجود دارد، ما برای هر سه منطقه رتبه یک را داریم اما بالاترین تراز بین این سه منطقه مربوط به رتبه یک کشوری است.


بیشتر بخوانید: تغییرات سهمیه های کنکور سراسری (ایثارگری و ۵ درصد و …)


هر شهر جزو کدام سهمیه منطقه محسوب می شود؟

داوطلبان هر دوره چه سالی از تحصیل آن ها در سهمیه منطقه تاثیرگذار است:

سه سال آخر دبیرستان یعنی پایه دهم و یازدهم و دوازدهم داوطلب نظام جدید نظام ۶-۳-۳
دوره پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان داوطلب نظام ترمی واحدی و سالی واحدی
سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان داوطلب نظام قدیم

تقسیمات وزارت کشور برای سهمیه منطقه: در این تقسیمات کشور به صورت استان ها – شهر ها و بخش ها و بعد از آن زیربخش ها (دهستان) تقسیم شده است.

لیست شهر های منطقه یک

سهمیه منطقه یک به شهرهایی داده می شود که از نظر امکانات سطح بالایی هستند و جزو شهرهای مرفه کشور محسوب می شوند، این سهمیه در کنکور تاثیر چندانی ندارد.

از جمله شهرهای منطقه یک شیراز، اصفهان، بخش های مرکزی تهران، بخش هایی مانند کن و شمیرانات و تجریش، لواسانات در تهران، خراسان رضوی (مشهد)، آذربایجان شرقی (تبریز)، جزو این سهمیه محسوب می شوند.

اسامی برخی شهرهایی که جزو سهمیه منطقه ۲ محسوب می شوند

بخش و نام شهر استان
جلفا، بناب، مرند، مراغه، میانه: بخش مرکزی آذربایجان شرقی
ارومه، خوی:  بخش مرکزی آذربایجان غربی
آران و بیدگل (مرکزی) – اصفهان (بن رود، جرقویه سفلی، کوهپایه) – برخوار (مرکزی) – شاهین شهر و میمه – خوانسار – خمینی شهر – اردستان (مرکزی) اصفهان
فارسان (مرکزی) – شهرکرد (فرخ شهر) چهارمحال و بختیاری
بیرجند (مرکزی) خراسان جنوبی
تربت حیدریه – سبزوار – قوچان – کاشمر – نیشابور – گناباد -بیرجند (مرکزی) خراسان رضوی
اهواز – بهبهان – دزفول (مرکزی) خوزستان
ابهر و زنجان (مرکزی) زنجان
بحنورد (مرکزی) خراسان شمالی
دامغان – سمنان – شاهرود – گرمسار (مرکزی) سمنان
زاهدان (مرکزی) سیستان و بلوچستان
گرگان (مرکزی) گلستان
رشت – رودسر – لاهیجان – لنگرود – بندرانزلی -گرگان (مرکزی) گیلان
بروجرد_ خرم آباد(مرکزی) لرستان
آمل (مرکزی) – بابل (بندپی شرقی – مرکزی) – بابلسر، بهشهر – تنکابن – جویبار – چالوس – رامسر – ساری – فریدون کنار – قائم شهر مازندران

اسامی برخی شهرهایی که جزو سهمیه منطقه ۳ محسوب می شوند

اوز آباده طشک الیگودرز اشکنان آوج
بوئین زهرا آبیک البرز الشتر ازنا
بوانات بیرم بیضا بند پی غربی بهنمیر
سپیدان سروستان سلفچگان تاکستان پلدختر
کمیجان آشتیان چمستان بندپی غربی پل سفید
میلاجرد کله بست چالوس شازند نکا
دستجرد خلجستان عباس آباد شاهیندژ سوادکوه مهاجران
قائمیه فراشبند کهک شال جعفریه
رومشکان قیرکارزین لار لارستان مهر
ارسنجان مهرفارس نودان نی ریز دورود
زاهدشهر زرقان زرین خاوران سروستان
خرامه ششده و قرباغ خنج سرچهان تکاب

تعداد شرکت کنندگان سهمیه مناطق مختلف در کنکور ۹۹

تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه در رشته تجربی:

تعداد کل شرکت کنندگان منطقه سه منطقه دو منطقه یک نوع سهمیه
۵۷۵۸۴۱ ۲۵۰۳۳۶ ۲۲۰۲۵۶ ۱۰۵۲۴۹ تعداد داوطلب
۱۰۰ درصد ۴۱ درصد ۴۱ درصد ۱۸ درصد نسبت داوطلبان سهمیه به کل داوطلبان

تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه در رشته انسانی:

تعداد کل شرکت کنندگان منطقه سه منطقه دو منطقه یک نوع سهمیه
۲۵۹۴۲۱ ۱۳۵۵۶۹ ۸۳۵۴۵ ۴۰۳۰۷ تعداد داوطلب
۱۰۰ درصد ۴۹ درصد ۳۴ درصد ۱۷ درصد نسبت داوطلبان سهمیه به کل داوطلبان

 تعداد شرکت کنندگان هر سهمیه در رشته ریاضی:

تعداد کل شرکت کنندگان منطقه سه منطقه دو منطقه یک نوع سهمیه
۱۵۰۶۶۶ ۴۲۳۵۰ ۶۰۰۴۴ ۴۸۲۷۲ تعداد داوطلب
صددرصد ۲۴ درصد ۴۱ درصد ۳۵ درصد نسبت داوطلبان سهمیه به کل داوطلبان

منبع: مشاور (سایت مشاوره تحصیلی و آموزشی تمامی مقاطع)

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا