رشته های دانشگاهیکنکور

کارنامه سبز کنکور سراسری

کارنامه سبز کنکور را بخوبی بشناسید و با رتبه های آن آشنا شوید و بعد انتقالی خواستید بگیرید.

خیلی از دانش آموزان بعد از قبولی در دانشگاه منتظر کارنامه سبز کنکور می مانند تا قبولی های بعد رشته فعلیشون را ببینند.

 • هدف انتشار:

الف) مشخص کردن علت مردودی در کد رشته ها.

ب) مشخص شدن کد رشته هایی که داوطلب در آن ها پذیرفته شده.

پ) مشخص کردن فاصله رتبه داوطلب با آخرین رتبه قبولی.

ج) ارجاع دادن داوطلب شاکی از سازمان سنجش به این کارنامه.

د) کم کردن نارضایتی های داوطلبان

 • شناخت این کارنامه:

الف) این کارنامه شامل قسمت های اولویت بندی انتخاب رشته داوطلب، رتبه داوطلب، آخرین رتبه قبولی و به همراه نتیجه هست.

ب) نتیجه به کمک ستاره و اعداد یک و دو، سه، چهار، پنج، هفت، هشت، نه که هر کدام یک مفهوم را مشخص می کنند.

 • استفاده های داوطلب از کارنامه سبز:

الف) انتقالی: داوطلب می تواند به کد رشته های پایینی پذیرش شده از طریق کارنامه سبز انتقالی بگیرد.

ب) درخواست اشتباه

کارنامه سبز کنکور سراسری چیست؟

بعد از اعلام نتایج کنکور کارنامه ای نهایی و محرمانه به نام کارنامه سبز منتشر می شود، دانش آموز می تواند در زمان مشخص شده از طریق سایت سازمان سنجش این کارنامه را دریافت کند و متوجه شود با رتبه ای که در رشته مورد نظر قبول نشده است چقد فاصله دارد، و یا حتی به اولویت های پذیرفته شه ی بعدی خود انتقالی بگیرد، این کارنامه مهلت زمان استفاده محدودی دارد، نقش این کارنامه نقش تکمیل کننده ی کارنامه ی انتخاب رشته دانش آموز است، پس در صورتی که داوطلب در کارنامه انتخاب رشته خود مردود شده باشد یا انتخاب رشته نکرده باشید، کارنامه سبزی برای آن وجود ندارد.

هدف از انتشار این کارنامه؟

در کارنامه سبز چه مواردی را می بینید: اولویت های انتخابی در هنگام انتخاب رشته، رتبه شما نسبت به آخرین رتبه قبولی در آن کد رشته و نتیجه.

نتیجه: یکی از ستون ها با نام نتیجه مشخص شده که هدف نشان دادن علت پذیرش یا رد شدن هر کد رشته ای است که در هنگام انتخاب رشته انتخاب کرده اید، این قسمت به صورت ستاره و اعداد یک و دو و… مشخص می شود که مفهوم هر کدام را در قسمت شناخت کارنامه سبز مشخص کرده ایم.

کارنامه سبز چه چیزی را مشخص می کند: این کارنامه مشخص می کند برای قبولی در رشته مورد نظر شما باید چه رتبه ای را کسب می کردید، یا در کدام اولویت های بعدی پذیرفته شده اید.

آیا کارنامه سبز نشان دهنده کارنامه تکمیل ظرفیت است؟

نه همچین چیزی نیست، فرض کنید کسی اصلا انتخاب رشته نکرده یا در کارنامه نتیجه انتخاب رشته مردود شده است، کارنامه سبزی برای این فرد صادر نمی شود.

هدف سازمان سنجش:

 1. شکایت های مکرری که به سازمان سنجش از طرف داوطلبان می شد برای اشتباه در نوع پذیرش داوطلب را سازمان سنجش پیشنهاد می دهد تا زمان انتشار کارنامه سبز داوطلب منتظر بماند.
 2. جلوگیری از نارضایتی های متعدد داوطلبان بعد از دیدن نتیجه انتخاب رشته.
 3. ایجاد شناخت بیشتر در داوطلب نسبت به عملکرد خود.

شناخت کارنامه سبز

علامت ها و نوشته ها در کارنامه سبز به چه معنی هستند؟

* علامت ستاره: هر کد رشته ای که علامت ستاره را در کنار آن دیدید، نشان می دهد شما در آن کد رشته قبول شده اید.

۱ عدد یک: یعنی شما شرایط و ضوابط اختصاصی که در داخل دفترچه و یا برگه راهنما انتخاب رشته قرار داده شده است را ندارید (از جمله این شرایط: جنسیت مدنظر، ضوابط و شرایط خاص رشته مذکور، تکرار کردن کد رشته انتخابی).

۲ عدد دو: شما در زمان اعلام کردن نتیجه نهایی حداقل در یکی از کد رشته ها برای انجام مصاحبه معرفی شده اید.

۳ عدد سه: با توجه به داشتن نمره در رشته محل انتخابی، شما در سهمیه مجاز دیگری به غیر از سهمیه نهایی یا اینکه  در جنسیت دیگری قبول شده اید.

۴ عدد چهار: در واقع عدد چهار در ستون نتیجه نشان می دهد وضعیت علمی و عمومی که شما دارید توسط وزارت آموزش و پرورش در دست بررسی است.

۵ عدد پنج: شما در رشته دانشگاه فرهنگیان و یا شهید رجایی امتیاز لازم را کسب نکرده اید و در واقع در اولویت پذیرش نبوده اید.

۷ عدد هفت: در مصاحبه تخصصی امتیاز لازم را کسب نکرده اید و یا شرایط لازم را نداشته اید که شرایط می تواند سن، جنس و ویژگی جسمی و یا حتی عدم شرکت شما در مصاحبه باشد.

۸ عدد هشت: شرایط و ضوابط این کد رشته را نداشته اید.

۹ عدد نه: وضعیت علمی و عمومی شما در دانشگاه های پردیس خودگردان، دانشگاه صنعتی شریف و بیمه اکو و یا علامه طباطبایی، و غیرانتفاعی رفاه، داروسازی بقیه الله (عج) و دانشگاه شهید مطهری در دست بررسی است.

اولویت های مربوط به کارنامه سبز قابل تغییر است؟

خیر این اولویتی است که شما موقع انتخاب رشته ثبت کرده اید و در کارنامه سبز این اولویت هیچ گونه تغییری نداشته است فقط مطابق همان اولویت ها برای شما کارنامه سبز را صادر کرده اند.

علتی که به آن کارنامه سبز می گویند؟

این کارنامه در واقع سبز رنگ نیست دلیل این نامگذاری کاربرد خوب این کارنامه است، شما به راحتی با این کارنامه اطلاعات مفیدی را بدست می آورید، به طور مثال اطلاعاتی نظیر اینکه در چه کد رشته هایی می توانستید قبول شوید در قسمت زیر یک مثال برای درک بهتر این موضوع قرار داده ایم.

نتیجه آخرین رتبه قبولی رتبه داوطلب کد رشته انتخابی ترتیب علاقه
  ۴۰ ۵۶ ۱۱۰۲۶۴ ۱
  ۷۲ ۶۹ ۱۱۱۵۴۶ ۲
  ۷۹ ۸۶ ۱۲۳۵۶۹ ۳
  ۷۸ ۷۵ ۱۱۱۲۶۵ ۴
  ۳۴ ۳۲ ۱۱۰۶۵۸ ۵

تحلیل جدول:

 • در این قسمت دقت کنید ترتیب علاقه همان اولویت بندی انتخابی شماست.
 • به دو مورد دقت کنید رتبه داوطلب و دیگری آخرین رتبه قبولی:

مثلا اگر رتبه شما در این کد رشته ۵۶ است آخرین رتبه قبولی ۴۰ بوده است و شما پذیرفته نشده اید، چون ۱۶ تا با آخرین رتبه فاصله داشته اید، همین وضعیت را نیز در مورد ۳ نیز می بینید که رتبه شما ۸۶ بوده است اما آخرین رتبه قبولی ۷۹ بوده است، اما مورد ۲ و ۴ و ۵ را دقت کنید رتبه شما نسبت به آخرین رتبه قبولی بهتر بوده است و شما در این کد رشته ها قبول شده اید، در واقع این کارنامه همچین اطلاعات مفیدی را دراختیار شما قرار می دهد.

اعداد مربوط به رتبه شما و آخرین رتبه قبولی: وقتی این کارنامه را نگاه می کنید ممکن است از خود بپرسید مگر یک شخص چند رتبه دارد؟ در واقع این عدد ها رتبه های نسبی است، مثلا در جدول بالا اگر آخرین رتبه قبولی کد رشته ای ۴۰ بوده است رتبه شما ۵۶ است. در واقع به شما نشان می دهد در این کد رشته رتبه قبولی شما از آخرین رتبه قبولی چقدر فاصله دارد و اعداد دقیقا بیان کننده رتبه داوطلب پذیرش شده نیست.


بیشتر بخوانید: سهمیه های کنکور سراسری و آخرین اخبار تغییرات آن


استفاده از کارنامه سبز

داوطلبان در اینجا به دو دسته تقسیم می شوند:

داوطلبی که از دانشگاه و رشته خود راضی است: نیازی به کارنامه سبز ندارد.

داوطلبی که با دیدن کارنامه سبز با فرصت بهتری مواجه می شود: این داوطلب باید به دنبال انتقالی باشد.

نوع درخواست ها بعد دیدن کارنامه

 1. ۱. درخواست بررسی کد رشته ی پایینی: زمانی که داوطلبی از رشته و محل قبولی خود رضایت ندارد می تواند این درخواست را بدهد، تا در صورت پذیرش انتقالی بگیرد.
 2. ۲. درخواست بررسی اشتباه: یک زمانی داوطلبی از رشته انتخابی رضایت ندارد و از طرف دیگر نمی خواهد از کنکور پیش رو محروم شود این دانش آموز می تواند از کارنامه سبز خود به این منظور استفاده کند.

تصمیم برای انتقالی بر عهده سازمان سنجش است؟

درمورد انتقالی به کمک کارنامه سبز تصمیم دیگر برعهده سازمان سنجش نیست و دانشگاه مبدا و مقصد تصمیم می گیرند و در این مورد نظر می دهند.

بهترین پیشنهاد در انتخاب رشته

 • اولین قدم: انتخاب رشته خود را به خوبی انجام دهید، و اجازه ندهید عواملی مانند: تصمیم های غیر منطقی، قرار گرفتن تحت تاثیر حرف دیگران، کمک از مشاوره ای که کار آنها انتخاب رشته نیست، عدم توجه به علاقه در نوع رشته و در نظر نگرفتن مسافت و دوری از خانواده سبب انتخاب نادرست در زمینه انتخاب رشته شما شود.
 • گام دوم: رشته ای که قبول شده اید را به امید کارنامه سبز از دست ندهید.
 • گام سوم: در دانشگاه اولی که قبول شده اید ثبت نام کنید (به رشته های تعهدی حتما دقت کنید).
 • گام چهارم: کارنامه سبز خود را از دست ندهید و به دانشگاه مقصد مراجعه کنید.

تکلیف فردی که در دانشگاه مقصد طبق کارنامه سبز پذیرفته شده ولی یک ترم را در دانشگاه مبدا گذرانده است چیست؟

در صورت پذیرش دانشگاه مقصد دروس عمومی برای این دانشجو تطبیق می خورد و در صورت نپذیرفتن دانشگاه مقصد، دانشجو در دانشگاه اولیه خود ادامه می دهد و چیزی را از دست نداده است.

اگر کسی از رشته دانشگاه اولیه و رشته قبول شده در کارنامه سبز هیچ کدام رضایت نداشت: تمرکز خود را بر روی کنکور سال بعد بگذارد و همچنین با تمرکز بر تحصیل در دانشگاه غیر روزانه فرصت کنکور پیش روی خود را از دست ندهد.

دانشجویی که در انتخاب رشته پذیرفته شده و قصد شرکت در کنکور سال بعد را دارد: قبل از شروع رسمی دانشگاه یعنی حداکثر تا مهر ماه داوطلب می تواند از سیستم بررسی اشتباه از سایت سازمان سنجش در هنگام انتشار کارنامه سبز اقدام کند.

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا