آزمونآزمون آزمایشیقلمچی

چگونه تراز ۷۰۰۰ بیاوریم ؟

درصد مورد نیاز برای رسیدن به تراز 7000 قلم چی

قلم چی یکی از موسسات برگزارکننده آزمون های آزمایشی است که از محبوبیت بالایی برخوردار است؛ از اصلی ترین دلایل محبوبیت این آزمون ها بین دانش آموزان می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • جامع آماری بالا نسبت به سایر آزمون های آزمایشی
 • مطابقت بالا با سوالات طرح شده در کنکور سراسری
 • ترازهای ارائه شده به دانش آموزان
 • خدمات جانبی و مشاوره ای
 • کارنامه های دسته بندی شده با ذکر و بررسی دقیق ترین جزئیات در روند تحصیلی

هر ساله پس از برگزاری کنکور سراسری و اعلام نتایج، مشخص می شود که رتبه های برتر عمدتا از شرکت کنندگان آزمون قلم چی می باشند؛ نکته جالب اینجاست که این افراد در آزمون های قلم چی ترازهای ۶۵۰۰ به بالا و اکثرا ۷۰۰۰ را کسب می کرده اند، پس می توان اینطور برداشت کرد که رسیدن به این تراز، نشان از این دارد که داوطلبان می توانند در کنکور سراسری نیز نتایج عالی را به دست آورند.

حداقل تراز آزمون های قلم چی حداکثر تراز آزمون های قلم چی
۴۰۰۰ الی ۴۵۰۰ ۸۵۰۰ الی ۹۰۰۰

بیشتر بخوانید: آزمون های ماز یا قلمچی؟


شماره تماس اورجینال مشاور

منظور از تراز چیست؟

فرض را بر این بگیرید که دانش آموزی در آزمون این هفته خود، در درس فیزیک درصد ۵۵ را به دست آورده و تراز ۶۰۰۰ را نیز کسب نموده است؛ همین دانش آموز در آزمون بعدی خود موفق می شود که درصد درس فیزیک خود را به ۷۰ برساند، اما تراز او ۵۰۰۰ می شود؛ علت چیست؟

در آزمون اول سوالات درس فیزیک سخت تر بوده اند و تعداد کمتری از داوطلبان شرکت کننده در آزمون توانسته اند به درصدهای بالا دست پیدا کنند، پس در نتیجه تراز بهتری برای این دانش آموز در نظر گرفته شده است؛ در طرف مقابل و در آزمون دوم سوالات ساده تر بوده اند و تعداد زیادی از دانش آموزان توانسته اند درصدهای ۷۰ و بالاتر را به ثبت برسانند، پس در نتیجه تراز دانش آموز مد نظر کاهش پیدا کرده است.

تراز نمره ای حاصل شده از عملکرد فرد است که بر در مقایسه با عملکرد سایرین محاسبه می شود و نتایجی که سایرین به دست آورده اند نیز بر روی آن تاثیرگذار است.

رتبه بندی دانش آموزان بر اساس ترازهای کسب شده کلی، تراز زیرگروه ها و تراز هر درس تعیین و در کارنامه به وی ارائه می شود.

تراز و رتبه در کنکور چه رابطه ای باهم دارند؟

تبدیل تراز به رتبه کنکور

عوامل موثر بر تراز

 • تعداد داوطلبان شرکت کننده در آزمون
 • میزان سهولت و دشواری سوالات طرح شده
 • تقلب کردن دانش آموزان
 • میانگین درصدهای ثبت شده در هر درس برای کل جامعه آماری آزمون

بیشتر بخوانید: شباهت آزمون های آزمایشی با کنکور


کارنامه تراز ۷۰۰۰ قلم چی تجربی

کارنامه تراز بالای 7000 قلم چی

نمونه کارنامه های تراز ۷۰۰۰ قلم چی رشته علوم تجربی

نام درس درصد
ادبیات فارسی ۴۵
زبان عربی ۸۵
دین و زندگی ۸۵
زبان انگلیسی ۴۰
زمین شناسی ۱۰
ریاضیات ۹۰
زیست شناسی ۷۰
فیزیک ۹۰
شیمی ۸۰
تراز کل ۷۳۰۰

درصد های لازم برای تراز ۷۰۰۰ قلم چی تجربی

نام درس درصد
ادبیات فارسی ۵۰
زبان عربی ۸۰
دین و زندگی ۹۰
زبان انگلیسی ۳۵
زمین شناسی ۰
ریاضیات ۹۰
زیست شناسی ۷۵
فیزیک ۷۰
شیمی ۸۵
تراز کل ۶۹۰۰
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۰
زبان عربی ۶۵
دین و زندگی ۵۰
زبان انگلیسی ۵۵
زمین شناسی ۱۵
ریاضیات ۷۵
زیست شناسی ۸۰
فیزیک ۸۰
شیمی ۶۰
تراز کل ۶۸۳۳
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۵
زبان عربی ۹۰
دین و زندگی ۹۰
زبان انگلیسی ۷۰
زمین شناسی ۱۰
ریاضیات ۶۰
زیست شناسی ۹۰
فیزیک ۸۰
شیمی ۸۰
تراز کل ۷۱۶۰
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۶۵
زبان عربی ۷۵
دین و زندگی ۸۰
زبان انگلیسی ۲۵
زمین شناسی ۰
ریاضیات ۵۰
زیست شناسی ۹۵
فیزیک ۶۰
شیمی ۸۵
تراز کل ۷۵۰۰

درصدهای مورد نیاز برای تراز ۷۰۰۰

درصدهای مورد نیاز برای تراز 7000

نمونه کارنامه های ۷۰۰۰ قلم چی رشته ریاضی

نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۰
زبان عربی ۹۵
دین و زندگی ۸۰
زبان انگلیسی ۶۰
ریاضیات ۸۰
فیزیک ۷۵
شیمی ۸۰
تراز کل ۷۲۳۰
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۸۰
زبان عربی ۹۵
دین و زندگی ۸۵
زبان انگلیسی ۶۵
ریاضیات ۸۵
فیزیک ۷۵
شیمی ۹۰
تراز کل ۶۸۰۰

درصد های لازم برای تراز ۷۰۰۰ قلم چی رشته ریاضی

نام درس درصد
ادبیات فارسی ۴۵
زبان عربی ۷۰
دین و زندگی ۷۵
زبان انگلیسی ۵۵
ریاضیات ۷۵
فیزیک ۶۰
شیمی ۷۰
تراز کل ۷۰۰۰
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۸۵
زبان عربی ۹۰
دین و زندگی ۱۰۰
زبان انگلیسی ۷۵
ریاضیات ۸۰
فیزیک ۷۵
شیمی ۵۵
تراز کل ۶۹۰۰
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۵۰
زبان عربی ۶۵
دین و زندگی ۷۰
زبان انگلیسی ۴۵
ریاضیات ۵۰
فیزیک ۹۵
شیمی ۹۰
تراز کل ۷۱۳۰

ویدیو تحلیل کارنامه آزمون قلم چی


نمونه کارنامه های ۷۰۰۰ قلم چی رشته علوم انسانی

نام درس درصد
ادبیات فارسی ۴۰
زبان عربی ۸۰
دین و زندگی ۷۰
زبان انگلیسی ۲۵
ریاضیات ۷۰
اقتصاد ۶۰
ادبیات تخصصی ۶۵
زبان عربی تخصصی ۵۵
تاریخ و جغرافیا ۴۵
علوم اجتماعی ۶۵
فلسفه و منطق ۷۰
روانشناسی ۸۰
تراز کل ۷۰۰۰
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۶۵
زبان عربی ۷۰
دین و زندگی ۷۰
زبان انگلیسی ۳۵
ریاضیات ۶۰
اقتصاد ۵۵
ادبیات تخصصی ۸۰
زبان عربی تخصصی ۷۰
تاریخ و جغرافیا ۳۰
علوم اجتماعی ۵۰
فلسفه و منطق ۶۵
روانشناسی ۷۰
تراز کل ۷۱۰۰
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۷۵
زبان عربی ۶۰
دین و زندگی ۱۰۰
زبان انگلیسی ۵۰
ریاضیات ۴۵
اقتصاد ۷۵
ادبیات تخصصی ۷۰
زبان عربی تخصصی ۶۰
تاریخ و جغرافیا ۳۰
علوم اجتماعی ۵۵
فلسفه و منطق ۶۰
روانشناسی ۷۰
تراز کل ۶۹۰۰

درصد های لازم برای تراز ۷۰۰۰ قلم چی انسانی

نام درس درصد
ادبیات فارسی ۵۵
زبان عربی ۶۰
دین و زندگی ۷۰
زبان انگلیسی ۶۰
ریاضیات ۵۰
اقتصاد ۴۰
ادبیات تخصصی ۴۵
زبان عربی تخصصی ۵۵
تاریخ و جغرافیا ۳۰
علوم اجتماعی ۳۵
فلسفه و منطق ۴۵
روانشناسی ۶۰
تراز کل ۶۸۰۰
نام درس درصد
ادبیات فارسی ۹۰
زبان عربی ۸۵
دین و زندگی ۶۰
زبان انگلیسی ۴۰
ریاضیات ۳۰
اقتصاد ۱۰
ادبیات تخصصی ۹۰
زبان عربی تخصصی ۸۰
تاریخ و جغرافیا ۳۰
علوم اجتماعی ۱۵
فلسفه و منطق ۸۵
روانشناسی ۹۵
تراز کل ۷۵۰۰

با اینکه در برخی از کارنامه ها داوطلب درصدهای بیشتری را به ثبت رسانده است، با این حال تراز پایینتری نسبت به سایر کارنامه ها دارد، از این مسئله می توان به اهمیت ضریب هر درس و همینطور سطح سوالات پی برد که بیشترین تاثیر را بر روی تراز دارند.

برای رسیدن به تراز ۷۰۰۰ پاسخگویی به چند سوال از ۱۰ سوال لازم است؟

علوم تجربی

نام درس از ۱۰ سوال
ادبیات فارسی ۸
زبان عربی ۷
دین و زندگی ۹
زبان انگلیسی ۷
زمین شناسی ۲
ریاضیات ۸
زیست شناسی ۸
فیزیک ۵
شیمی ۷

ریاضی

نام درس از ۱۰ سوال
ادبیات فارسی ۷
زبان عربی ۶
دین و زندگی ۸
زبان انگلیسی ۶
ریاضیات ۹
فیزیک ۷
شیمی ۷

علوم انسانی

نام درس از ۱۰ سوال
ادبیات فارسی ۷
زبان عربی ۶
دین و زندگی ۸
زبان انگلیسی ۶
ریاضیات ۵
اقتصاد ۶
ادبیات تخصصی ۷
زبان عربی تخصصی ۸
تاریخ و جغرافیا ۴
علوم اجتماعی ۶
فلسفه و منطق ۸
روانشناسی ۹

اینستاگرام مشاور

نقد و بررسی موسسات کنکور پشت پرده مافیای کنکور ! مطالبی که هیچ کجا به شما نخواهند گفت ! لطفا فالو کنید

اینستاگرام مشاور

علت افت تراز قلم چی پس از شیوع کرونا

با شیوع بیماری کرونا روند برگزاری آزمون های آزمایشی تغییر کرد؛ سابقا این آزمون ها در حوزه های برگزاری و به شکل حضوری برپا می شود تا دانش آموزان در محیطی مشابه کنکور قرار بگیرند و فضایی کاملا آن چنینی برایشان ایجاد شود، اما با شدت گرفتن بیماری ها، آزمون های حضوری لغو شده و آزمون های آنلاین از طریق سایت جایگزین آن شدند.

در زمان برگزاری آزمون های حضوری، دانش آموزان مجاز به بردن تلفن همراه به سر جلسه نبودند، در نتیجه راه های تقلب نیز سد می شد و آزمون عادلانه تر و با شرایط بهتری برگزار می شد، اما آزمون های آنلاین موجب شد تا میزان تقلب در آزمون های قلم چی افزایش پیدا کند و بسیاری از دانش آموزان برای کسب نتایج بهتر در این آزمون، از کلیدها، منابع درسی و پاسخنامه ها استفاده نمایند.

با تقلب در آزمون چه اتفاقاتی می افتد؟

 • درصدهای به ثبت رسیده توسط دانش آموزان افزایش پیدا می کند
 • سخت و یا آسان بودن آزمون تاثیر سابق را بر روی تراز ندارد
 • تعداد داوطلبان بیشتری می توانند به درصدهای بالا دست پیدا کنند
 • ترازها بطور کلی کاهش پیدا کرده و افت می کنند

چاره کار چیست؟

در این شرایط دانش آموز باید درصدهای خود را ملاک نتیجه و پیشرفتش قرار دهد و توجه زیادی به تراز نداشته باشد؛ پس از شرکت در آزمون ها، درصدهای کسب شده خود را با درصدهای قبلی خود مقایسه نمایید و با افت پیدا کردن ترازتان دچار ضعف و ناامیدی نشوید، زیرا این افت تراز مسئله ای کاذب و غیرواقعی است و نمی تواند ملاک سنجش شرایط تحصیلی شما باشد.

بالا بودن تراز در آزمون های قلم چی، چه ارتباطی با کسب نتیجه در کنکور سراسری دارد؟

آزمون های آزمایشی به منظور آماده سازی داوطلب برای شرکت در آزمون اصلی کنکور برگزار می شوند و در آنها داوطلب از جهات مختلف سنجیده می شود؛ در آزمون های قلم چی گاهی اوقات سطح سوالات بالاتر از کنکور می باشند تا داوطلب کاملا آماده شرکت در این امتحان تستی باشد، پس بالا بودن تراز در این آزمون نشان از توامندی داوطلبان خواهد داشت.

طبق بررسی های صورت گرفته، رتبه های برتر و اکثریت قبولی های رشته های پرمتقاضی از بین کسانی هستند که در آزمون های قلم چی ترازهای نزدیک به ۷۰۰۰ را کسب می کرده اند.

با این تفاسیر می توان اینگونه انتظار داشت که دانش آموزان دارای تراز ۷۰۰۰ بتوانند نتایج مطلوبی را در کنکور سراسری به دست بیاورند، مگر اینکه:

 • ترازهای کسب شده توسط آنها واقعی نبوده و نتیجه تقلب بوده باشد
 • روز آزمون کنکور تسلط و تمرکز کافی نداشته باشند
 • در برخورد با سوالات ابتدایی و سخت، اعتماد به نفس خود را از دست بدهند
 • روز کنکور دارای کسالت باشند
 • مدیریت زمان را از دست داده و به کمبود وقت دچار شوند
 • در روزهای منتهی به کنکور و دوران بعد از عید، جمع بندی خوبی نداشته باشند

آیا دانش آموزان با تراز پایین هم می توانند در کنکور سراسری موفق عمل کنند؟

بله، تراز بالا تضمین کننده نتیجه خوب در کنکور سراسری نیست، بلکه فقط نشان از توامندی برای رسیدن به این هدف است؛ فردی که دارای تراز پایین است در صورت انجام کارهای لازم و رعایت نکات زیر می تواند در کنکور سراسری به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کند و حتی از رقبای تراز بالای خود نیز پیشی بگیرد.

 • سعی را بر این داشته باشد که رفته به رفته و در هر آزمون تراز و درصدهای خود را افزایش دهد
 • به بهترین شکل ممکن به جمع بندی دروس بپردازد
 • در ماه های منتهی به کنکور توجه زیادی به کسب مهارت تست زنی داشته باشد
 • مهارت مدیریت زمان را به دست بیاورد و آن را در آزمون های مختلف تمرین کند
 • از منابع خوب و جامع استفاده کند
 • نقاط ضعف، دروس ضعیف و اشکالات خود را بیابد و تا روز کنکور آنها را برطرف نماید

نکته: این گفته ها بدین معنا نیست که هر دانش آموزی با هر ترازی می تواند انتظار نتایج درخشان از خود داشته باشد، بلکه برای رسیدن به این مهم تلاش، کوشش، پشتکار، صبر و ممارست مورد نیاز است و به سادگی انجام نمی شود.

فردی که در مهرماه تراز ۴۰۰۰ داشته است توانسته در طول آزمون های بعدی تراز خود را به ۶۰۰۰ برساند و پس از عید این تراز به ۷۰۰۰ رسیده است؛ پس این داوطلب را می توان دانش آموزی در حال پیشرفت و موفق دانست که علی رغم بهره مندی از تراز پایین، آن را جبران کرده است و در کنکور نیز شرایط خوبی خواهد داشت.


بیشتر بخوانید: ترمیم معدل کنکور ۱۴۰۲


مشکل بزرگ یک کنکوری

بسیاری از داوطلبان با اینکه مطالعه زیادی دارند و تلاش زیادی می کنند اما باز هم به ترازهای مد نظرشان نمی رسند و دچار ناامیدی و از دست دادن اعتماد بنفس می شوند؛ علت این مشکل چیست؟

 • با اینکه دروس را مطالعه می کنند، توان جمع بندی صحیح آنها را ندارید
 • زمان کافی را برای مرور و تمرین دانسته های خود در نظر نمی گیرد
 • منابع خوبی در اختیار ندارید
 • برنامه مطالعاتی شما نامنظم است
 • سطح دشواری برنامه شما مطابق با توان و روحیات شما نیست
 • عدم تسلط کافی بر روی مباحث درسی
 • ارتباط بین دروس و اصل پیش نیاز را درک نکرده اید
 • توجهی به تست زنی ندارید و فقط به خواندن درسنامه ها مشغول هستید
 • از اصول اولیه مطالعه پیروی نمی کنید

راهکار چیست؟

هفته ابتدایی را به مطالعه اصولی و طبق برنامه صحیح بپردازید و در هر روز مطالبی را که خوانده اید مرور کنید؛ از نوت برداری غافل نشوید و نکات و مسائل مهم را برای خود یادداشت برداری کنید.

در هفته منتهی به برگزاری آزمون آزمایشی، تا روز دوشنبه نیز به مطالعه، تست زنی و مرور بپردازید؛ از دوشنبه مطالعات خود را جمع بندی کنید و با زدن تست های روزانه، درس به درس و جامع به استقبال آزمون بروید.

نکته: یکی از کارهای مهمی که می تواند در پیشرفت شما و افزایش ترازتان تاثیر داشته باشد، تحلیل آزمون و بررسی نقاط ضعف و قوت خودتان است که می بایست بعدازظهر روز آزمون انجام شود.

چگونه تراز خود را افزایش دهیم؟

 1. تقویت حافظه

برای بالا بردن میزان یادگیری خود، حافظه خود را تقویت نمایید؛ برای این کار می توانید از غذاهای مختلف در رژیم خود استفاده کنید و همچنین راهکارهای روانشناسی افزایش تمرکز و قدرت ذهن را به کار ببرید. لازم به ذکر است که ریتم خواب شبانه شما و همینطور داشتن تفریح نیز بر روی عملکرد حافظه تاثیر گذار هستند.

 1. مکان مناسبی را برای مطالعه انتخاب کنید

مکانی که در آن به مطالعه و یادگیری می پردازید باید ساکت و دارای آرامش باشد تا تمرکز حداکثری بر روی درس گذاشته شود؛ اتاق شخصی بهترین مکان برای این کار است، اما اگر به هر دلیلی این امکان برای شما وجود ندارد، می توانید رفتن به کتابخانه را نیز امتحان کنید.

چند نکته:

 • اتاق خود را شبیه به محیط های درسی کنید و با چیدن کتاب در قفسه ها محیط آموزشی را پدید آورید
 • زدن فلش کارت، دست نوشته ها و نکته برداری هایتان به دیوار می تواند فضا را برای مطالعه مناسبتر کند
 • لوازم تحریر خود را به شکل مرتب در جای خود قرار دهید و با دادن نظم به میزتان، انگیزه خود را افزایش دهید
 • نور اتاق را بر اساس راحت بودن چشمتان تنظیم کنید
 • سعی کنید در حالت درازکش و در رختخواب درس نخوانید
 1. منطقی پیش بروید

واقع گرا باشید و انتظارات بیجا از خود نداشته باشید؛ در صورتی که ضعفی را در جریان مطالعه خود مشاهده کردید و یا نتایج نامطلوبی به دست آوردید، بجای سرزنش خود و اتلاف وقت، با انگیزه به یافتن علت و رفع مشکل بپردازید.

 1. برنامه درسی خود را با برنامه های قلم چی هماهنگ کنید

برنامه قلم چی اندکی با برنامه های درسی و بودجه بندی های مدارس تفاوت دارد؛ سعی کنید هماهنگی قابل قبولی میان آنها به وجود آورید و به مساوات به هردو آنها بپردازید.

 1. زمان را مدیریت کنید

در جریان تمرین و تست زنی هایتان، بر روی مدیریت زمان توجه زیادی داشته باشید و با استفاده از زمانسنج، برای زدن تست ها از خود رکوردگیری کنید تا به مرور سرعتان در پاسخ دادن به تست ها افزایش پیدا کند.

 1. از رها کردن نترسید

برخی از تست های آزمون های آزمایشی و همینطور کنکور برای نزدن هستند و نباید زمان و انرژی زیادی را برای آنها صرف کرد؛ اگر به تست هایی برخوردید که شک و تردید زیادی برایشان داشتید و یا زمان زیادی برای حل آن نیاز بود، از آن بگذرید و در عوض باقی سوالات را با تمرکز و تسلط بیشتر پاسخ دهید.

چگونه در قلم چی تراز ۷۰۰۰ بیاوریم

رسیدیم به بخش مهم این مقاله که چطور بتونیم به تراز بالای ۷۰۰۰ برسیم توی قلم چی که الان بهتون میگم چیکار کنید.

برای دریافت ۳ جلسه مشاوره رایگان و رسیدن به تراز بالای ۷۰۰۰ همین الان این فرم رو پر کنید و برامون ارسال کنید تا کارشناسان سایت مشاور با شما تماس بگیرن و کامل راهنمایی تون کنن.

سوالات متداول

مدیریت زمان در طول آزمون به چه معناست؟

یعنی دانش آموز از زمان آغاز آزمون بداند که برای هر درس چه مقدار زمان در اختیار دارد و باید چه مقداری از این زمان را به حل تست ها بپردازد؛ علاوه بر همه اینها می بایست زمانی را نیز برای استراحت کوتاه، بررسی کردن پاسخ های داده شده و بازگشت به سوالات رد شده یا بلاتکلیف در نظر بگیرید.

تراز آزمون ها بر چه اساسی محاسبه می شوند؟

دانش آموزان در هر درس نمره خامی را به دست می آورند که می تواند مثبت و یا حتی منفی باشد و ملاک تعیین تراز آنها است (گفته شد که تعیین تراز از عملکرد سایر دانش آموزان نیز تاثیر می پذیرد)؛ به دست آوردن تراز دارای فرمول است، اما از آنجایی که این عامل به سختی و سادگی آزمون و جامعه آماری نیز بستگی دارد، هر فرد نمی تواند آن را برای خود محاسبه نماید.

کدام دروس تراز بیشتری را به وجود می آورند؟

دروسی که دارای بیشترین ضریب هستند به مقدار بیشتری نیز بر روی تراز تاثیر دارند؛ از طرف دیگر دروسی که میانگین درصدی کمی دارند نیز بسیار حائز اهمیت می باشند، حتی اگر ضریب کمتری نسبت به سایر درس ها داشته باشند، برای درک بهتر این موضوع می توان به درس زبان اشاره داشت که با وجود داشتن ضریب ۲، در رشته علوم انسانی یکی از مهمترین دروس برای افزایش تراز است.

نمرات امتحان نهایی و معدل دیپلم نیز بر روی تراز کنکور سراسری تاثیر می گذارند؟

معدل نهایی تاثیر اندکی در کنکور سراسری دارد که به شکل مثبت لحاظ می شود؛ بدین صورت که اگر عملکرد دانش آموز از حد نصابی کمتر باشد، برای بهبود وضعیت، سوابق تحصیلی وی نیز لحاظ می شوند؛ اما اگر عملکرد دانش آموز مطلوب بوده و از حد نصابی بالاتر باشد، سوابق تحصیلی تاثیر قابل توجهی بر روی آن نخواهند داشت.

آزمون های آزمایشی مهمتر هستند یا کنکور؟

قطعا کنکور؛ آزمون های آزمایشی برای آماده سازی و رسیدن به نتایج قابل قبول در کنکور سراسری برگزار می شوند، پس این کنکور است که اصلی ترین هدف و محل اثبات دانش آموزان است؛ فردی حتی اگر در آزمون های آزمایشی بهترین درصدها، رتبه و تراز را نیز به ثبت برساند، اگر در کنکور سراسری به نتایج مطلوبی نرسد از اهداف خود دور خواهد ماند و نتایج درخشان وی در آزمون های آزمایشی برگزار شده، به هیچ وجه ملاکی برای ورود وی به دانشگاه و رشته هدفش نخواهند بود.

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا