آلاآلفا اسکولآنلاین آکادمیاپکس آنلاینبیست صدتاملندجهشینوحرف آخردرسلایورایان کلاسفهم آموزفولیتوکادکلاسینوکنکور آسانکنکورهدفگام کلاسمازموسسات آموزشیونوس

نظرسنجی دبیران برتر کنکور

نظرسنجی دبیران برتر کنکور و همچنین بهترین دبیر هر موسسه

 هر سال نظرسنجی دبیران برتر کنکور و همچنین نظرسنجی بهترین دبیر انتخابی هر موسسه آموزشی به صورت دقیق و به روز در اختیار شما گذاشته می شود.

اورجینال مشاور مجموعه مشاور کنکوری و پایه ای هست که تحلیل دبیران کنکور و منابع کنکور و برنامه ریزی به صورت امروزی در اختیار شما قرار می دهد.

این نظرسنجی در پیج اینستاگرام بهروز اسدی برگزار کردیم و تقریبا ۶ هزار دانش آموز کنکوری که منابع دبیران و اساتید مختلف موسسات دیدند شرکت کردند.

نظرسنجی دبیران برتر شیمی کنکور ۱۴۰۲

در نظرسنجی بهترین دبیر کنکور شیمی، ۲۷ دبیر معروف شیمی زیر شرکت کرده اند.

محمد مرادی از کلاسینو بهمن بازرگان از رایان کلاس پارسا فراهانی از کلاسینو کامبیز فرزانه از کلاسینو
میلاد شیخ الاسلامی از متفرقه حامد اسماعیلی از کنکورهدف محمدرضا بابایی از تاملند محمدرضا آقاجانی از تاملند
مهدی جبرئیلی از آنلاین آکادمی محمد علی مومن زاده از ماز حامد پویان نظر از ماز فرشاد هادیان فرد از ماز
علی سلوکی از حرف آخر جعفر مهرپور از گام کلاس علیرضا علمداری از کاد شهاب دانش موسسه شخصی
غلامحسین شیروانی از بیست صد امید مصلایی از کلاسینو رضا مصلایی از کلاسینو محسن هادی از فولیتو
محمدرضا میرقائمی از درسلایو مسعود جعفری موسسه شخصی کیوان اسدی موسسه شخصی مهدی اسکندری از فهم آموز
عارف ربیعیان کنکورآسان امیر لطفی جهشینو بیژن ابولقاسمی آنلاین آکادمی

نظرسنجی بین این ۲۷ دبیر شیمی به صورت ۳ نفر ۳ نفر بوده و در پایان نفرات برتر دوباره باهم رقابت کردند و در فینال نفرات برتر انتخابی دانش آموزان اعلام شدند.

بخش 1 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۱
بخش 2 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۲
بخش 3 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۳
بخش 4 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۴
نظرسنجی ۵
بخش 6 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۶
بخش 7 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۷
بخش 8 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۸
بخش 9 نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس شیمی
نظرسنجی ۹

 در پایان نظرسنجی بهترین دبیران شیمی کنکور با توجه به آرای و تعداد افراد به دست اومده به صورت زیر می باشد.

بهمن بازرگان، دکتر بابایی، پارسا فراهانی به همراه امید مصلایی در کنکور امسال محبوبیت بیشتری بین بچه ها داشتند و دانش آموزان به این ۴ نفر بعنوان نفر تا چهارم رای دادند.

نفرات بعدی محمد مرادی و محمدرضا آقاجانی هستند که این دو دبیر هم به تازگی محبوبیت زیادی کسب کردند.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور شیمی

۶ نفر برتر شیمی طبق نظرسنجی از دانش آموزان رتبه
بهمن بازرگان اول
رضا بابایی دوم
پارسا فراهانی سوم
امید مصلایی چهارم
محمد مرادی پنجم
محمدرضا آقاجانی ششم
تحلیل دبیران شیمی به صورت انفرادی توسط بهروز اسدی:

بهمن بازرگان

رضا بابایی

پارسا فراهانی

امید مصلایی

محمد مرادی

مهدی اسکندری

تحلیل تدریس کنکوری و تشریحی دبیران برتر شیمی کنکور می تونید از لینک زیر ببینید.

اساتید برتر شیمی کنکور

نظرسنجی دبیران برتر زیست کنکور ۱۴۰۲

در نظرسنجی بهترین دبیر کنکور زیست ۱۵ دبیر معروف زیست زیر شرکت کرده اند.

فرزام فرهمندنیا از ماز اشکان هاشمی از رایان کلاس امین الرعایا از موسسه شخصی
حنیف عظیمی از تاملند محمدعلی عمارلو از کلاسینو علی حسین زاده از جهشینو
محمد همدانی از حرف آخر و کلاسینو مهدی آرامفر از آنلاین آکادمی سینا معصوم نیا از آی کلاس
پوریا خیر اندیس از ماز جلال موقاری از آلا رضا امیر از کاد
رضا شعبانی و محمد شاکری از بیست صد رضا عسگری از فولیتو محمد پازوکی از تاملند

نظرسنجی بین ۱۵ دبیر زیست به صورت ۳ نفر ۳ نفر بوده و در پایان نفرات برتر دوباره باهم رقابت کردند و در فینال نفرات برتر انتخابی دانش آموزان اعلام شدند.

بخش 1 نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست
نظرسنجی ۱
بخش 2 نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست
نظرسنجی ۲
بخش 3 نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست
نظرسنجی ۳
بخش 4 نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست
نظرسنجی ۴
بخش 5 نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست
نظرسنجی ۵

نظرسنجی نهایی دبیران برتر زیست کنکور به صورت زیر می باشد.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست

در پایان نظرسنجی بهترین دبیران زیست کنکور با توجه به آرای و تعداد افراد به دست اومده به صورت زیر می باشد.

حنیف عظیمی، فرزام فرهمندنیا، محمد همدانی در کنکور امسال محبوبیت بیشتری بین بچه ها داشتند و دانش آموزان به این ۳ نفر بعنوان نفر اول تا سوم رای دادند.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور زیست

۳ نفر برتر زیست طبق نظرسنجی از دانش آموزان
رتبه
حنیف عظیمی اول
فرزام فرهمندنیا دوم
محمد همدانی سوم
تحلیل دبیران زیست به صورت انفرادی توسط بهروز اسدی:

حنیف عظیمی

فرزام فرهمندنیا

شعبانی و شاکری

نظرسنجی دبیران برتر ریاضی انسانی کنکور ۱۴۰۲

در نظرسنجی بهترین دبیر کنکور ریاضی انسانی، ۶ دبیر معروف ریاضی انسانی زیر شرکت کرده اند.

آریان حیدری از کلاسینو خسرو محمد زاده از کلاسینو عبدالرضا منتظری از حرف آخر
مرتضی محمدی نژاد از تاملند شهرام عامری از آکادمی آنلاین مهدی امینی راد از آلا

دو تا نظرسنجی ۳ دبیره برگزار کردیم و در پایان، نظرسنجی فینال برگزار شد.

بخش 1 نظرسنجی بهترین دبیران کنکور ریاضی انسانی
نظرسنجی ۱
بخش 2 نظرسنجی بهترین دبیران کنکور ریاضی انسانی
نظرسنجی ۲

نظرسنجی نهایی بین برنده ها به صورت زیر می باشد.

بخش نهایی نظرسنجی بهترین دبیران کنکور ریاضی انسانی
نظرسنجی فینال ریاضی انسانی

در پایان نظرسنجی بهترین دبیران ریاضی انسانی کنکور با توجه به آرای و تعداد افراد به دست اومده به صورت زیر می باشد.

آریان حیدری، عبدالرضا منتظری در کنکور امسال محبوبیت بیشتری بین بچه ها داشتند و دانش آموزان به این ۲ نفر بعنوان نفر اول و دوم رای دادند.

خسرو محمد زاده در رده سوم قرار داشت.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور ریاضی انسانی

۳ نفر برتر ریاضی انسانی طبق نظرسنجی از دانش آموزان رتبه
آریان حیدری اول
عبدالرضا منتظری دوم
خسرو محمد زاده سوم

نظرسنجی دبیران برتر ریاضی کنکور ۱۴۰۲

در نظرسنجی بهترین دبیر کنکور ریاضی تجربی و رشته ریاضی، ۱۵ دبیر معروف ریاضی زیر شرکت کرده اند.

آریان حیدری از کلاسینو افشین ملاکپور از تاملند بابک سادات از کلاسینو
عبدالرضا منتظری از حرف آخر علی مقدم نیا از تاملند سروش مویینی از رایان کلاس
معین کرمی از مدرسه آلفا مهدی عزیزی از ماز امیر مسعودی از گام کلاس
علیرضا بستانیان از ماز مهرداد عباسپور از کنکورهدف محمدصادق ثابتی از آلا
بهنام سرهنگی از فولیتو مجید رفعتی از تاملند امید سلمانی از جهشینو

نظرسنجی بین ۱۵ دبیر ریاضی به صورت ۳ نفر ۳ نفر بوده و در پایان نفرات برتر دوباره باهم رقابت کردند و در فینال نفرات برتر انتخابی دانش آموزان اعلام شدند.

نظرسنجی ۱ نظرسنجی ۲
افشین ملاک پور ۲۹ درصد آریان حیدری ۳۲ درصد
صادق ثابتی ۱۳ درصد امیر مسعودی ۱۱ درصد
امید سلمانی ۱۳ درصد بهنام سرهنگی ۴ درصد
مشاهده نتایج ۴۵ درصد مشاهده نتایج ۵۳ درصد

 

نظرسنجی ۳ نظرسنجی ۴
مهرداد عباسپور ۲۱ درصد مجید رفعتی ۱۱ درصد
معین کرمی ۲۹ درصد عبدالرضا منتظری ۲۲ درصد
مهدی عزیزی ۱۵ درصد سروش مویینی ۲۲ درصد
مشاهده نتایج ۳۵ درصد مشاهده نتایج ۴۵ درصد
نظرسنجی ۵
علی مقدم نیا ۲۵ درصد
بابک سادات ۲۱ درصد
علیرضا بستانیان ۵ درصد
مشاهده نتایج ۴۹ درصد
نظرسنجی نهایی ۱ نظرسنجی نهایی ۲
سروش مویینی ۱۴ درصد معین کرمی ۲۸ درصد
آریان حیدری ۳۲ درصد عبدالرضا منتظری ۱۹ درصد
علی مقدم نیا ۲۵ درصد افشین ملاک پور ۲۶ درصد
مشاهده نتایج ۲۹ درصد مشاهده نتایج ۲۷ درصد
نظرسنجی فینال ریاضی کنکور
معین کرمی ۱۹ درصد
افشین ملاک پور ۱۶ درصد
آریان حیدری ۵۶ درصد
علی مقدم نیا ۹ درصد

در پایان نظرسنجی بهترین دبیران ریاضی کنکور با توجه به آرای و تعداد افراد به دست اومده به صورت زیر می باشد.

آریان حیدری، معین کرمی، افشین ملاکپور و مقدم نیا در کنکور امسال محبوبیت بیشتری بین بچه ها داشتند و دانش آموزان به این ۴ نفر بعنوان نفر اول تا چهارم رای دادند.

عبدالرضا منتظری و سروش مویینی نفرات بعدی می باشند.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور درس ریاضی تجربی

۶ نفر برتر ریاضی طبق نظرسنجی از دانش آموزان رتبه
آریان حیدری اول
معین کرمی دوم
افشین ملاکپور سوم
علی مقدم نیا چهارم
عبدالرضا منتظری پنجم
سروش مویینی ششم
تحلیل دبیران ریاضی به صورت انفرادی توسط بهروز اسدی:

معین کرمی

آریان حیدری

افشین ملاک پور

بابک سادات

نظرسنجی دبیران برتر فیزیک کنکور ۱۴۰۲

در نظرسنجی بهترین دبیر کنکور فیزیک تجربی و رشته ریاضی، ۲۱ دبیر معروف فیزیک زیر شرکت کرده اند.

محمد نوکنده از کلاسینو مهدی یحیوی از تاملند مهدی براتی از کلاسینو
پیمان کامیار از حرف آخر محمود رضا ذهبی از تاملند فرید شهریاری از رایان کلاس
رضا براتی از آکادمی آنلاین ارسلان رحمانی از ماز امیر مسعودی از گام کلاس
بهادر کامران از موسسه شخصی امیر میرحسینی از کنکورهدف مازیار غنی از ماز
میلاد ملاکیان از فولیتو علیرضا ایدلخانی از کاد امیر قضاتی از جهشینو
فرشید کارخانه از ماز شیما نعیم از موسسه شخصی علیرضا عربشاهی از کلاسینو
پرویز کارزانیان از آلا فرشید داداشی از آلا امیرعلی حاتم خانی از اپکس آنلاین

نظرسنجی بین ۲۱ دبیر فیزیک به صورت ۳ نفر ۳ نفر بوده و در پایان نفرات برتر دوباره باهم رقابت کردند و در فینال نفرات برتر انتخابی دانش آموزان اعلام شدند.

نظرسنجی ۱ نظرسنجی ۲
امیر قضاتی ۳۱ درصد شیما نعیم ۸ درصد
علیرضا ایدلخانی ۱۲ درصد امیر میرحسینی ۲۹ درصد
میلاد ملاکیان ۲۲ درصد ارسلان رحمانی ۲۲ درصد
مشاهده نتایج ۳۵ درصد مشاهده نتایج ۴۱ درصد

 

نظرسنجی ۳ نظرسنجی ۴
بهادر کامران ۲۰ درصد محمود رضا ذهبی ۲۸ درصد
امیر مسعودی ۲۷ درصد مهدی براتی ۱۷ درصد
رضا براتی ۱۱ درصد پرویز کارزانیان ۱۴ درصد
مشاهده نتایج ۴۲ درصد مشاهده نتایج ۴۱ درصد

 

نظرسنجی ۵ نظرسنجی ۶
محمد نوکنده ۳۸ درصد مازیار غنی ۱۷ درصد
فرشید کارخانه ۹ درصد فرشید داداشی ۶ درصد
فرید شهریاری ۲۶ درصد مهدی یحیوی ۳۹ درصد
مشاهده نتایج ۲۷ درصد مشاهده نتایج ۳۸ درصد
نظرسنجی ۷
امیر علی حاتم خانی ۱۷ درصد
پیمان کامیار ۳۱ درصد
علیرضا عربشاهی ۱۱ درصد
مشاهده نتایج ۴۱ درصد

نظرسنجی نهایی بهترین دبیرای فیزیک کنکور به صورت زیر می باشد.

نظرسنجی نهایی ۱ نظرسنجی نهایی ۲
محمد نوکنده ۳۲ درصد مهدی یحیوی ۳۵ درصد
پیمان کامیار ۲۷ درصد امیر میرحسینی ۳۳ درصد
امیر مسعودی ۲۳ درصد امیر قضاتی ۲۸ درصد
محمود رضا ذهبی ۱۸ درصد میلاد ملاکیان ۴ درصد
نظرسنجی فینال ریاضی کنکور
محمد نوکنده  ۲۰ درصد
امیر قضاتی ۱۴ درصد
مهدی یحیوی ۳۷ درصد
امیر میرحسینی ۲۹ درصد

در پایان نظرسنجی بهترین دبیران فیزیک کنکور با توجه به آرای و تعداد افراد به دست اومده به صورت زیر می باشد.

مهدی یحیوی، امیر میرحسینی، محمد نوکنده و امیر قضاتی در کنکور امسال محبوبیت بیشتری بین بچه ها داشتند و دانش آموزان به این ۴ نفر بعنوان نفر اول تا چهارم رای دادند.

پیمان کامیار، امیر مسعودی و محمود رضا ذهبی نفرات بعدی می باشند.

نظرسنجی دبیران برتر کنکور فیزیک

۷ نفر برتر فیزیک طبق نظرسنجی از دانش آموزان رتبه
مهدی یحیوی
اول
امیر میرحسینی دوم
محمد نوکنده
سوم
امیر قضاتی
چهارم
پیمان کامیار
پنجم
امیر مسعودی
ششم
محمود رضا ذهبی
هفتم
تحلیل دبیران فیزیک به صورت انفرادی توسط بهروز اسدی:

مهدی یحیوی

امیر میرحسینی

امیر قضاتی

مهدی براتی

بقیه نظرسنجی در حال آماده سازی

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

‫۸۸ دیدگاه ها

 1. استاد مهدی ارامفر بنظرتون نباید توی برسی هاتون باشه ایشون خیلی کارشون درسته و با سوادن لطفا ایشون هم توی برسی هاتون قرار بدید

 2. احمدرضا جشانی پور واسه شیمی حرف نداره و به قطعیت میتونم بگم بهترین معلم پایه و کنکور هست هرچند استادای دیگه ای هم هستن ولی اگه میخوایین نهایی بیست بگیرین برین کلاس ایشون رو ببینید

 3. سلام.میشه خواهش کنم از دوستانی که در کنکور تجربی نتیجه گرفتن و پزشکی قبول شدن راهنمایی بکنند که برای شیمی و فیزیک با چه دبیری بهتره که کلاس بگیریم و با تدریسشون میشه درس رو کاملا فهمید و درصد بالا زد؟

 4. سلام و وقت بخیر جناب دکتر و همچنین همه ی دوستانی که میان دیدگاه ما رو مطالعه میکنن….
  بعنوان کسی که با سختی بزرگ شده و از صفر ، صفر و با فاصله تحصیلی می‌خوام دیدگاه خودم بگم
  روزی ک اومدم سمت درس صفر مطلق بودم ، خدا را شاکرم که تحت پوشش هستم و در مناطق محروم ، چون باعث شد حداقل با بورسیه شدنم توی موسسه ها اینقدر برای گول زدنم ب مرز جنون کشیده نشدم ،
  تا اینکه متوجه شدم تا خودت تو آب،نندازی نمیتونی شناگر خوبی بشی ، قبل هر چیزی اول خودت محک بزن اصلا مال این مسیر هستی یانه ، خلاصه بگم ، گول خیلی از مشاورین اینستا نخورین ، خیلی از دبیران با کارنامه های فیک .باز هم میگم نه همه بعضی ها …
  هر روز برای آقای اسدی دعا میکنم .چون این نظر سنجی ها از زبان بچه هاست و خیلی بهم کمک کردن
  حالا تحلیل دبیران
  بنظرم همه ی دبیر ها نقطه قوت و ضعف دارن
  هنگام انتخاب دبیر باید نمونه تدریس ببینی ، اصلا یه فصل باهاش بخون ، ببین میتونی باهاش پیش بری یا نه ، ترجیحا از اساتید برتر
  حالا منی که صفر بودم
  اینها نجاتم دادند ، استاد فراهانی
  بشدت استاد خوب تدریس میکنن و مفهوم جا میندازن ، شیمی نیاز ب پایه داره وایشون بشدت این رعایت کردن توی روند تدریس . خلاصه این نجاتم داد که درصد هام پیشرفت کرد و فهمیدم اصلا شیمی چیه

  برای زیست استاد فرهمند و حنیف
  استاد فرهمند متن کتاب تدریس میکنن و زیاد از شکل ها نکته در میارن ، یه خورده کتاب شلوغ میشه وووو
  تنها راهش دو تا کتاب داشته باشی
  استاد حنیف هم خود کتاب درسی چاپ کرده ، این حرفم برای آنهایی که میگن متن کتاب تدریس بشه بهتره و این فرهمند رعایت کرده
  خواستم بگم استاد حنیف هم همین کار کردن
  جاهای بلد کتاب ، قیدها ، جاهایی که کتاب جمع بسته رو بلد کردن و نیاز نیست دیگه خودت اذیت کنی
  من این دو رو پیشنهاد میدم

  و اما ریاضی
  ریاضی صفر بودم .ده تا استاد دیدم برای این کتاب ولی تنها کسی که برتری داشت از هر لحاظ استاد معین کرمی .بهترین دبیر ریاضی از نظر خودم
  داریم که با آریان حیدری بودن ، ولی خب من نتونستم ارتباط بگیرم .باز میگم یه زحمت بدین نمونه تدریس ببینید
  استاد تو جزوه امسالشون بعد هر قسمتی که تدریس میکنن آزمون گذاشتن که خودمون محک بزنیم

  فیزیک
  فیزیک من تدریس زیادی ندیدم ، اما خب استاد یحیوی بهترینن بی شک
  با حوصله تدریس می‌کنن و همه ی کتاب پوشش میدن .امسال هم برای کسانی که هزینه خرید کتاب ندارن .کتاب فیزیکو تراپی چاپ کردن و سوالات گزیده و بشدت عالی
  برا اینکه کامنتم طولانی شد بقیه رو خلاصه میگم ولی باز بنظرم بعد آن همه که دیده بودم برتری داشتن
  عربی
  استاد فلاح
  ادبیات
  استاد جعفری
  زبان
  استاد کیا سالار و زینعلی
  دین و زندگی
  خود خوان بودم
  خلاصه ی حرفم ، تو رو خدا الکی هزینه نکنید ، تا تحقیق نکردین تا خودتون تدریس ندیدین و تست نزدین استاد انتخاب نکنید. هر کس با یک استاد مچ میشه ، مشاورینی که میگن فقط یک نفر ظرفیت موند ازشون فرار کنید ، این ترفنده که شماها رو گول بزنن ، مگه چقدر زنده آیم که بخوابیم پشت کنکور بمونیم ،موقعی که شروع کردی دیگه نباید دنبال مجازی و حاشیه باشی .فقط درگیر هدفت باش ، روز اول همه چیز آشفته بعدش همه چیز درهم.و آخرش همه چیز عالی ،و در آخر لطفا مشاوری رو انتخاب کن که از جنس خودت بوده و موفق شده .چون درکت می‌کنه نه اونی که با پر قو و تیز هوشانی بوده و بهش میگی صفرم نمیدونه چی بهت بگه
  تنها نصیحتم گول مافیا نخورید .خیلیاشون فقط ب خاطر پول مهربونن …..
  موفق باشید

 5. بابت ریاضی
  بنظرم بهترین استاد ، استاد معین کرمی
  چون هم شروع از صفر و هم ریز ب ریز نکات تدریس میکنن ، خیلی با حوصله
  و توی چت سوال های بچه ها رو برطرف میکنن
  خصوصا امسال بعد از تدریس هر قسمتی از ریاضی آزمون گذاشته که خودمون محک بزنیم
  استاد حیدری حاشیه زیاد دارن
  ولی من دارم بهترین ها رو میگم
  وگرنه تدریس هر استاد میتونم تحلیل کنم چون تابستان جهت انتخاب استاد نگاه کردم

  1. سلام به بچه های کنکوری و پشت کنکوری ببیند دوستان ساده ومختصر بگم هیچ استادی نمیتونه بدون اشکال باشه حالا بحث این میمونه با برنامه های کدومشون راحت تری ببیند بچه ها واقعیت این نیس که اینجا همش بنویسن فلان استاد عالیه فلان استاد بده باید خودتون برید تحلیل کنید ببیند واقعا اصلا کسی که بهت درس میگه خودش بلده ناموصا
   موسسه های زیادی هستن ولی بعضیاهوشن خیلی تابلوهستن مثل حرف آخر که فقط کصشعر میگن و بچه لطفا برید دنبال استادی که هم کنکوری بگه و هم نهایی آریان حیدری طول سال تحصیلی تستی میگه میاد تو همایشش میگه تو سه ساعت نهایی تون رو میگم خب درسته من خودم با استاد حیدری خوندم ریاضی مو ۳۵ درصد امسال زدم سخت ترین سوالات رو ولی نهایی اگه به حرف ایشون گوش می دادم صفر میگرفتم ساعت ۱۰ شب کلاس میزاره آخه یکی نیس بگه دیوث ساعت ۱۰ کلاس میزاری هر جلسه ۳ ساعته به عبارتی ساعت ۱شب یارو کلاس رو تموم میکنه اون ریاصی آدم تو ۱ شب باید تو خواب باشه تا صب ۶ بتونه بیدار شه این به نظرم کصشعره و استاد بابایی شیمی رو خوب میگه ولی مصلایی یه چیز دیه هس حالا نظرات مختلفه بابایی فقط خیلی توضیح میده مثلا کلا دوساعت کلاس رو فقط ۳ تا سوال حل میکنه اول پاییز ولی مصلایی واقعا جوری برنامه ریزی میکنه آدم راحت تو ۲ ساعت بهترین و مفید ترین بهره رو میگره
   اما در مورد زیست حنیف بهترین معلمه ولی از اولم گفتم هر استادی بدون اشکال نیست حنیف یکمی‌تو تابستون وقت طلف میکنه تا کلاسش با ری استارتی ها زیاد فرق نکنه این به نظرم یکم بده مثلا خیلی از دانشگاه و اینا حرف میزنه ولی خوبه و درآخر بچه ها پول علف خرس نیس کصخل نشین تو تلگرام همه تدریساشون رایگانه برسد ببنید خواهشا حالا من تعریف از خود نباشه رشتم دندان پزشکی هست یه سال پشت موندم دانشگاه تبریز میخونم از دانشگاه تهرانم قبول شده بودم ولی چون خودم اهل تبریزم تو شهر خودم رفتم دانشگاه اگه سوالی چیزی داشتین در خدمتم و یه نکته کوچولو بگم که دیگه اونی که هستن من میبینم بعضی از بچه هارو که می خواهن از الان شروع بکنند واسه کنکور اگه الان شروع کنی واقعا میگم نمیتونی به کنکور اردیبهشت برسی شاید به تیر رسیدی اونم نه کامل نصف و نیمه ولی اردیبهشت اصلا فکرشم نکن از الان برید فقط واسه نهایی بخونید من خواهش میکنم به والله خیلیا هستن با نمره نهایی پزشکی قبول شدند نهایی خیلی راحت تر از کنکوره من با عدد و ارقام میگم ضریب سلامت و هویت یک هست میشن ۲ ولی زمین شناسی تو کنکور ۱ هست اون با اون همه سوال سخت و زمان کم آریان حیدری توی یوتیوب یه ویدیو بدون وقت گیر که وقتتون نمیگره در مورد اهمیت نهایی حرف زده برید ببیند بعدا بیاید

 6. سلام،وقتتون بخیر
  بنده به شخصه موقعی که میخواستم انتخاب استاد کنم از تحلیل هاتون استفاده کردم و واقعا تیم اساتیدی که انتخاب کردم عالیه
  زیست: استاد فرهمندنیا به شدت فوق العادههه بدون اغراق هیچ کم و کسری توی تدریس شون، نحوه ارتباط و… نیست
  شیمی: استاد هادیان فرد که واقعا بستگی داره باهاشون ارتباط بگیرید یا خیر چون ممکنه یکم با اخلاقشون اوکی نباشین😅 نحوه تدریس هم من راضی بودم و اونجور که میخواستم توی شیمی سرعتی کار کنم، محقق شد
  فیزیک: استاد میرحسینی بازم بستگی به خودتون داره از نظر من که بسیار مفهومی و عالی کار میکنن یعنی مفهوم یه مطلب رو اول خوب با مثال جا میندازن بعد سراغ مسئله میرن
  ریاضی: استاد کرمی دیگه دوستان همه می‌شناسن که چقدر فوق العاده تدریس میکنن یکی از نقاط قوت شون اینکه از پایه مطالب رو میگن و اگه گاهی سوال پیش پا افتاده ای هم بپرسی خیلی خوب جواب میدن و مثلا نمیگن چرا پرسیدی من فلان موقع گفتم و اینا…
  خلاصه که من واقعا صادقانه نظر خودم رو گفتم و نه قصد تعریف الکی داشتم و نه تخریب کسی رو.. از اورجینال مشاور هم ممنونم بابت کمکی که به بنده کردید چه در انتخاب اساتید و چه در انتخاب مشاور و سپاس که باعث آگاهی میشید🙏🏻
  موفق باشید

 7. استاد فرهمند نیا خفن ترین دبیر زیست بی‌شک مخصوصا تست طلایی هاش که واقعا خوبن و من طبق تجربم متوجه شدم که طراح کنکور از تست طلایی های فرهمند نکته در میاره مخصوصا تست طلایی های سال های قبل برسی کردن از روی کتاب درسی نه جزوه پوئن مثبته و بررسی کردن کل متن های کتاب و فعالیت ها همچنین بررسی دقیق شکل های کتاب درسی برخلاف دیگر معلم‌ها همچنین طرح تست های در لحظه و بسیار شبیه به کنکور از بارزیت این معلم هستش خلاقیت بی‌نظیری در طرح تست داره. و واقعا جز بهترین هاست من ۲ ساله شاگردشم و فیلم معلم های دیگه هم خیلی دیدم ولی واقعا خفن ترینش فرهمنده

 8. من میخواستم درباره آقای احمدرضا جشانی پور مطلبی بنویسم
  ایشون معلم شیمی هستند و به تازگی در حوضه تدریس درس سخت شیمی کمی سر زبون ها افتادن
  ایشون مستقل کار می‌کند و متعلق به هیچ موسسه کنکوری نیست و یک سایت با نام “شیمی نیو” برای خود دارد
  برخلاف دیگر معلم ها ایشان پایه دوازدهم را هم به صورت جداگانه تدریس می‌کند و از سال بعد قرار است کلاس جامعی را برگزار کند که به گفته خودش برترین کلاس در سطح کشور خواهد بود
  از نظر تدریس واقعاً خوب هستند و سعی می‌کنند از ساده‌ترین تا سخت‌ترین مباحث را برای شما جراحی کند تا به آن پی ببرید و از هر مبحث و حفظیاتی که به ظاهر مهم نیستند تست آورده شده
  تدریس مسائل ایشان واقعاً فوق‌العاده‌ست و از هیچ تیپ تستی برای مسائل نمی‌گذرد و آنقدر سوال حل می‌کند که خط فکری حل مسائل در ذهن دانش آموز ایحاد شود
  ایشان هیچ تدریس آنلاینی ندارند که و ویدئو ها تدریس را در اسپات پلیر قرار می‌دهد که فاکتور مثبتی می‌باشد
  جزوه او مثل سایر جزوات معلم ها بسیار زیبا و تر و تمیز نمی‌باشد و ساده نوشته شده ولی همه مطالب در آن گنجانده شده

 9. می خواستم راجب دبیرانی که تا به حال ازشون استفاده کردم صحبت کنم
  اول از همه اینکه هر دانش آموزی واسه درس خوندن در دروس مختلف معیارهای خودش رو داره … منظورم چیه ؟! منظورم اینه که هر معلمی برای یه تیپ دانش آموزا خوبه مثلا آقا من با فلانی نمیتونم ریاضی یاد بگیرم اصلا هر دلیلی که داره یا نداره ….پس قبل اینکه انتخاب دبیر داشته باشید حتما تحلیل کنید دبیر رو بدونید وقتی باهاش میخونید مطلب رو یاد می گیرید یا خیر ….

  دوم راجب دبیرانی که تا به حال استفاده کردم ازشون شامل دبیران موسسه ماز هست و زیست تاملند
  راجب استاد حنیف عظیمی بخوام بگم واقعا بی نظیر هستند تو حیطه خودشون من خیلی از ایشون یاد گرفتم به خصوص در پایه یازدهم و مفاهیم پایه دوازدهم
  استاد فرهمندنیا هم بی نظیر هستند علی الخصوص تو مباحث پایه به نظر من از بیخ و بن تدریس می کنند و زیاد مباحثی باقی نمیمونه فقط این مدل تدریس هم باعث میشه که حجم دروس بالا بره که خب طبیعیه
  درمورد درس شیمی من از استاد هادیان فرد استفاده کردم … از پارسال میگفتن ایشون خیلی به مفاهیم توجه نداره و خب این یک ضعف بود چون تقریبا نصف سوالات شیمی مفاهیم کتاب ها بودش اما امسال برطرف کردن تا حد زیادی این موضوع رو چون جزوه مختص مفاهیم رو گسترده کردن و نوشتن توی کلاس هم اصلا وقت تلف نمیشه و خیلی فرارتر از سه چهار ساعت هم تدریس می کنند
  درمورد درس فیزیک و ریاضی هم من چون خیلی شرکت نکردم و پیگیر نبودم نمیتونم چیزی بگم راجبشون فقط تابستون خواستم از استاد میرحسینی استفاده کنم در ماز ، برخلاف عقیده بقیه که خیلی خوب هم یاد گرفته بودن ازشون من نتونستم … احترامشون واجب استاد قابلی هم هستند ولی سبک تدریسشون مناسب من نبود

  در کل قبل از اینکه دبیری رو انتخاب کنید برید بشینید یک فصل یک مبحث از دوره سالیانه شون رو در همون موسسه ببینید بعدش چک بکنید که یاد گرفتید یا خیر… در کل هم دبیر بدی اکثرا ما نداریم همه این دبیرانی که تو حوزه کنکور هستند خوب هستن ولی بعضی دانش آموزان که سازگاری با نحوه تدریس ندارند میان و دبیر رو تخریب می کنن که خب کسی که شاگرد داره پس حتما عده ای هم بودن که ازش یاد گرفتن و به نحو احسن استفاده کردن
  با تشکر

  1. راجب درس ریاضی فقط خواستم چیزی اضافه کنم اونم اینکه بعضی بچه ها میان و میگن صد مثلا استاد حیدری فوق العاده بعضی میگن استاد کرمی فوق العاده … اصلا جنگ و جدل درست نیستش درمورد این دو عزیز هم به نظرم استاد کرمی برای کسی که حتی زیر صفر هم هست خوب و مناسبه من به شخصه چند فصل دوازدهم و پایه رو از ایشون به خوبی یاد گرفتم
   در مقابل استاد حیدری هم قوه خلاقیت در درس ریاضی رو به نظرم با تدریسشون به وجود میارن در دانش آموز .. من پایه یازدهم شرکت کردم در کلاس ایشون خوب و مناسب دیدم برا کسایی که حداقلی از ریاضی دارند و کامل کامل صفر نیستند میتونند مفید باشند
   البته این نظر منه و نظر همه هم محترم و قابل تامله

 10. سلام و عرض ادب
  به نظرم ایراد گرفتن معلما خیلی اشتباه، معلما حتما زحمت کشیدن و چند ها شب تا صبح نخابیدن که کلاس بهتری داشته باشن، هر معلمی هر معلمی که حداقل یکبار اسمش شنیده بشه بین دانش اموزا ب نظر خوبه چون ادما الکی معروف نمیشن و حتما یکی نتیجه گرفته، در کل هر معلمی در حیطه ی انلاین و کنکور فعالیت میکنه خوبه برای قشر و دانش اموزان خاص خودش، و در اخر بگم که بودن بچه هایی که معلمشون اشریحی درس داده بهشون ولی رتبه شدن، دلیلشم اعتماد کردن ب دبیرش بوده که توی موفقیتش تاثیر گذاره، به نظرم بچه ها هر معلمی دارید هی عوض نکید و بهش اعتماد کامل رو بدید و وسواس تشید که این اینو نگفت اونو گفت بهش اعتماد کنید و موفق شید.
  با تشکر

 11. سلام من خیلی از دبیرا به اشتباه انتخاب کرده بودم و باعث شد یکسال عقب بیوفتم
  ولی با تحلیل هایی که آقای اسدی نسبت به دبیرا داشتن واقعا تا به الان پیشرفت زیادی داشتم
  من با آریان حیدری میخوندم که برای دانش آموزان صفر مناسب نبود سرکلاس متوجه میشدم ولی تست نمیتونستم بزنم
  همونطوری که جناب اسدی گفتن استاد حیدری درحل کردن خلاقیت دارن که بسیاری از دانش آموزان در حل کردن نمیتونن خلاقیت بکار ببرن
  استاد هایی که من از طریق تحلیل شما انتخاب کردم استاد کرمی ریاضی استاد فراهانی که عالی هستن از نظر مفهومی تدریس کردن برای دانش آموزان صفر و تخصص بالا در مسائل شیمی و تدریس اصولی
  استاد فرهمندیا واقعا برای دانش آموز صفر فوق العاده هستن توضیحات کامل و بی نقص شکل و تسلط بر متن کتاب درسی
  ممنون از آقای اسدی بابت تمامی زحمات 🌹

 12. سلام من خیلی از دبیرا به اشتباه انتخاب کرده بودم و باعث شد یکسال عقب بیوفتم
  ولی با تحلیل هایی که آقای اسدی نسبت به دبیرا داشتن واقعا تا به الان پیشرفت زیادی داشتم
  من با آریان حیدری میخوندم که برای دانش آموزان صفر یا مناسب نبود سرکلاس متوجه میشدم ولی تست نمیتونستم بزنم
  همونطوری که جناب اسدی گفتن استاد حیدری درحل کردن خلاقیت دارن که بسیاری از دانش آموزان در حل کردن نمیتونن خلاقیت بکار ببرن
  استاد هایی که من از طریق تحلیل شما انتخاب کردم استاد کرمی ریاضی استاد فراهانی مه عالی هستن از نظر مفهمومی تدریس کردن برای دانش آموزان صفر و تحصص بالا در مسائل شیمی و تدریس اصولی
  استاد فرهمندیا واقعا برای دانش آموز صفر فوق العاده هستن توضیحات کامل و بی نقص شکل و تسلط بر متن کتاب درسی
  ممنون از آقای اسدی بابت تمامی زحمات 🌹

 13. سلام من طبق تحلیل هایی که شما کرده بودین دبیر هایی که با توجه به سطح من درس میدادن انتخاب کردم و پیشرفت خیلی خوبی کردم خیلی ممنون از سایت خوبتون

 14. من شیمی با علی سلوکی هستم خیلی راضیم هیچ مشکلی نداره البته باز هم بستگی به دانش اموز داره که با کدوم راحت تره

   1. من توی سالیانه ۴۰۲ بودم با اینکه تک و توک تو کلاسا شرکت میکردم ولی همونایی که میدیدم هم برای نهایی و هم کنکور خوب بود

  1. جوک نیست بهترین استاد زیست هست من خودم با ایشون درصد زیستم پایین ۷۰ نمیاد…….از نظر خودم همدانی— فرهمند نیا و عظیمی این ۳ تا بهترین های زیست ایرانن

 15. آریان حیدری اوایل سال توی تلگرام بود، بعدش برد توی سایت خودش. ولی روال کار فرقی نکرده، سوالایی که ایراد داری رو میفرستی برای ادمین هاش حلشو میزارن

 16. سلام من از شیمی استاد ربیعیان استفاده کردم خدایی من از کنکور اسان است متنفرم اما با شیمی ایشون از سطح صفر به ۷۰ درصد رسیدم تو کنکور دی ماه به نظرم بهترین معلم شیمی هستن ولی نمونه تدریسهاشون رو ببینید بعد تصمیم بگیرید

 17. یک سوال داشتم
  عزیزانی که با اقای حنیف عظیمی و آریان حیدری و خانم رجایی کار کردن میشه بگین گروه رفع اشکال توی پیامرسان ها تشکیل میدن یا نه ؟

  1. آریان حیدری اوایل سال توی تلگرام بود، بعدش برد توی سایت خودش. ولی روال کار فرقی نکرده، سوالایی که ایراد داری رو میفرستی برای ادمین هاش حلشو میزارن

 18. بنده هم شاگرد اقای حنیف عظیمی بودم و هم شاگرد خانم ساجده آذرنیا به جرعت بهتون اطمینان میدم که دبیری بهتر از خانم آذرنیا نمیتونید پیدا کنید کامل ترین جزوه، بهترین شیوه تدریس، بهترین کلاس نکته و تست رو دارن و مهم تر از هرچیزی به شدت به روز و دلسوز ترین معلمی که میتونید بشناسید که برای دانش آموزش میجنگه اما متاسفانه خانم ها اونجوری که باید مطرح نمیشن. تعداد خیلی زیادی رو میشناسم که با زیست ۰ شروع کردن و با تدریس استاد آذرنیا توی اولین آزمونشون تراز بالای ۷۰۰۰ داشتن. چقدر حیف که اسمشون توی لیست نیست

 19. توی زیست میتونم بگم با سواد تر و مسلط تر از فرهمندنیا و مهربون تر و شارژ تر و دلسوز تر از مومن زاده ندیدم و استاد منتظری و اساتید حرف اخر واقعا ادم های بی سواد و ادم ها ی سودجویی بیشتر نیستن

 20. میتونم بگم برای کسی که ۶ سال از کنکور دور بود و ریاضی زیر خط فقر بودم فقط یه استاد مثل بابک سادات میتونست انقدر با وجدان با مهارت باشه و یه استاد مثل امیر قضاتی دلسوز

    1. ریدم به اریلن حیدری درس نمیده فقط عدد گذاری روش تستی مصرف که برای شامورتی بازی خوبه دبیر نیست طرف شامنه ریاضی باید بشینی کونت تنگ کنی بری سوال کنی نه با عدد گذاری ۱۴۰۲ بهت ثابت کرد این اریان حیدری هیچ گوهی نیست

 21. درواقع هر دانش آموزی ممکنه با تدریس یک دبیر که خیلی معروف هم ممکنه نباشه ارتباط برقرار کنه اما با تدریس یه دبیر دیگه که شاید معروف باشه ارتباط برقرار نکنه و بالعکس…مهم اینه که دانش آموز با تدریس اون دبیر مَچ باشه…
  ممنون از سایت بسیار خوبتون🙏🏻

 22. به نظرم درست نیست که بگیم کدوم دبیر بهتره یا نه چون یک نظرسنجی معتبر فقط به این بستگی نداره که از چند نفر نظرشون رو بپرسی(به نظرم این نظر سنجی خیلی معتبر نمیتونه باشه و داوطلبای کنکور نباید خیلی خودشون رو درگیر این نظرسنجی ها کنن)؛تقریبا این دبیرایی که معرفی کردید همه شون از دانش و مهارت بالایی برخوردارن،نمیگم دبیر خوب داشتن تاثیر در رتبه کنکور و موفقیت نداره؛چرا که حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد موفقیت به دبیر بستگی داره اما ۷۰ الی ۸۰ درصد موفقیت تلاش و پشتکار و ناامید نشدنه و دقیقا همینه که مهمه…خیلی از داوطلبای کنکور فکر میکنن که اگه بهترین دبیرو انتخاب کنن دیگه موفق شدن که این طرز تفکر اشتباهه…

     1. منم با موسسه کلاسینو رتبم ۰,۵ شد، دقت کنید ۰,۵، یعنی حتی از رتبه ۱ هم رتبه بهتری گرفتم، مدرک میخوای؟ میتونی حرفمو باور نکنی و فشار بخوری 🤷‍♀️💁‍♀️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا