آزمون

مدیریت زمان در آزمون کنکور و آزمایشی

روش مدیریت زمان در آزمون های مختلف را به سادگی یاد بگیرید و نتیجه بی نظیرش را ببینید.

در کنکور چه چیزی سنجیده می شود؟ (جواب: دانش علمی، سرعت، دقت، هوش) پس کنکور صرفا دانش علمی نیست، شما باید به یک کنکوری قدرتمند و حرفه ای تبدیل شوید برای حرفه ای شدن اصول مدیریت زمان و آزمون به همراه دقت بالا را به شما آموزش می دهیم.

تعامل بین دقت و سرعت: دو مهارت بی ارزش است:

اولی افزایش سرعت تست زنی که با کاهش دقت همراه است و سبب حل کردن اشتباه تست می شود.

دومی افزایش دقت تست زنی که با کاهش سرعت همراه است، و نتیجه اش این است که فرد سوالات پایانی دفترچه را نمی رسد حل کند و زمان خود را بر روی بخشی از سوالات می گذارد.

آموزش هایی که به شما داده می شود جهت تبدیل شدن به یک کنکوری حرفه ای و مدیریت زمان آزمون شماست، همچنین تعداد تست های هر درس و زمان مورد نیاز برای پاسخ گویی هر درس مشخص شده است.


بیشتر بخوانید: روش افزایش قدرت تست زدن در کنکور


تعداد سوالات کنکور و مدت زمان پاسخ گویی

سوالات به صورت عمومی و تخصصی در دو دفترچه طراحی شده است، که سوالات هر درس زمان بندی و ترتیب جداگانه ای دارند.

جدول ترتیب و زمان بندی دفترچه عمومی کنکور

نام درس

زبان و ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان انگلیسی مجموع سوالات
تعداد سوالات ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۱۰۰
زمان پاسخ گویی به سوالات ۱۸ ۲۰ ۱۷ ۲۰ ۷۵
شماره سوالات در دفترچه ۱ تا ۲۵ ۲۶ تا ۵۰ ۵۱ تا ۷۵ ۷۶ تا ۱۰۰ ۱ تا ۱۰۰
پاسخ به سوالات غیره زمان پاسخ گویی
معارف برای داوطلبان غیر اسلام مانند (کلیمی،زرتشتی و مسیحی). ۱۷ دقیقه
زبان خارجه برای داوطلبانی که می خواهند به سوالات غیر از زبان انگلیسی پاسخ دهند (فرانسه، ایتالیایی، روسی و المانی). ۲۰ دقیقه

جدول ترتیب و زمان بندی دفترچه اختصاصی رشته تجربی

نام درس زمین شناسی ریاضی زیست شناسی فیزیک شیمی جمع کل
 تعداد سوالات ۲۵ ۳۰ ۵۰ ۳۰ ۳۵ ۱۷۰
زمان پاسخ  گویی  ۲۰ ۴۷ ۳۶ ۳۷ ۳۵ ۱۷۵
شماره سوال در دفترچه  ۱۰۱ تا ۱۲۵ ۱۲۶ تا ۱۵۵ ۱۵۶ تا ۲۰۵ ۲۰۶ تا ۲۳۵ ۲۳۶ تا ۲۷۰ سوال ۱۰۱ تا ۲۷۰ کنکور

این درست است تست های کنکور را به دو دسته سرعتی و قدرتی تقسیم کنیم؟

بعضی از تست های کنکور برای سنجش سرعت دانش آموز است، به طور مثال سوال هایی که صورت سوال طولانی دارند یا محاسباتی زیادی دارند، این تقسیم بندی برای شناخت شما از سوالات سرجلسه کنکور است، یعنی شما بدانید این سوال زمان بر است و آن را علامت بزنید، چه بسا یک سوالی با صورت سوال طولانی دارای جواب کوتاهی است، پس شناخت این سوال زمان بر برای اولویت بندی کردن زمان پاسخ گویی است نه حذف سوالی در کنکور، شما باید طوری مدیریت آزمون داشته باشید سوالات زمان بر را تشخیص دهید و برای آن ها از بقیه تست ها زمان بخرید.

جدول ترتیب و زمان بندی سوالات دفترچه تخصصی رشته ریاضی

 نام درس ریاضی فیزیک شیمی مجموع سوالات
تعداد سوالات ۵۵ ۴۵ ۳۵ ۱۳۵
 زمان پاسخ گویی ۸۵ ۵۵ ۳۵ ۱۷۵
 شماره سوال دفترچه ۱۰۱ تا ۱۵۵ ۱۵۶ تا ۲۰۰ ۲۰۱ تا ۲۳۵ ۱۰۱ تا ۲۳۵

جدول ترتیب و زمان بندی سوالات تخصصی رشته انسانی

 نام درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روان شناسی جمع سوالات
 تعداد سوالات ۲۰ ۱۵ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۲۵ ۲۰ ۱۸۰
زمان پاسخ گویی ۲۵ ۱۰ ۳۰ ۲۰ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۱۵ ۱۶۵
 شماره سوال دفترچه ۱۰۱ تا ۱۲۰ ۱۲۱ تا ۱۳۵ ۱۳۶ تا ۱۶۵ ۱۶۶ تا ۱۸۵ ۱۸۶ تا ۲۱۵ ۲۱۶ تا ۲۳۵ ۲۳۶ تا ۲۶۰ ۲۶۱ تا ۲۸۰ ۱۰۱ تا ۲۸۰

  ترتیب و زمان بندی سوالات تخصصی کنکور رشته زبان: این دفترچه شامل ۷۰ سوال (ازسوالات ۱۰۱ تا ۱۷۰) است، که زمان پاسخ گویی آن ۱۰۵ دقیقه است.

سوالات رشته تجربی و ریاضی و انسانی و نحوه مدیریت زمان


بیشتر بخوانید: مقایسه آزمون های آزمایشی (گاج، قلمچی، گزینه دو، سنجش و…)


روش های مدیریت آزمون

مدیریت زمان چیزی نیست که سرجلسه به توان آن را یاد گرفت، در واقع شما باید در خانه آن را تمرین کنید سپس سر جلسه آزمون، آموزش های خود را پیاده کنید.

روش اول: مدیریت زمان به روش ضربدر و منها

اولین روش برای مدیریت زمان مشخص کردن سوالات به کمک علامت ضربدر و منها است برای این روش باید:

ابتدا سوالاتی را که بلدید پاسخ دهید (دقت کنید امتیاز هر سوال یک درس در آزمون یکسان است، پس شما اگر ۳ سوال راحت را جواب بدهید یا ۳ تست سخت از یک درس برای هر دو یک درصد را در آن درس کسب می کنید).

علامت ضربدر: برای مشخص کردن سوالاتی است که بلدید ولی تسلط کافی ندارد.

علامت منها: برای مشخص کردن سوالی است که آن را بلد نیستید.

این روش برای تسلط و افزایش اعتماد به نفس در هنگام پاسخ گویی سوالات هم کاربرد دارد، چون بار اول مطمئن می شوید هرچه بلد بودید را جواب دادید.

اما شما باید در خانه به شناختی از خود برسید، که هر درس را در چه تایمی می توانید حل کنید.

روش دوم: مدیریت زمان به روش مشخص کردن زمان هر تست

ابتدا در دروس به تسلط برسید و سپس در مبحثی که به تسلط رسیدید از خود آزمون زمان دار بگیرید و زمانی که به سوالات پاسخ دادید را در دفتری یادداشت کنید، چند روز بعد نیز از خود آزمون بگیرید این بار در زمان کم تری به سوال پاسخ می دهید، بازه زمانی را یادداشت کنید، شما به شناخت کاملی از خود رسیده اید و زمان تقریبی برای پاسخ به هر درس را می دانید، این همان بحث مدیریت زمان آزمون ها است که به شما می گویند و شما سعی می کنید سر جلسه آزمون به این مهارت دست پیدا کنید.

نکته: شما تا زمانی که در درسی به تسلط نرسیده باشید نمی توانید از خود انتظار داشته باشید مدیریت زمان را یاد بگیرید.

برای تمرین مدیریت زمان از چه آزمون هایی در خانه استفاده کنیم؟

از آزمون های آزمایشی مربوط به آن بازه در سال های قبل به طور مثال شما ۱۴ مهر آزمون دارید، به دنبال آزمون مربوط به مهر سال قبل باشید.

روش سوم: مدیریت زمان به روش زمان نقصانی

کاظم قلمچی، یک روش برای مدیریت زمان را ارائه داده برای مدیریت زمان، این روش را این گونه توضیح داده اند که شما روش ضربدر منها را بلد باشید که سر جلسه آزمون سوالات را مشخص کنید و ابتدا به سوالاتی که بلدید در بازه زمانی کم تر از بازه مشخص شده ی آزمون جواب دهید و سپس به سراغ تستی که کنار آن ها ضربدر زدید بروید و در نهایت به سراغ تستی که کنار آن منفی گذاشته اید، اساس این روش این است که شما سوالات را در زمان کم تری پاسخ دهید، به طور مثال شما ریاضی را به جای ۴۷ دقیقه در ۴۰ دقیقه جواب دهید و این زمان را برای دور دوم می گذارید.

تذکر: اگر شما در خانه تمرین مدیریت زمان نداشته باشید سرجلسه آزمون تازه بخواهید سوال را بخوانید و نصفه به آن پاسخ دهید و کنار آن علامت بزنید، بخشی از زمان شما در دوباره خوانی هدر می رود، پس این روش زمانی کمک کننده است که شما در خانه تمرین کرده باشید و به شناخت کاملی از خود رسیده باشید، به حدی مهارت شما زیاد باشد که با دیدن سوال بدون خواندن زمان مورد نیاز را حدس بزنید و کنار آن علامت بزنید.

پس تکنیک زمان نقصانی چه زمانی مفید و جوابگو است؟

زمانی که شما در خانه علم خود را بیشتر کرده باشید و به این قدرت رسیده باشید که برای هر درس چه تایمی نیاز دارید، مثلا بدانید برای ریاضی مبحث احتمال ۴۵ ثانیه زمان نیاز دارید برای رسم نمودار به طور مثال ۱ دقیقه زمان نیاز دارید.

تفاوت تکنیک زمان نقصانی در کنکور و آزمون آزمایشی: تکنیک زمان نقصانی برای کنکور با آزمون آزمایشی متفاوت است و نیاز به مهارت و حل تست بیشتری در دوران جمع بندی کنکور دارد، زیرا آزمون آزمایشی به صورت مبحثی طراحی شده و چینش سوالات با کنکور متفاوت است به طور مثال شما در یک آزمون ده تا سوال از دنباله ریاضی دارید و زمان آن تقریبا در دست شماست ولی در کنکور نهایت دو سوال از دنباله دارید، پس زمان نقصانی و تشخیص زمان سوالات در کنکور به مهارت بیشتری نیاز دارد.


بیشتر بخوانید: شباهت آزمون های آزمایشی با کنکور


 مشکلات که زمان شما را سر آزمون هدر می دهند

وجود استرس آزمون: این استرس دو علت دارد:

دسته اول: استرس آن ها به خاطر شرایط و جو کنکور و آزمون است، و نگرانی که بابت دروس دارند.

توصیه ها:

  • یک روز قبل کنکور و شب قبل آزمون های آزمایشی مطالعه نکنید.
  • شما تلاش خود را کرده اید به نتیجه و درصد فکر نکنید و تمام توان خود را برای تمرکز و انتقال اطلاعات بگذارید.
  • نفس عمیق بکشید و به خدا توکل کنید.

دسته دوم: این افراد با دیدن سوال سخت استرس می گیرند، همچنین با دیدن سوالات از مبحثی که نخوانده اند، طراح سوال معمولا بعضی درس ها را با سوال سخت شروع می کند.

توصیه:

توصیه اول: این است که سعی کنید تا حد امکان مبحثی را برای کنکور حذف نکنید، به طور مثال در سال های قبل یک سری به دانش آموزان توصیه می کردند ژنتیک زیست سخت است و آن را حذف کنید در آن سال ۱۱ سوال اول کنکور ژنتیک و زیست گیاهی بود، دانش آموزی که ژنتیک را و زیست گیاهی را حذف کرده بود دچار استرس سختی شده بود و دیگر قادر به کنترل استرس خود نبود.

توصیه دوم: قبل از کنکور دائما به شما تاکید می کنیم مغرور نباشید، باید بیشتر تلاش کنید، اما سر جلسه کنکور چیزی که از شما می خواهیم این است که مغرور شوید، اگر با سوال سختی برخورد کردید، به خود بگویید اگر من نمی توانم به این سوال پاسخ دهم بقیه هم نمی توانند.

توصیه سوم: مطمعن باشید شما قرار نیست به همه سوالات پاسخ دهید.

بر هم زدن ترتیب آزمون: درست است درسی مانند شیمی در دفترچه تخصصی آخرین درس است و ممکن است دانش آموز در پاسخ گویی به آن خسته باشد، اما شما باید توان خود را بیشتر کنید و ترتیب سوالات دفترچه را به هم نزنید، یا نهایت یک درس را جابه جا کنید، متاسفانه یک عده با جابه جایی زیاد دروس باعث سردرگمی و از دست دادن زمان خود می شوند.

قدرت نه گفتن به سوالات را داشته باشید: دانش آموز گاها تمام تکنیک های مدیریت زمان از جمله زمان نقصانی، ضربدر و منها را بلد است، اما سرجلسه آزمون نمی تواند از سوال سخت یا سوالی که در آن تسلط ندارد بگذرد و می گوید شاید بتوانم این یک تست را درست جواب دهم، قدرت گذشتن از سوال را در خود تقویت کنید، همین سبب اعصاب خوردی شما بابت سطحی خواندن و حتی تلاش بیشتر برای تسلط شما شود.

سوالات را نشمارید؟؟؟

به هیچ وجه سوالاتی که به آنها پاسخ داده اید نشمارید و حساب نکنید، این موضوعی عجیب است ولی من بین دانش آموزانم دیده ام که دائما چرتکه به دست و در حال حساب کردن درست های خود و درصدهای خود هستند، من این را از عوارض تخمین رتبه های زیاد در طول زمان مطالعه دانش آموز می دانم.

مورد مهم: دانش آموزانی که زمان نقصانی را اشتباه متوجه می شوند: ببینید زمان نقصانی این نیست که شما سوال را بخوانید و نصفه بلد بودید رهایش کنید و به سراغ سوال بعدی بروید، متاسفانه دانش آموزانی سر جلسه آزمون دائما در حال ورق زدن سوالات و به دنبال سوال راحت می گردند و زمان را از دست می دهند.

چرا وقتی سوالی را تا نصفه رفته اید کنارش ضربدر می زنید و رها می کنید، وقتی تمرین شما برای حل ۲۰ تست بوده ولی الان می توانید ۲۱ تست را حل کنید چرا از آن می گذرید؟؟

مشکلات مدیریت زمان در آزمون


بیشتر بخوانید: آزمون های ماز یا قلمچی؟


چه روشی را برای مدیریت زمان خود انتخاب کنیم؟

اینکه با چه سوالات را جواب دهید بستگی به شما دارد، همه روش های علمی ذکر شده اما توصیه من به شما این است روشی را که به خوبی تمرین نکرده اید را انجام ندهید، دوران جمع بندی بهترین زمان برای کار کردن و تمرین تمام روش ها و انتخاب بهترین روش متناسب با خودتان است.

مثلا ممکن است داوطلبی با سطح علمی بالایی باشد که تمام سوالات را بلد است و همه را جواب می دهد به جز سه یا چهار سوال، مطمئنا این دانش آموز نیاز نیست روش ضربدر و منها را استفاده کند.

روش های مختلف را امتحان کنید و آن روشی که برای خود مناسب می دانید را انتخاب و تمرین کنید.

اگر مدیریت زمان شما با هیچ کدام از روش ها بهتر نشد باید سوالاتی که بهتر می توانید پاسخ دهید را بشناشید و با دیدن صورت سوال در عرض ۱ تا ۲ ثانیه تصمیم بگیرید که آیا به سوال پاسخ دهید یا نه آن را به دور دوم موکول کنید.

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

‫۴ دیدگاه ها

  1. خیلی ممنون من خیلی استرس داشتم برای ازمون ۱۴۰۱ورفتم قلم چی خریدم خیلی چرت بود بعد اومدم ویدیو های حرف اخر خریدم خیلی خوب و متن شما توی این سایتم استرس من کم کرد تمام

  2. یه سوال دارم که تو متن پیدا نکردم ترتیب سوالات کنکور رو چه طوری بزنیم یعنی منی که تو فیزیک و شیمی قوی هستم از اونا شروع کنم یا بزارم به ترتیب دفترچه البته توی آزمونلی آزمایشی هم از دروس راحت شروع میکنم وقت نمیشه که تمام سوالات رو جواب بدم مشکلم فقط با دروس سخته مثله ریاضی و زیسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا