تاملندلیست قیمت کلاس های موسسات

لیست قیمت تاملند

سالیانه | ری استارت | دوره کاموا | نکته و تست | امتحان نهایی | برای کنکور 1403

در این پست لیست قیمت تاملند برای تمامی کلاس های این موسسه به همراه دبیر مربوطه را به صورت دقیق و آپدیت شده مشاهده می کنید. در موسسه تاملند کلاس های زیر در تایم های مختلف به صورت آنلاین برگزار می شوند.

کلاس های سالیانه تابستان
کلاس های ری استارت مهر
کلاس های دوره کاموا
کلاس های نکته و تست نیترو تام لند
کلاس های نهایی و ترمیم نمره
کلاس های آمادگی تیزهوشان
کلاس های المپیاد تام لند
کلاس های همایش قبل کنکور
 • کلاس های سالیانه کنکور ۱۴۰۳ تام لند از مرداد تابستان ۱۴۰۲ شروع می شود.
 • کلاس های سالیانه دهم و یازدهم از تیر ماه ۱۴۰۲ شروع می شوند.
 • کلاس های ری استارت کنکور ۱۴۰۳ تام لند از مهر ماه ۱۴۰۲ شروع می شود.
 • کلاس های کاموا کنکور ۱۴۰۳ تام لند از دی ماه ۱۴۰۲ شروع می شود.
 • کلاس های نکته و تست از اسفند ۱۴۰۲ شروع می شود.

این کلاس ها از کیفیت بالایی برخوردار هستند و صفرتاصدی می باشند. این دوره ها بالاترین رضایت را از نظر میزان تطابق و میزان آموزش صحیح و اصولی دارند، کلاس های امتحان نهایی و ترمیم معدل هم به صورت جامع و همایشی در تایم های مختلف برگزار می شود.

در ابتدا قیمت پکیج کامل نکته و تست و کاموا دی ماه، ری استارت مهر و سالیانه تابستان تام لند نوشته شده و در پایین تر قیمت تک درس کلاس های تمامی دبیران تاملند در دوره های مختلف را مشاهده می کنید.
توجه کنید قیمت های زیر بدون ارزش افزوده (مالیات) می باشد و در زمان خرید ۹ درصد مالیات یا ارزش افزوده به آن اضافه می شود.

لیست قیمت پکیج نکته و تست کنکور ۱۴۰۳

در همه رشته ها و حالت های مختلف نیترو تام لند یا همان نکته و تست تام لند به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل نیترو تام لند قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف تام لند شروع کلاس
پکیج کامل نکته و تست کنکور ۱۴۰۳ تجربی ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید اسفند ۱۴۰۲
پکیج کامل نکته و تست کنکور ۱۴۰۳ انسانی ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید اسفند ۱۴۰۲
پکیج کامل نکته و تست کنکور ۱۴۰۳ ریاضی ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید اسفند ۱۴۰۲
پکیج کامل نکته و تست + تعلیم و تربیت فرهنگیان

تجربی/ریاضی/انسانی

۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵

اسفند ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل تجربی کاموا کنکور ۱۴۰۳

دوره پکیج کامل کاموا تام لند برای رشته تجربی کنکور ۱۴۰۳ طبق جدول زیر می باشد.

پکیج های کامل کاموا تجربی شروع از دی قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف تام لند شروع کلاس
پکیج کامل کاموا کل دروس تجربی (تخصصی و عمومی) + مشاوره ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۳ دی ۱۴۰۲
پکیج کامل کاموا دروس تخصصی تجربی + مشاوره ۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۳ دی ۱۴۰۲
پکیج کامل کل دروس تجربی (تخصصی و عمومی) ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۳ دی ۱۴۰۲
پکبج کامل کاموا دروس تخصصی تجربی ۵.۴۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۳ دی ۱۴۰۲
پکیج کامل دروس عمومی تجربی ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۴ دی ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل انسانی کاموا کنکور ۱۴۰۳

دوره های کاموای انسانی و قیمت بسته های کامل به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل کاموا انسانی شروع از دی قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف تام لند شروع کلاس
پکیج کامل کاموا کل دروس انسانی (تخصصی و عمومی) + مشاوره ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۴ دی ۱۴۰۲
پکیج کامل کل دروس انسانی (تخصصی و عمومی) ۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۴ دی ۱۴۰۲
پکبج کامل کاموا دروس تخصصی انسانی ۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۴ دی ۱۴۰۲
پکیج کامل دروس عمومی انسانی ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۴ دی ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل رشته ریاضی کاموا کنکور ۱۴۰۳

در پایین دوره های کاموا و قیمت بسته کاملای رشته ریاضی برای این دوره را مشاهده می کنید.

پکیج های کامل کاموا ریاضی شروع از دی قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف تام لند شروع کلاس
پکیج کامل کاموا کل دروس ریاضی (تخصصی و عمومی) + مشاوره ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۳ دی ۱۴۰۲
پکیج کامل کاموا دروس تخصصی ریاضی + مشاوره ۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۳ دی ۱۴۰۲
پکیج کامل کل دروس ریاضی (تخصصی و عمومی) ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۳ دی ۱۴۰۲
پکبج کامل کاموا دروس تخصصی ریاضی ۵.۴۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۳ دی ۱۴۰۲
پکیج کامل دروس عمومی ریاضی ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید ۲۴ دی ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل تجربی ری استارت کنکور ۱۴۰۳

قیمت پکیج کاملی های تجربی ری استارت تام لند به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل تجربی شروع از مهر قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف تام لند شروع کلاس
ری استارت و نکته و تست کل دروس تخصصی  + مشاوره ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۸ مهر ۱۴۰۲
ری استارت و نکته و تست کل دروس تخصصی ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۸ مهر ۱۴۰۲
ری استارت دروس تخصصی و مشاوره ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۸ مهر ۱۴۰۲
ری استارت دروس تخصصی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۸ مهر ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل رشته ریاضی ری استارت کنکور ۱۴۰۳

قیمت پکیج کاملی های ریاضی ری استارت تام لند به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل رشته ریاضی شروع از مهر
قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف تام لند شروع کلاس
ری استارت و نکته و تست کل دروس تخصصی  + مشاوره ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۸ مهر ۱۴۰۲
ری استارت و نکته و تست کل دروس تخصصی ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۸ مهر ۱۴۰۲
ری استارت دروس تخصصی و مشاوره ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۸ مهر ۱۴۰۲
ری استارت دروس تخصصی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۸ مهر ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل تجربی سالیانه کنکور ۱۴۰۳

قیمت انواع پکیج های کامل تجربی تام لند به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل تجربی شروع از مرداد
قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف تام لند شروع کلاس
سالیانه و نکته و تست کل دروس تخصصی و عمومی + مشاوره ۳۴.۳۵۰.۰۰۰ تومان ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه کل دروس تخصصی و عمومی + مشاوره ۲۷.۳۵۰.۰۰۰ تومان ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه و نکته و تست کل دروس تخصصی و عمومی ۲۴.۳۵۰.۰۰۰ تومان ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه کل دروس تخصصی و عمومی ۱۷.۳۵۰.۰۰۰ تومان ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه و نکته و تست دروس تخصصی ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس تخصصی + مشاوره  ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس تخصصی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس عمومی ۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان ۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل رشته ریاضی سالیانه کنکور ۱۴۰۳

قیمت انواع پکیج های کامل رشته ریاضی تام لند به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل رشته ریاضی شروع از مرداد
قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف تام لند شروع کلاس
سالیانه و نکته و تست کل دروس تخصصی و عمومی + مشاوره  ۳۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه کل دروس تخصصی و عمومی + مشاوره  ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه و نکته و تست کل دروس تخصصی و عمومی  ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه کل دروس تخصصی + عمومی  ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه و نکته و تست دروس تخصصی  ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس تخصصی + مشاوره  ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس تخصصی  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس عمومی  ۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان  ۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل انسانی سالیانه کنکور ۱۴۰۳

قیمت انواع پکیج های کامل انسانی تام لند به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل انسانی شروع از مرداد
قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف تام لند شروع کلاس
سالیانه و نکته و تست کل دروس تخصصی و عمومی + مشاوره  ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه کل دروس تخصصی و عمومی + مشاوره  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه و نکته و تست کل دروس تخصصی و عمومی  ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه کل دروس تخصصی و عمومی  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه و نکته و تست دروس تخصصی  ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس تخصصی + مشاوره  ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس تخصصی  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس عمومی  ۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان  ۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲

دبیران دوره پکیج کامل تام لند ۱۴۰۳

در هر درس دبیران مختلفی تدریس می کنند و شما بعد از تهیه دوره می توانید دبیر انتخابی و مورد علاقه خودتان را انتخاب بکنید.

قبل از انتخاب با بهروز اسدی برای انتخاب بهترین اساتید کنکور مکالمه داشته باشید.
درس دبیران حق انتخاب
زیست شناسی
 • حنیف عظیمی
 • محمد پازوکی
دارید
ریاضی
 • افشین ملاک پور
 • علی مقدم نیا
دارید
حسابان
 • مجید رفعتی
 • محمد سجاد نقیه
دارید
فیزیک
 • مهدی یحیوی
 • محمودرضا ذهبی
دارید
شیمی
 • رضا بابایی
 • محمدرضا آقاجانی
 • لطفی نیا
 • مددی
 • مهدوی
دارید
زمین شناسی
 • فرزانه رجایی
هندسه
 • مجید علایی نسب
 • حمید ناصر
دارید
گسسته
 • مجید علایی نسب
 • بهمن موذنی پور
دارید
ریاضی انسانی
 • مرتضی محمدی نژاد
 • محمدرضا امیری
دارید
اقتصاد
 • حسین خاکساری
 • فیروز کریمی
دارید
روان شناسی
 • حسین خاکساری
 • محسن پیرحسین لو
دارید
جامعه شناسی
 • پیمان بیگدلی
 • علیرضا مختاری
دارید
تاریخ و جغرافیا
 • پیمان بیگدلی
 • شهرام امامی
دارید
فلسفه و منطق
 • محسن بهادر
 • علی اکبر آخوندی
دارید
علم و فنون
 • ابولفضل قاضی
 • علی عطری
دارید
عربی تخصصی
 • میثم فلاح
ادبیات
 • علیرضا عبدالمحمدی
عربی
 • میثم فلاح
دینی
 • محمد کریمی
 • مصطفی طنوریان
دارید
زبان
 • فرشید مفتون
 • مرتضی زینعلی
دارید

مشاوران دوره پکیج کامل تام لند ۱۴۰۳

مشاوران تحصیلی تاملند در طول سال تحصیلی: (می توانید انتخاب بکنید)

 • حسن همت یار
 • بهروز محمودی
 • محمد رضا اصلانی
 • سهراب فرهپور
 • میثم خوش سیما
 • مجید آذرکیش

لیست قیمت کلاس های زیست تاملند برای کنکور ۱۴۰۳

قیمت کلاس های تاملند در درس زیست شناسی به صورت زیر می باشد. برای انتخاب دوره حتما با بهروز اسدی مشاوره داشته باشید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

قیمت تاملند در زیست شناسی

قیمت کلاس های سالیانه زیست کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه تام لند در درس زیست شناسی کنکور توسط حنیف عظیمی و محمد پازوکی تدریس می شود.

کلاس های سالیانه زیست
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه حنیف عظیمی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲
سالیانه محمد پازوکی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲

قیمت زیست یازدهم تام لند سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

زیست یازدهم تام لند توسط محمد پازوکی تدریس می شود.

کلاس های زیست یازدهم
قیمت منطقه ۱
قیمت منطقه ۲
قیمت منطقه ۳ مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه محمد پازوکی یازدهم ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۲۹۰.۰۰۰ ۱.۲۲۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۸ شهریور ۱۴۰۲

قیمت زیست دهم تام لند سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

زیست دهم تام لند توسط محمد پازوکی تدریس می شود.

کلاس های زیست دهم
قیمت منطقه ۱
قیمت منطقه ۲
قیمت منطقه ۳ مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه محمد پازوکی یازدهم ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۲۹۰.۰۰۰ ۱.۲۲۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۶ شهریور ۱۴۰۲

قیمت کلاس های ری استارت زیست کنکور ۱۴۰۳

این کلاس هم توسط حنیف عظیمی در موسسه تاملند به صورت آنلاین از مهر ماه شروع می شود.

کلاس های ری استارت زیست
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
ری استارت حنیف عظیمی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۸ مهر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های کاموا زیست کنکور ۱۴۰۳

کلاس های کاموا در درس زیست شناسی توسط استاد عظیمی و پازوکی به صورت فشرده تدریس می شود. تقریبا طول دوره ۷۰ الی ۸۰ روز می باشد.

کلاس های کاموا زیست
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
کاموا حنیف عظیمی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۴ دی ۱۴۰۲
کاموا محمد پازوکی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۳ دی ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست زیست کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نکته و تست زیست برای کنکور ۱۴۰۳ توسط حنیف عظیمی و محمد پازوکی برگزار می شود. کلاس نکته و تست تام لند به دوره نیترو معروف می باشند.

کلاس های نکته و تست زیست
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست حنیف عظیمی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
نکته و تست محمد پازوکی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
برای انتخاب دبیر بر اساس سطحتون با بهروز اسدی مکالمه داشته باشید.

همان طور که میدانید در تحلیل بهترین اساتید زیست کنکور توسط بهروز اسدی حنیف عظیمی رتبه ۱ را دارند.

لیست قیمت کلاس های ریاضی تاملند برای کنکور ۱۴۰۳

قیمت کلاس های تاملند در درس ریاضی به صورت زیر می باشد. در درس ریاضی دوره های مختلفی مانند درسای دیگر وجود دارد، و هر دوره ای بر اساس نیاز و سطح دانش آموزان می تواند برای آنها مناسب باشند.

قیمت تام لند در ریاضی

قیمت کلاس های سالیانه ریاضی کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه تام لند در درس ریاضی کنکور توسط علی مقدم نیا و افشین ملاک پور تدریس می شود.

کلاس های سالیانه ریاضی
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه علی مقدم نیا کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه افشین ملاک پور کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ تیر ۱۴۰۲

قیمت ریاضی یازدهم تام لند سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

ریاضی یازدهم تام لند توسط علی مقدم نیا، مجید رفعتی و محمد سجاد نقیه تدریس می شود.

کلاس های ریاضی یازدهم
قیمت منطقه ۱
قیمت منطقه ۲
قیمت منطقه ۳ مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه علی مقدم نیا یازدهم ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۲۹۰.۰۰۰ ۱.۲۲۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۰ مهر ۱۴۰۲
سالیانه مجید رفعتی یازدهم ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. متغیر
سالیانه محمد سجاد نقیه یازدهم ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۲۹۰.۰۰۰ ۱.۲۲۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. متغیر

قیمت ریاضی دهم تام لند سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

ریاضی دهم تام لند توسط مجید رفعتی، محمد سجاد نقیه و رضا طاری تدریس می شود.

کلاس های ریاضی دهم
قیمت منطقه ۱
قیمت منطقه ۲
قیمت منطقه ۳ مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه مجید رفعتی یازدهم ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۲۹۰.۰۰۰ ۱.۲۲۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۶ شهریور ۱۴۰۲
سالیانه محمد سجاد نقیه یازدهم ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۲۹۰.۰۰۰ ۱.۲۲۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۶ شهریور ۱۴۰۲
سالیانه رضا طاری یازدهم ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۲۹۰.۰۰۰ ۱.۲۲۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۷ شهریور ۱۴۰۲

قیمت کلاس های ری استارت ریاضی کنکور ۱۴۰۳

این کلاس ها هم توسط ملاک پور و مقدم نیا برای کنکور ۱۴۰۳ تدریس می شود.

کلاس های ری استارت ریاضی
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
ری استارت علی مقدم نیا کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۸ مهر ۱۴۰۲
ری استارت افشین ملاک پور کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۸ مهر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های کاموا ریاضی کنکور ۱۴۰۳

دوره کاموا برای ریاضی تجربی کنکور توسط دو دبیر یعنی مقدم نیا و ملاک پور تدریس می شود.

کلاس های کاموا ریاضی
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
کاموا مقدم نیا کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۳ دی ۱۴۰۲
کاموا ملاک پور کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۳ دی ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست ریاضی کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نکته و تست ریاضی برای کنکور ۱۴۰۳ توسط افشین ملاک پور و علی مقدم نیا برگزار می شود. کلاس نکته و تست تام لند به دوره نیترو معروف می باشند.

کلاس های نکته و تست ریاضی
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست علی مقدم نیا کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
نکته و تست افشین ملاک پور کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
برای مشاوره و خرید کلاس های تام لند با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ یا ۰۹۱۰۱۷۶۰۸۰۸ تماس بگیرید.

لیست قیمت کلاس های شیمی تاملند برای کنکور ۱۴۰۳

قیمت کلاس های تاملند در درس شیمی به صورت زیر می باشد. در درس شیمی دوره های مختلفی مانند درس های دیگر وجود دارد، و هر دوره ای بر اساس نیاز و سطح دانش آموزان می تواند برای آنها مناسب باشند.

قیمت تاملند شیمی

قیمت کلاس های سالیانه شیمی کنکور ۱۴۰۳

در تام لند شیمی بابایی، شیمی آقاجانی از معروف ترین کلاس ها می باشند و همچنین طه مهدوی و لطفی نیا و مددی از دیگر دبیران شیمی تام لند می باشند.

کلاس های سالیانه شیمی
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه رضا بابایی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه محمدرضا آقاجانی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۳۱ تیر ۱۴۰۲
سالیانه طه مهدوی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه فرهاد مددی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه لطفی نیا کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه محمدرضا آقاجانی دوازدهم ۱۴۰۳ ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه محمدرضا آقاجانی پایه ۱۴۰۳ ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ مرداد ۱۴۰۲

قیمت کلاس های ری استارت شیمی کنکور ۱۴۰۳

این کلاس ها هم توسط دکتر رضا بابایی، محمدرضا آقاجانی، لطفی نیا و طه مهدوی تدریس می شود.

کلاس های ری استارت شیمی
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
ری استارت رضا بابایی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۶ مهر ۱۴۰۲
ری استارت محمدرضا آقاجانی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۸ مهر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های کاموا شیمی کنکور ۱۴۰۳

دوره کاموای شیمی تام لند توسط دبیران جوان و جویای نام زیر تدریس می شود.

کلاس های کاموا شیمی
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
کاموا فرهاد مددی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۳ دی ۱۴۰۲
کاموا طه مهدوی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۹ دی ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست شیمی کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نکته و تست شیمی برای کنکور ۱۴۰۳ توسط دکتر رضا بابایی، محمدرضا آقاجانی و طه مهدوی برگزار می شود. کلاس نکته و تست تام لند به دوره نیترو معروف می باشند.

کلاس های نکته و تست شیمی
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست رضا بابایی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
نکته و تست محمدرضا آقاجانی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
نکته و تست طه مهدوی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
نکته و تست فرهاد مددی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

لیست قیمت کلاس های فیزیک تاملند برای کنکور ۱۴۰۳

قیمت کلاس های تاملند در درس فیزیک به صورت زیر می باشد. در درس فیزیک دوره های مختلفی مانند ریاضی و شیمی و زیست وجود دارد، و هر دوره ای بر اساس نیاز و سطح دانش آموزان می تواند برای آنها مناسب باشند.

قیمت تاملند فیزیک

قیمت کلاس های سالیانه فیزیک کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه تام لند در درس فیزیک کنکور توسط مهدی یحیوی و محمود رضا ذهبی تدریس می شود.

کلاس های سالیانه فیزیک
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره
شروع کلاس
سالیانه مهدی یحیوی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۸ تیر ۱۴۰۲
سالیانه محمود رضا ذهبی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۸ تیر ۱۴۰۲
سالیانه مهدی یحیوی دوازدهم ۱۴۰۳ ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۸ تیر ۱۴۰۲
سالیانه محمود رضا ذهبی دوازدهم ۱۴۰۳ ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۸ تیر ۱۴۰۲
سالیانه مهدی یحیوی پایه ۱۴۰۳ ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۸ تیر ۱۴۰۲
سالیانه محمود رضا ذهبی پایه ۱۴۰۳ ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۸ تیر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های ری استارت فیزیک کنکور ۱۴۰۳

این کلاس ها هم توسط مهدی یحیوی و محمودرضا ذهبی تدریس می شود.

کلاس های ری استارت فیزیک
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
ری استارت مهدی یحیوی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۱ مهر ۱۴۰۲
ری استارت محمودرضا ذهبی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۱ مهر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های کاموا فیزیک کنکور ۱۴۰۳

دوره کاموای فیزیک تام لند توسط دبیران برند زیر تدریس می شود.

کلاس های کاموا فیزیک
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
کاموا مهدی یحیوی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ دی ۱۴۰۲
کاموا محمودرضا ذهبی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ دی ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست فیزیک کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نکته و تست فیزیک برای کنکور توسط مهدی یحیوی و محمودرضا ذهبی برگزار می شود. کلاس نکته و تست تام لند به دوره نیترو معروف می باشند.

کلاس های نکته و تست فیزیک
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست مهدی یحیوی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۹ اسفند ۱۴۰۲
نکته و تست مححمودرضا ذهبی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

لیست قیمت کلاس های زمین شناسی تاملند برای کنکور ۱۴۰۳

قیمت کلاس های تاملند در درس زمین شناسی به صورت زیر می باشد.

قیمت کلاس های سالیانه زمین شناسی کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه تام لند در درس زمین شناسی کنکور توسط فرزانه رجایی تدریس می شود.

کلاس های سالیانه زمین
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه فرزانه رجایی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۶ شهریور ۱۴۰۲

قیمت کلاس های ری استارت زمین کنکور ۱۴۰۳

توسط خانم رجایی تدریس می شود.

کلاس های ری استارت زمین
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
ری استارت فرزانه رجایی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۰ مهر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های کاموا زمین کنکور ۱۴۰۳

دوره کاموای زمین شناسی تام لند توسط فرزانه رجایی تدریس می شود.

کلاس های کاموا زمین
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
کاموا رجایی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۵ دی ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست زمین کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نکته و تست زمین برای کنکور ۱۴۰۳ توسط فرزانه رجایی برگزار می شود. کلاس نکته و تست تام لند به دوره نیترو معروف می باشند.

کلاس های نکته و تست زمین
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست فرزانه رجایی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۷ اسفند ۱۴۰۲

لیست قیمت کلاس های حسابان تاملند برای کنکور ۱۴۰۳

قیمت کلاس های تاملند در درس حسابان به صورت زیر می باشد. حسابان در تام لند توسط دو دبیر با کیفیت و برند آموزشی تدریس می شود و می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید.

قیمت تاملند حسابان

قیمت کلاس های سالیانه حسابان کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه تام لند در درس حسابان کنکور توسط مجید رفعتی و محمد سجاد نقیه تدریس می شود.

کلاس های سالیانه حسابان
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه مجید رفعتی کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۳۱ تیر ۱۴۰۲
سالیانه محمد سجاد نقیه کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۳۱ تیر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های ری استارت حسابان کنکور ۱۴۰۳

این کلاس ها هم توسط رفعتی و نقیه برای کنکور ۱۴۰۳ تدریس می شود.

کلاس های ری استارت حسابان
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
ری استارت محمد سجاد نقیه کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۸ مهر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست حسابان کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نکته و تست ریاضی برای کنکور ۱۴۰۳ توسط مجید رفعتی و محمد سجاد نقیه برگزار می شود. کلاس نکته و تست تام لند به دوره نیترو معروف می باشند.

کلاس های نکته و تست حسابان
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست مجید رفعتی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
نکته و تست محمد سجاد نقیه کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

لیست قیمت کلاس های هندسه تاملند برای کنکور ۱۴۰۳

هندسه دیگر درس رشته ریاضی و سخت کنکور می باشد که توسط مجید علایی نسب و حمید ناصر در موسسه تام لند تدریس می شود.

قیمت تاملند هندسه

قیمت کلاس های سالیانه هندسه کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه تام لند در درس هندسه کنکور توسط مجید علایی نسب و حمید ناصر تدریس می شود.

کلاس های سالیانه هندسه
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه مجید علایی نسب کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه حمید ناصر کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه مجید علایی نسب دوازدهم ۱۴۰۳ ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه حمید ناصر دوازدهم ۱۴۰۳ ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۸ تیر ۱۴۰۲
سالیانه مجید علایی نسب پایه ۱۴۰۳ ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲
سالیانه حمید ناصر پایه ۱۴۰۳ ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۸ تیر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های ری استارت هندسه کنکور ۱۴۰۳

این کلاس ها هم توسط علایی نسب و ناصر برای کنکور ۱۴۰۳ تدریس می شود.

کلاس های ری استارت هندسه
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
ری استارت حمید ناصر کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۰ مهر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست هندسه کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نکته و تست هندسه برای کنکور ۱۴۰۳ توسط مجید علایی نسب و حمید ناصر برگزار می شود. کلاس نکته و تست تام لند به دوره نیترو معروف می باشند.

کلاس های نکته و تست هندسه
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست مجید علایی نسب کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
نکته و تست حمید ناصر کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

لیست قیمت کلاس های گسسته و آمار و احتمال تاملند برای کنکور ۱۴۰۳

قیمت کلاس های تاملند در درس گسسته و آمار و احتمال به صورت زیر می باشد. گسسته و آمار و احتمال در تام لند توسط مجید علایی نسب و بهمن موذنی پور تدریس می شود و می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید.

قیمت تاملند گسسته و احتمال

قیمت کلاس های سالیانه گسسته و آمار و احتمال کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه تام لند در درس گسسته و آمار و احتمال کنکور توسط مجید علایی نسب و بهمن موذنی پور تدریس می شود.

کلاس های سالیانه گسسته و آمار و احتمال
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه مجید علایی نسب کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲
سالیانه بهمن موذنی پور کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های ری استارت گسسته و آمار و احتمال کنکور ۱۴۰۳

این کلاس ها هم توسط مجید علایی نسب و بهمن موذنی پور برای کنکور ۱۴۰۳ تدریس می شود.

کلاس های ری استارت گسسته و آمار و احتمال
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
ری استارت بهمن موذنی پور کنکور ۱۴۰۳ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۰.۰۰۰ ۲.۶۱۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ مهر ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست گسسته و آمار و احتمال کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نکته و تست گسسته و آمار و احتمال برای کنکور ۱۴۰۳ توسط مجید علایی نسب و بهمن موذنی پور برگزار می شود. کلاس نکته و تست تام لند به دوره نیترو معروف می باشند.

کلاس های نکته و تست گسسته و آمار و احتمال
قیمت
منطقه ۱
قیمت
منطقه ۲
قیمت
منطقه ۳
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست مجید علایی نسب کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
نکته و تست بهمن موذنی پور کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۲۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۸ اسفند ۱۴۰۲

هر ساله بعد نتایج کنکور، تام لند نتایج درخشانی را دارد و آن هم بخاطر تدریس با کیفیت دبیران این موسسه می باشد، شما عزیران می توانید رتبه های تام لند در کنکور ۱۴۰۲ را مشاهده کنید و همانطور که در جریان هستید تام لند دو رتبه تک رقمی کشوری داشت که از کلاس های این مجموعه استفاده می کردند.

لیست قیمت تام لند را به صورت دقیق و آپدیت در اختیار شما قرار دادیم اگر سوالی داشتید با شماره های همین سایت تماس بگیرید.

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا