آلاآلفا اسکولآنلاین آکادمیاپکس آنلاینبیست صدتاملندجهشینوحرف آخردرسلایورایان کلاسفهم آموزفولیتوکادکلاسینوکنکور آسانکنکورهدفگام کلاسمازموسسات آموزشیونوس

نظرسنجی دبیران برتر کنکور

نظرسنجی دبیران برتر کنکور و همچنین بهترین دبیر هر موسسه

 هر سال نظرسنجی دبیران برتر کنکور و همچنین نظرسنجی بهترین دبیر انتخابی هر موسسه آموزشی به صورت دقیق و به روز در اختیار شما گذاشته می شود.

اورجینال مشاور مجموعه مشاور کنکوری و پایه ای هست که تحلیل دبیران کنکور و منابع کنکور و برنامه ریزی به صورت امروزی در اختیار شما قرار می دهد.

این نظرسنجی در پیج اینستاگرام بهروز اسدی برگزار کردیم و تقریبا ۶ هزار دانش آموز کنکوری که منابع دبیران و اساتید مختلف موسسات دیدند شرکت کردند.

نظرسنجی دبیران برتر شیمی کنکور ۱۴۰۲

در نظرسنجی بهترین دبیر کنکور شیمی، ۲۷ دبیر معروف شیمی زیر شرکت کرده اند.

محمد مرادی از کلاسینو بهمن بازرگان از رایان کلاس پارسا فراهانی از کلاسینو کامبیز فرزانه از کلاسینو
میلاد شیخ الاسلامی از متفرقه حامد اسماعیلی از کنکورهدف محمدرضا بابایی از تاملند محمدرضا آقاجانی از تاملند
مهدی جبرئیلی از آنلاین آکادمی محمد علی مومن زاده از ماز حامد پویان نظر از ماز فرشاد هادیان فرد از ماز
علی سلوکی از حرف آخر جعفر مهرپور از گام کلاس علیرضا علمداری از کاد شهاب دانش موسسه شخصی
غلامحسین شیروانی از بیست صد امید مصلایی از کلاسینو رضا مصلایی از کلاسینو محسن هادی از فولیتو
محمدرضا میرقائمی از درسلایو مسعود جعفری موسسه شخصی کیوان اسدی موسسه شخصی مهدی اسکندری از فهم آموز
عارف ربیعیان کنکورآسان امیر لطفی جهشینو بیژن ابولقاسمی آنلاین آکادمی

نظرسنجی بین این ۲۷ دبیر شیمی به صورت ۳ نفر ۳ نفر بوده و در پایان نفرات برتر دوباره باهم رقابت کردند و در فینال نفرات برتر انتخابی دانش آموزان اعلام شدند.

بخش 1 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۱
بخش 2 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۲
بخش 3 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۳
بخش 4 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۴
نظرسنجی ۵
بخش 6 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۶
بخش 7 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۷
بخش 8 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۸
بخش 9 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۹

 در پایان نظرسنجی بهترین دبیران شیمی کنکور با توجه به آرای و تعداد افراد به دست اومده به صورت زیر می باشد.

بهمن بازرگان، دکتر بابایی، پارسا فراهانی به همراه امید مصلایی در کنکور امسال محبوبیت بیشتری بین بچه ها داشتند و دانش آموزان به این ۴ نفر بعنوان نفر تا چهارم رای دادند.

نفرات بعدی محمد مرادی و محمدرضا آقاجانی هستند که این دو دبیر هم به تازگی محبوبیت زیادی کسب کردند.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور شیمی

۶ نفر برتر شیمی طبق نظرسنجی از دانش آموزان رتبه
بهمن بازرگان اول
رضا بابایی دوم
پارسا فراهانی سوم
امید مصلایی چهارم
محمد مرادی پنجم
محمدرضا آقاجانی ششم
تحلیل دبیران شیمی به صورت انفرادی توسط بهروز اسدی:

بهمن بازرگان

رضا بابایی

پارسا فراهانی

امید مصلایی

محمد مرادی

مهدی اسکندری

تحلیل تدریس کنکوری و تشریحی دبیران برتر شیمی کنکور می تونید از لینک زیر ببینید.

اساتید برتر شیمی کنکور

نظرسنجی دبیران برتر زیست کنکور ۱۴۰۲

در نظرسنجی بهترین دبیر کنکور زیست ۱۵ دبیر معروف زیست زیر شرکت کرده اند.

فرزام فرهمندنیا از ماز اشکان هاشمی از رایان کلاس امین الرعایا از موسسه شخصی
حنیف عظیمی از تاملند محمدعلی عمارلو از کلاسینو علی حسین زاده از جهشینو
محمد همدانی از حرف آخر و کلاسینو مهدی آرامفر از آنلاین آکادمی سینا معصوم نیا از آی کلاس
پوریا خیر اندیس از ماز جلال موقاری از آلا رضا امیر از کاد
رضا شعبانی و محمد شاکری از بیست صد رضا عسگری از فولیتو محمد پازوکی از تاملند

نظرسنجی بین ۱۵ دبیر زیست به صورت ۳ نفر ۳ نفر بوده و در پایان نفرات برتر دوباره باهم رقابت کردند و در فینال نفرات برتر انتخابی دانش آموزان اعلام شدند.

بخش 1 نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست
نظرسنجی ۱
بخش 2 نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست
نظرسنجی ۲
بخش 3 نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست
نظرسنجی ۳
بخش 4 نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست
نظرسنجی ۴
بخش 5 نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست
نظرسنجی ۵

نظرسنجی نهایی دبیران برتر زیست کنکور به صورت زیر می باشد.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست

در پایان نظرسنجی بهترین دبیران زیست کنکور با توجه به آرای و تعداد افراد به دست اومده به صورت زیر می باشد.

حنیف عظیمی، فرزام فرهمندنیا، محمد همدانی در کنکور امسال محبوبیت بیشتری بین بچه ها داشتند و دانش آموزان به این ۳ نفر بعنوان نفر اول تا سوم رای دادند.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست

۳ نفر برتر زیست طبق نظرسنجی از دانش آموزان
رتبه
حنیف عظیمی اول
فرزام فرهمندنیا دوم
محمد همدانی سوم
تحلیل دبیران زیست به صورت انفرادی توسط بهروز اسدی:

حنیف عظیمی

فرزام فرهمندنیا

شعبانی و شاکری

نظرسنجی دبیران برتر ریاضی انسانی کنکور ۱۴۰۲

در نظرسنجی بهترین دبیر کنکور ریاضی انسانی، ۶ دبیر معروف ریاضی انسانی زیر شرکت کرده اند.

آریان حیدری از کلاسینو خسرو محمد زاده از کلاسینو عبدالرضا منتظری از حرف آخر
مرتضی محمدی نژاد از تاملند شهرام عامری از آکادمی آنلاین مهدی امینی راد از آلا

دو تا نظرسنجی ۳ دبیره برگزار کردیم و در پایان، نظرسنجی فینال برگزار شد.

بخش 1 نظرسنجی بهترین دبیران کنکور ریاضی انسانی
نظرسنجی ۱
بخش 2 نظرسنجی بهترین دبیران کنکور ریاضی انسانی
نظرسنجی ۲

نظرسنجی نهایی بین برنده ها به صورت زیر می باشد.

بخش نهایی نظرسنجی بهترین دبیران کنکور ریاضی انسانی
نظرسنجی فینال ریاضی انسانی

در پایان نظرسنجی بهترین دبیران ریاضی انسانی کنکور با توجه به آرای و تعداد افراد به دست اومده به صورت زیر می باشد.

آریان حیدری، عبدالرضا منتظری در کنکور امسال محبوبیت بیشتری بین بچه ها داشتند و دانش آموزان به این ۲ نفر بعنوان نفر اول و دوم رای دادند.

خسرو محمد زاده در رده سوم قرار داشت.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور ریاضی انسانی

۳ نفر برتر ریاضی انسانی طبق نظرسنجی از دانش آموزان رتبه
آریان حیدری اول
عبدالرضا منتظری دوم
خسرو محمد زاده سوم

نظرسنجی دبیران برتر ریاضی کنکور ۱۴۰۲

در نظرسنجی بهترین دبیر کنکور ریاضی تجربی و رشته ریاضی، ۱۵ دبیر معروف ریاضی زیر شرکت کرده اند.

آریان حیدری از کلاسینو افشین ملاکپور از تاملند بابک سادات از کلاسینو
عبدالرضا منتظری از حرف آخر علی مقدم نیا از تاملند سروش مویینی از رایان کلاس
معین کرمی از مدرسه آلفا مهدی عزیزی از ماز امیر مسعودی از گام کلاس
علیرضا بستانیان از ماز مهرداد عباسپور از کنکورهدف محمدصادق ثابتی از آلا
بهنام سرهنگی از فولیتو مجید رفعتی از تاملند امید سلمانی از جهشینو

نظرسنجی بین ۱۵ دبیر ریاضی به صورت ۳ نفر ۳ نفر بوده و در پایان نفرات برتر دوباره باهم رقابت کردند و در فینال نفرات برتر انتخابی دانش آموزان اعلام شدند.

نظرسنجی ۱ نظرسنجی ۲
افشین ملاک پور ۲۹ درصد آریان حیدری ۳۲ درصد
صادق ثابتی ۱۳ درصد امیر مسعودی ۱۱ درصد
امید سلمانی ۱۳ درصد بهنام سرهنگی ۴ درصد
مشاهده نتایج ۴۵ درصد مشاهده نتایج ۵۳ درصد

 

نظرسنجی ۳ نظرسنجی ۴
مهرداد عباسپور ۲۱ درصد مجید رفعتی ۱۱ درصد
معین کرمی ۲۹ درصد عبدالرضا منتظری ۲۲ درصد
مهدی عزیزی ۱۵ درصد سروش مویینی ۲۲ درصد
مشاهده نتایج ۳۵ درصد مشاهده نتایج ۴۵ درصد
نظرسنجی ۵
علی مقدم نیا ۲۵ درصد
بابک سادات ۲۱ درصد
علیرضا بستانیان ۵ درصد
مشاهده نتایج ۴۹ درصد
نظرسنجی نهایی ۱ نظرسنجی نهایی ۲
سروش مویینی ۱۴ درصد معین کرمی ۲۸ درصد
آریان حیدری ۳۲ درصد عبدالرضا منتظری ۱۹ درصد
علی مقدم نیا ۲۵ درصد افشین ملاک پور ۲۶ درصد
مشاهده نتایج ۲۹ درصد مشاهده نتایج ۲۷ درصد
نظرسنجی فینال ریاضی کنکور
معین کرمی ۱۹ درصد
افشین ملاک پور ۱۶ درصد
آریان حیدری ۵۶ درصد
علی مقدم نیا ۹ درصد

در پایان نظرسنجی بهترین دبیران ریاضی کنکور با توجه به آرای و تعداد افراد به دست اومده به صورت زیر می باشد.

آریان حیدری، معین کرمی، افشین ملاکپور و مقدم نیا در کنکور امسال محبوبیت بیشتری بین بچه ها داشتند و دانش آموزان به این ۴ نفر بعنوان نفر اول تا چهارم رای دادند.

عبدالرضا منتظری و سروش مویینی نفرات بعدی می باشند.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس ریاضی تجربی

۶ نفر برتر ریاضی طبق نظرسنجی از دانش آموزان رتبه
آریان حیدری اول
معین کرمی دوم
افشین ملاکپور سوم
علی مقدم نیا چهارم
عبدالرضا منتظری پنجم
سروش مویینی ششم
تحلیل دبیران ریاضی به صورت انفرادی توسط بهروز اسدی:

معین کرمی

آریان حیدری

افشین ملاک پور

بابک سادات

نظرسنجی دبیران برتر فیزیک کنکور ۱۴۰۲

در نظرسنجی بهترین دبیر کنکور فیزیک تجربی و رشته ریاضی، ۲۱ دبیر معروف فیزیک زیر شرکت کرده اند.

محمد نوکنده از کلاسینو مهدی یحیوی از تاملند مهدی براتی از کلاسینو
پیمان کامیار از حرف آخر محمود رضا ذهبی از تاملند فرید شهریاری از رایان کلاس
رضا براتی از آکادمی آنلاین ارسلان رحمانی از ماز امیر مسعودی از گام کلاس
بهادر کامران از موسسه شخصی امیر میرحسینی از کنکورهدف مازیار غنی از ماز
میلاد ملاکیان از فولیتو علیرضا ایدلخانی از کاد امیر قضاتی از جهشینو
فرشید کارخانه از ماز شیما نعیم از موسسه شخصی علیرضا عربشاهی از کلاسینو
پرویز کارزانیان از آلا فرشید داداشی از آلا امیرعلی حاتم خانی از اپکس آنلاین

نظرسنجی بین ۲۱ دبیر فیزیک به صورت ۳ نفر ۳ نفر بوده و در پایان نفرات برتر دوباره باهم رقابت کردند و در فینال نفرات برتر انتخابی دانش آموزان اعلام شدند.

نظرسنجی ۱ نظرسنجی ۲
امیر قضاتی ۳۱ درصد شیما نعیم ۸ درصد
علیرضا ایدلخانی ۱۲ درصد امیر میرحسینی ۲۹ درصد
میلاد ملاکیان ۲۲ درصد ارسلان رحمانی ۲۲ درصد
مشاهده نتایج ۳۵ درصد مشاهده نتایج ۴۱ درصد

 

نظرسنجی ۳ نظرسنجی ۴
بهادر کامران ۲۰ درصد محمود رضا ذهبی ۲۸ درصد
امیر مسعودی ۲۷ درصد مهدی براتی ۱۷ درصد
رضا براتی ۱۱ درصد پرویز کارزانیان ۱۴ درصد
مشاهده نتایج ۴۲ درصد مشاهده نتایج ۴۱ درصد

 

نظرسنجی ۵ نظرسنجی ۶
محمد نوکنده ۳۸ درصد مازیار غنی ۱۷ درصد
فرشید کارخانه ۹ درصد فرشید داداشی ۶ درصد
فرید شهریاری ۲۶ درصد مهدی یحیوی ۳۹ درصد
مشاهده نتایج ۲۷ درصد مشاهده نتایج ۳۸ درصد
نظرسنجی ۷
امیر علی حاتم خانی ۱۷ درصد
پیمان کامیار ۳۱ درصد
علیرضا عربشاهی ۱۱ درصد
مشاهده نتایج ۴۱ درصد

نظرسنجی نهایی بهترین دبیرای فیزیک کنکور به صورت زیر می باشد.

نظرسنجی نهایی ۱ نظرسنجی نهایی ۲
محمد نوکنده ۳۲ درصد مهدی یحیوی ۳۵ درصد
پیمان کامیار ۲۷ درصد امیر میرحسینی ۳۳ درصد
امیر مسعودی ۲۳ درصد امیر قضاتی ۲۸ درصد
محمود رضا ذهبی ۱۸ درصد میلاد ملاکیان ۴ درصد
نظرسنجی فینال ریاضی کنکور
محمد نوکنده  ۲۰ درصد
امیر قضاتی ۱۴ درصد
مهدی یحیوی ۳۷ درصد
امیر میرحسینی ۲۹ درصد

در پایان نظرسنجی بهترین دبیران فیزیک کنکور با توجه به آرای و تعداد افراد به دست اومده به صورت زیر می باشد.

مهدی یحیوی، امیر میرحسینی، محمد نوکنده و امیر قضاتی در کنکور امسال محبوبیت بیشتری بین بچه ها داشتند و دانش آموزان به این ۴ نفر بعنوان نفر اول تا چهارم رای دادند.

پیمان کامیار، امیر مسعودی و محمود رضا ذهبی نفرات بعدی می باشند.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور فیزیک

۷ نفر برتر فیزیک طبق نظرسنجی از دانش آموزان رتبه
مهدی یحیوی
اول
امیر میرحسینی دوم
محمد نوکنده
سوم
امیر قضاتی
چهارم
پیمان کامیار
پنجم
امیر مسعودی
ششم
محمود رضا ذهبی
هفتم
تحلیل دبیران فیزیک به صورت انفرادی توسط بهروز اسدی:

مهدی یحیوی

امیر میرحسینی

امیر قضاتی

مهدی براتی

بقیه نظرسنجی در حال آماده سازی

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

۵۶ دیدگاه

 1. به نظرم درست نیست که بگیم کدوم دبیر بهتره یا نه چون یک نظرسنجی معتبر فقط به این بستگی نداره که از چند نفر نظرشون رو بپرسی(به نظرم این نظر سنجی خیلی معتبر نمیتونه باشه و داوطلبای کنکور نباید خیلی خودشون رو درگیر این نظرسنجی ها کنن)؛تقریبا این دبیرایی که معرفی کردید همه شون از دانش و مهارت بالایی برخوردارن،نمیگم دبیر خوب داشتن تاثیر در رتبه کنکور و موفقیت نداره؛چرا که حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد موفقیت به دبیر بستگی داره اما ۷۰ الی ۸۰ درصد موفقیت تلاش و پشتکار و ناامید نشدنه و دقیقا همینه که مهمه…خیلی از داوطلبای کنکور فکر میکنن که اگه بهترین دبیرو انتخاب کنن دیگه موفق شدن که این طرز تفکر اشتباهه…

 2. درواقع هر دانش آموزی ممکنه با تدریس یک دبیر که خیلی معروف هم ممکنه نباشه ارتباط برقرار کنه اما با تدریس یه دبیر دیگه که شاید معروف باشه ارتباط برقرار نکنه و بالعکس…مهم اینه که دانش آموز با تدریس اون دبیر مَچ باشه…
  ممنون از سایت بسیار خوبتون🙏🏻

    1. ریدم به اریلن حیدری درس نمیده فقط عدد گذاری روش تستی مصرف که برای شامورتی بازی خوبه دبیر نیست طرف شامنه ریاضی باید بشینی کونت تنگ کنی بری سوال کنی نه با عدد گذاری ۱۴۰۲ بهت ثابت کرد این اریان حیدری هیچ گوهی نیست

 3. میتونم بگم برای کسی که ۶ سال از کنکور دور بود و ریاضی زیر خط فقر بودم فقط یه استاد مثل بابک سادات میتونست انقدر با وجدان با مهارت باشه و یه استاد مثل امیر قضاتی دلسوز

 4. توی زیست میتونم بگم با سواد تر و مسلط تر از فرهمندنیا و مهربون تر و شارژ تر و دلسوز تر از مومن زاده ندیدم و استاد منتظری و اساتید حرف اخر واقعا ادم های بی سواد و ادم ها ی سودجویی بیشتر نیستن

 5. بنده هم شاگرد اقای حنیف عظیمی بودم و هم شاگرد خانم ساجده آذرنیا به جرعت بهتون اطمینان میدم که دبیری بهتر از خانم آذرنیا نمیتونید پیدا کنید کامل ترین جزوه، بهترین شیوه تدریس، بهترین کلاس نکته و تست رو دارن و مهم تر از هرچیزی به شدت به روز و دلسوز ترین معلمی که میتونید بشناسید که برای دانش آموزش میجنگه اما متاسفانه خانم ها اونجوری که باید مطرح نمیشن. تعداد خیلی زیادی رو میشناسم که با زیست ۰ شروع کردن و با تدریس استاد آذرنیا توی اولین آزمونشون تراز بالای ۷۰۰۰ داشتن. چقدر حیف که اسمشون توی لیست نیست

 6. یک سوال داشتم
  عزیزانی که با اقای حنیف عظیمی و آریان حیدری و خانم رجایی کار کردن میشه بگین گروه رفع اشکال توی پیامرسان ها تشکیل میدن یا نه ؟

  1. آریان حیدری اوایل سال توی تلگرام بود، بعدش برد توی سایت خودش. ولی روال کار فرقی نکرده، سوالایی که ایراد داری رو میفرستی برای ادمین هاش حلشو میزارن

 7. سلام من از شیمی استاد ربیعیان استفاده کردم خدایی من از کنکور اسان است متنفرم اما با شیمی ایشون از سطح صفر به ۷۰ درصد رسیدم تو کنکور دی ماه به نظرم بهترین معلم شیمی هستن ولی نمونه تدریسهاشون رو ببینید بعد تصمیم بگیرید

 8. آریان حیدری اوایل سال توی تلگرام بود، بعدش برد توی سایت خودش. ولی روال کار فرقی نکرده، سوالایی که ایراد داری رو میفرستی برای ادمین هاش حلشو میزارن

   1. من توی سالیانه ۴۰۲ بودم با اینکه تک و توک تو کلاسا شرکت میکردم ولی همونایی که میدیدم هم برای نهایی و هم کنکور خوب بود

  1. جوک نیست بهترین استاد زیست هست من خودم با ایشون درصد زیستم پایین ۷۰ نمیاد…….از نظر خودم همدانی— فرهمند نیا و عظیمی این ۳ تا بهترین های زیست ایرانن

 9. من شیمی با علی سلوکی هستم خیلی راضیم هیچ مشکلی نداره البته باز هم بستگی به دانش اموز داره که با کدوم راحت تره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا