کلاسینولیست قیمت کلاس های موسسات

لیست قیمت کلاسینو

لیست قیمت کلاس های سالیانه، نکته و تست، نوبان و امتحان نهایی کلاسینو به صورت آپدیت 1403 با تخفیف ویژه

لیست قیمت کلاسینو در سال ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ به همراه تمامی دوره های مختلف کلاسینو با تدریس دبیران نامی به صورت آپدیت در پایین تر آورده ایم، هر سوالی داشتید می توانید با ما تماس بگیرید.

کلاس های سالیانه جامع مرداد
کلاس های نوبان
کلاس های نکته و تست
کلاس های نهایی و ترمیم نمره
کلاس های اشتراکی دهم
کلاس های متوسطه اول و ابتدایی
کلاس های همایش قبل کنکور
 • کلاس های سالیانه کنکور ۱۴۰۳ کلاسینو از آخرای تیر تابستان ۱۴۰۲ شروع می شود.
 • کلاس های سالیانه دهم و یازدهم از تیر ماه ۱۴۰۲ شروع می شوند.
 • کلاس های نوبان کنکور ۱۴۰۳ کلاسینو از آبان ماه ۱۴۰۲ شروع می شود.
 • کلاس های عمومی نهایی کلاسینو برای خرداد ۱۴۰۳ از بهمن ماه شروع می شود.
 • کلاس های نکته و تست از اسفند ۱۴۰۲ و یا فروردین ۱۴۰۳ شروع می شود.

دوره های کلاسینو ۱۴۰۳ از تنوع زیادی برخوردار هستند. دانش آموزان می توانند بر اساس مشاوره اورجینال مشاور مناسب ترین دوره را برای سطح خودشون انتخاب کنند.

در ابتدا قیمت پکیج کامل کلاسینو نوشته شده و در پایین تر قیمت تک درس کلاس های تمامی دبیران کلاسینو را مشاهده می کنید.
توجه کنید قیمت های زیر بدون ارزش افزوده (مالیات) می باشد و در زمان خرید ۹ درصد مالیات یا ارزش افزوده به آن اضافه می شود.

لیست قیمت پکیج کامل جاست تست کنکور ۱۴۰۳

قیمت بسته های کامل دوره جاست تست کلاسینو برای رشته های مختلف به صورت زیر می باشد.

بسته جاست تست کنکور ۱۴۰۳
قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف کلاسینو شروع کلاس
جاست تست دروس تخصصی تجربی ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان با شماره های سایت تماس بگیرید. هفته سوم فروردین ۱۴۰۳
جاست تست دروس تخصصی انسانی ۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان با شماره های سایت تماس بگیرید. هفته سوم فروردین ۱۴۰۳
جاست تست دروس تخصصی ریاضی ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان با شماره های سایت تماس بگیرید. هفته سوم فروردین ۱۴۰۳

لیست قیمت پکیج کامل نکته و تست کنکور ۱۴۰۳

لیست قیمت پکیج کامل نکته و تست کلاسینو به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل نکته و تست ۱۴۰۳
قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف کلاسینو شروع کلاس
نکته و تست دروس تخصصی تجربی ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان با شماره های سایت تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲
نکته و تست دروس تخصصی انسانی ۹.۴۰۰.۰۰۰ تومان با شماره های سایت تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲
نکته و تست دروس تخصصی ریاضی ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان با شماره های سایت تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل عمومی نهایی خرداد ۱۴۰۳

لیست قیمت پکیج کامل نهایی دروس عمومی کلاسینو به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل نهایی خرداد ۱۴۰۳
قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف کلاسینو شروع کلاس
پکیج کامل عمومی نهایی

تجربی/ ریاضی/ انسانی

۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید اوایل بهمن ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل نوبان کنکور ۱۴۰۳

قیمت انواع پکیج های کامل نوبان کلاسینو به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل نوبان کنکور ۱۴۰۳
قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف کلاسینو شروع کلاس
دوره نوبان دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۳ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید هفته سوم مهر ۱۴۰۲
دوره نوبان دروس تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۳ ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید هفته سوم مهر ۱۴۰۲
دوره نوبان دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۳ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان تماس بگیرید هفته سوم مهر ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل سالیانه تجربی ۱۴۰۳

قیمت انواع پکیج های کامل تجربی کلاسینو به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل تجربی قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف کلاسینو شروع کلاس
سالیانه دروس تخصصی و عمومی کنکور ۱۴۰۳ ۱۹.۲۵۰.۰۰۰ تومان ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۵ تیر ۱۴۰۲
سالیانه کل دروس تخصصی کنکور ۱۴۰۳ ۱۳.۴۵۰.۰۰۰ تومان ۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس عمومی دوازدهم ۱۴۰۳ ۵.۳۵۰.۰۰۰ تومان ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۷ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه مشاوره تحصیلی تا کنکور ۱۴۰۳ ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل سالیانه رشته ریاضی ۱۴۰۳

قیمت انواع پکیج های کامل رشته ریاضی کلاسینو به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل رشته ریاضی قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف کلاسینو شروع کلاس
سالیانه دروس تخصصی و عمومی کنکور ۱۴۰۳  ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۵ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس تخصصی کنکور ۱۴۰۳  ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس عمومی دوازدهم ۱۴۰۳  ۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۷ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه مشاوره تحصیلی تا کنکور ۱۴۰۳ ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل سالیانه انسانی ۱۴۰۳

قیمت انواع پکیج های کامل انسانی کلاسینو به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل انسانی قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف کلاسینو شروع کلاس
سالیانه دروس تخصصی و عمومی کنکور ۱۴۰۳  ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۵ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس تخصصی کنکور ۱۴۰۳  ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲۵ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس عمومی دوازدهم ۱۴۰۳  ۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۷ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه مشاوره تحصیلی تا کنکور ۱۴۰۳ ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶ تیر ۱۴۰۲

لیست قیمت پکیج کامل سالیانه هنر ۱۴۰۳

قیمت انواع پکیج های کامل رشته هنر کلاسینو به صورت زیر می باشد.

پکیج های کامل هنر قیمت اصلی قیمت نهایی با تخفیف کلاسینو شروع کلاس
سالیانه دروس تخصصی و عمومی کنکور ۱۴۰۳  ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۵ تیر ۱۴۰۲
سالیانه دروس تخصصی کنکور ۱۴۰۳  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲۵ تیر ۱۴۰۲
سالیانه مشاوره تحصیلی تا کنکور ۱۴۰۳ ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲۵ تیر ۱۴۰۲

دبیران دوره پکیج کامل کلاسینو ۱۴۰۳

در هر درس دبیران مختلفی تدریس می کنند و شما دز زمان تهیه دوره می توانید دبیر مورد علاقه خودتان را انتخاب بکنید.

قبل از انتخاب با ما برای انتخاب بهترین اساتید کنکور مکالمه داشته باشید.
درس دبیران کلاسینو
حق انتخاب
زیست شناسی
 • محمد همدانی
 • علی محمد عمارلو
دارید
ریاضی
 • آریان حیدری
 • بابک سادات
 • بهرام جلالی
 • احسان غیاثی
دارید
حسابان
 • آریان حیدری
 • بابک سادات
دارید
فیزیک
 • محمد نوکنده
 • مهدی براتی
 • علیرضا عربشاهی
 • مهدی فتحی
دارید
شیمی
 • رضا و امید مصلایی
 • محمد مرادی
 • کامبیز فرزانه
 • پارسا فراهانی
دارید
زمین شناسی
 • محمد همدانی
هندسه و گسسته
 • بهرام جلالی
 • محمد صحت کار
 • علیرضا اردستانی
دارید
ادبیات
 • فراز توکلی
 • رضا حسینی یکتا
دارید
عربی
 • محمد واعظی
 • عمار تاجبخش
 • محمد مهدی شاهرودی
 • وهاب اصغری
دارید
دینی
 • روزبه فکری
دارید
زبان
 • رضا کیاسالار
 • علیرضا جابری
 • میلاد قریشی
دارید
ریاضی انسانی
 • خسرو محمد زاده
 • آریان حیدری
دارید
اقتصاد انسانی
 • پویا بهشتی
فنون یا ادبیات تخصصی انسانی
 • فراز توکلی
 • رضا حسینی یکتا
دارید
عربی تخصصی انسانی
 • محمد واعظی
 • عمار تاجبخش
 • محمد مهدی شاهرودی
دارید
فلسفه و منطق
 • علی فروغی نیا
روان شناسی انسانی
 • پویا بهشتی
جامعه شناسی انسانی
 • حمید اثباتی

مشاوران کلاسینو ۱۴۰۳

مشاوران تحصیلی کلاسینو در طول سال تحصیلی: (می توانید انتخاب بکنید)

 • سهیل ذوالفقاریه
 • شهاب یخچالیان
 • آراد مبشر
 • حدیث سیف
 • میثم فتحی
 • امین برجعلی
 • علی فروغی نیا
 • مینا اسکندری

لیست قیمت کلاس های زیست کلاسینو برای کنکور ۱۴۰۳

قیمت کلاس های کلاسینو در درس زیست به صورت زیر می باشد، تمام دوره های زیست کلاسینو برای کنکور ۱۴۰۳ در زیر نوشته شده است. دبیران زیست کلاسینو محمد همدانی و علی محمد عمارلو از بهترین اساتید زیست کنکور می باشند.

قیمت کلاسینو درس زیست

قیمت کلاس های سالیانه زیست کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه کلاسینو در درس زیست شناسی کنکور از مرداد ماه ۱۴۰۲ استارت می خورد و تا آخر سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

کلاس های سالیانه مرداد زیست کنکور ۱۴۰۳
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه محمد همدانی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲
سالیانه علی محمد عمارلو کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲

قیمت زیست یازدهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

زیست یازدهم کلاسینو توسط همدانی و عمارلو تدریس می شود.

کلاس های زیست یازدهم
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه محمد همدانی یازدهم ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه علی محمد عمارلو یازدهم ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

قیمت زیست دهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

زیست دهم کلاسینو هم توسط همدانی و عمارلو تدریس می شود.

کلاس های زیست دهم اشتراکی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه محمد همدانی دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه علی محمد عمارلو دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

قیمت کلاس های نوبان زیست کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نوبان کلاسینو در درس زیست شناسی از آبان ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ کلید می خورد.

کلاس های نوبان زیست
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نوبان محمد همدانی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲
نوبان علی محمد عمارلو کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست زیست کنکور ۱۴۰۳

نکته و تست کلاسینو یا همان TNT از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ شروع می شود.

کلاس های نکته و تست زیست
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست محمد همدانی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ بهمن ۱۴۰۲
نکته و تست علی محمد عمارلو کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ بهمن ۱۴۰۲
برای مشاوره و ثبت نام کلاسینو با شماره  ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ و یا ۰۹۱۰۱۷۶۰۸۰۸ تماس بگیرید.

لیست قیمت کلاس های ریاضی کلاسینو برای کنکور ۱۴۰۳

قیمت کلاس های کلاسینو در درس ریاضی به صورت زیر می باشد، تمام دوره های ریاضی کلاسینو برای کنکور ۱۴۰۳ در زیر نوشته شده است. دبیران ریاضی کلاسینو آریان حیدری و بابک سادات از بهترین اساتید ریاضی کنکور می باشند.

قیمت کلاسینو درس ریاضی

قیمت کلاس های سالیانه ریاضی کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه کلاسینو در درس ریاضی و حسابان کنکور از مرداد ماه ۱۴۰۲ استارت می خورد و تا آخر سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

کلاس های سالیانه مرداد ریاضی کنکور ۱۴۰۳
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه ریاضی آریان حیدری کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۵ تیر ۱۴۰۲
سالیانه حسابان آریان حیدری کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۵ تیر ۱۴۰۲
سالیانه ریاضی بابک سادات کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۵ تیر ۱۴۰۲
سالیانه حسابان بابک سادات کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۵ تیر ۱۴۰۲

قیمت ریاضی یازدهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

ریاضی یازدهم کلاسینو توسط بابک سادات و بهرام جلالی تدریس می شود.

کلاس های ریاضی یازدهم
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه بابک سادات یازدهم ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه بهرام جلالی یازدهم ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

قیمت ریاضی دهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

ریاضی دهم کلاسینو توسط بابک سادات، بهرام جلالی و احسان غیاثی تدریس می شود.

کلاس های ریاضی دهم اشتراکی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه بابک سادات دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه بهرام جلالی دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه احسان غیاثی دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

قیمت کلاس های نوبان ریاضی کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نوبان کلاسینو در درس زیست شناسی از آبان ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ کلید می خورد.

کلاس های نوبان ریاضی
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نوبان آریان حیدری کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲
نوبان بابک سادات کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست ریاضی کنکور ۱۴۰۳

نکته و تست ریاضی کلاسینو یا همان کلاس های TNT ریاضی از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ شروع می شود.

کلاس های نکته و تست ریاضی
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست آریان حیدری کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۳ بهمن ۱۴۰۲
نکته و تست بابک سادات کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۶ بهمن ۱۴۰۲
برای دیدن جلسات رایگان و داشتن پنل در کلاسینو از طریق لینک زیر وارد شوید.

ثبت نام کلاسینو

لیست قیمت کلاس های شیمی کلاسینو برای کنکور ۱۴۰۳

لیست قیمت شیمی کلاسینو برای دبیران مختلف و همچنین پایه های دهم، یازدهم و کنکور در زیر آمده، همانطور که می دانید دبیران شیمی کلاسینو از کیفیت بالایی برخوردار هستند. محمد مرادی، رضا و امید مصلایی، پارسا فراهانی و کامبیز فرزانه را می توان گفت در لیست بهترین اساتید شیمی کنکور جایگاه خوبی دارند.

قیمت کلاسینو شیمی

قیمت کلاس های سالیانه شیمی کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه کلاسینو در درس شیمی کنکور از مرداد ماه ۱۴۰۲ استارت می خورد و تا آخر سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

کلاس های سالیانه مرداد شیمی کنکور ۱۴۰۳
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه رضا و امید مصلایی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه محمد مرادی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ تیر ۱۴۰۲
سالیانه کامبیز فرزانه کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ تیر ۱۴۰۲

قیمت شیمی یازدهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

شیمی یازدهم کلاسینو توسط پارسا فراهانی و امید مصلایی تدریس می شود.

کلاس های شیمی یازدهم
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه پارسا فراهانی یازدهم ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه امید مصلایی یازدهم ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

قیمت شیمی دهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

شیمی دهم کلاسینو توسط پارسا فراهانی، امید مصلایی و ایمان نعمت اللهی تدریس می شود.

کلاس های شیمی دهم اشتراکی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه پارسا فراهانی دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه امید مصلایی دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه ایمان نعمت اللهی دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

قیمت کلاس های نوبان شیمی کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نوبان کلاسینو در درس شیمی از آبان ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ کلید می خورد.

کلاس های نوبان شیمی
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نوبان رضا و امید مصلایی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲
نوبان محمد مرادی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲
نوبان کامبیز فرزانه کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست شیمی کنکور ۱۴۰۳

نکته و تست شیمی کلاسینو یا همان کلاس های TNT شیمی از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ شروع می شود.

کلاس های نکته و تست شیمی
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست رضا و امید مصلایی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۶ بهمن ۱۴۰۲
نکته و تست محمد مرادی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۶ بهمن ۱۴۰۲
نکته و تست کامبیز فرزانه کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۶ بهمن ۱۴۰۲

لیست قیمت کلاس های فیزیک کلاسینو برای کنکور ۱۴۰۳

قیمت کلاس های فیزیک پایه و کنکوری کلاسینو به صورت زیر در دوره های مختلف آورده ایم. همان طور که می دانید دبیران فیزیک کلاسینو از کیفیت خوبی برخوردار هستند و بعضی از آن ها از دیدگاه بهروز اسدی در لیست بهترین اساتید فیزیک کنکور قرار دارند که شامل محمد نوکنده، مهدی براتی و علیرضا عربشاهی و مهدی فتحی می شود.

قیمت کلاسینو فیزیک

قیمت کلاس های سالیانه فیزیک کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه کلاسینو در درس فیزیک کنکور از مرداد ماه ۱۴۰۲ استارت می خورد و تا آخر سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

کلاس های سالیانه مرداد فیزیک کنکور ۱۴۰۳
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه محمد نوکنده کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲
سالیانه مهدی براتی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲
سالیانه علیرضا عربشاهی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲

قیمت فیزیک یازدهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

فیزیک یازدهم کلاسینو توسط مهدی براتی و علیرضا عربشاهی تدریس می شود.

کلاس های فیزیک یازدهم
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه مهدی براتی یازدهم ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه علیرضا عربشاهی یازدهم ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

قیمت فیزیک دهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

فیزیک دهم کلاسینو توسط مهدی براتی، علیرضا عربشاهی و مهدی فتحی تدریس می شود.

کلاس های فیزیک دهم اشتراکی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه مهدی براتی دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه علیرضا عربشاهی دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد
سالیانه مهدی فتحی دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

قیمت کلاس های نوبان فیزیک کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نوبان کلاسینو در درس فیزیک از آبان ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ کلید می خورد.

کلاس های نوبان فیزیک
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نوبان محمد نوکنده کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲
نوبان مهدی براتی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲
نوبان علیرضا عربشاهی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست فیزیک کنکور ۱۴۰۳

نکته و تست فیزیک کلاسینو یا همان کلاس های TNT فیزیک از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ شروع می شود.

کلاس های نکته و تست فیزیک
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست محمد نوکنده کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۳۰ دی ۱۴۰۲
نکته و تست مهدی براتی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۳۰ دی ۱۴۰۲

لیست قیمت کلاس های هندسه و گسسته کلاسینو برای کنکور ۱۴۰۳

درس هندسه و گسسته از سختی بالایی برخوردار هست و نیازه دانش آموزان با یک دبیر کاربلد پیش بروند و دقیق یاد بگیرند. هندسه و گسسته کلاسینو توسط بهرام جلالی و محمد صحت کار و علیرضا اردستانی تدریس می شود و می توانیم بگوییم که در لیست بهترین اساتید هندسه و گسسته کنکور قرار دارند.

قیمت کلاسینو در هندسه و گسسته کنکور

قیمت کلاس های سالیانه هندسه و گسسته کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه کلاسینو در درس هندسه و گسسته کنکور از مرداد ماه ۱۴۰۲ استارت می خورد و تا آخر سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

کلاس های سالیانه مرداد هندسه و گسسته کنکور ۱۴۰۳
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه بهرام جلالی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲
سالیانه محمد صحت کار کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ تیر ۱۴۰۲

قیمت هندسه یازدهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

هندسه یازدهم کلاسینو توسط بهرام جلالی تدریس می شود.

کلاس های هندسه یازدهم
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه بهرام جلالی یازدهم ۱.۲۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

قیمت هندسه دهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

هندسه دهم کلاسینو توسط علیرضا اردستانی تدریس می شود.

کلاس های هندسه دهم اشتراکی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه علیرضا اردستانی دهم اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

قیمت کلاس های نوبان هندسه و گسسته کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نوبان کلاسینو در درس هندسه و گسسته از آبان ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ کلید می خورد.

کلاس های نوبان هندسه و گسسته
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نوبان بهرام جلالی کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲
نوبان محمد صحت کار کنکور ۱۴۰۳ ۳.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست هندسه و گسسته کنکور ۱۴۰۳

نکته و تست هندسه و گسسته کلاسینو یا همان کلاس های TNT فیزیک از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ شروع می شود.

کلاس های نکته و تست هندسه و گسسته
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست بهرام جلالی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ بهمن ۱۴۰۲
نکته و تست محمد صحت کار کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ بهمن ۱۴۰۲

لیست قیمت کلاس های زمین شناسی کلاسینو برای کنکور ۱۴۰۳

زمین شناسی کلاسینو توسط محمد همدانی تدریس می شود، این کلاس از حجم زمانی خوبی برخوردار هست و خیلی از دانش آموزان می توانند ازش استفاده کنند.

قیمت کلاس های سالیانه زمین شناسی کنکور ۱۴۰۳

کلاس های سالیانه کلاسینو در درس زمین کنکور از تابستان ۱۴۰۲ استارت می خورد و تا آخر سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

کلاس های سالیانه زمین شناسی کنکور ۱۴۰۳
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه محمد همدانی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. تابستان ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نوبان زمین کنکور ۱۴۰۳

کلاس های نوبان کلاسینو در درس زمین از آبان ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ کلید می خورد.

کلاس های نوبان زمین شناسی
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نوبان محمد همدانی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲

قیمت کلاس های نکته و تست زمین کنکور ۱۴۰۳

نکته و تست زمین کلاسینو یا همان کلاس های TNT زمین شناسی از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای کنکور ۱۴۰۳ شروع می شود.

کلاس های نکته و تست زمین شناسی
قیمت با تخفیف مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نکته و تست محمد همدانی کنکور ۱۴۰۳ ۱.۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱ بهمن ۱۴۰۲

لیست قیمت کلاس های ادبیات کلاسینو

ادبیات کلاسینو برای آمادگی دانش آموزان در امتحانات مدرسه و نهایی و همچنین ترمیم نمره توسط فراز توکلی و رضا حسینی یکتا تدریس می شود.

قیمت کلاسینو ادبیات فارسی

قیمت کلاس های ادبیات سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

کلاس های سالیانه کلاسینو در درس ادبیات از مرداد ماه ۱۴۰۲ استارت می خورد و تا آخر سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

کلاس های سالیانه مرداد ادبیات
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه ادبیات رضا حسینی یکتا ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۸ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه ادبیات فراز توکلی ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۸ مرداد ۱۴۰۲

قیمت کلاس های ادبیات نهایی خرداد ۱۴۰۳

دوره نهایی عمومی کلاسینو از اوایل بهمن ۱۴۰۲ شروع می شود و برای آمادگی امتحانات خرداد ۱۴۰۳ می باشد.

کلاس های نهایی ادبیات
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نهایی ادبیات رضا حسینی یکتا ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲
نهایی ادبیات فراز توکلی ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲

قیمت ادبیات یازدهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

ادبیات یازدهم کلاسینو توسط فراز توکلی تدریس می شود.

کلاس ادبیات یازدهم
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه ادبیات فراز توکلی ۱.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

قیمت ادبیات دهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

ادبیات دهم کلاسینو توسط فراز توکلی تدریس می شود.

کلاس ادبیات دهم اشتراکی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه ادبیات فراز توکلی اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

لیست قیمت کلاس های عربی کلاسینو

عربی کلاسینو برای آمادگی دانش آموزان در امتحانات مدرسه و نهایی و همچنین ترمیم نمره توسط محمد واعظی و عمار تاجبخش و محمد مهدی شاهرودی و وهاب اصغری تدریس می شود.

قیمت کلاسینو عربی

قیمت کلاس های عربی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

کلاس های سالیانه کلاسینو در درس عربی از مرداد ماه ۱۴۰۲ استارت می خورد و تا آخر سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

کلاس های سالیانه مرداد عربی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه عربی محمد واعظی ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه عربی عمار تاجبخش ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۷ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه عربی محمد مهدی شاهرودی ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۷ مرداد ۱۴۰۲

قیمت کلاس های عربی نهایی خرداد ۱۴۰۳

دبیران این دوره به صورت زیر می باشند.

کلاس های نهایی عربی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نهایی عربی محمد واعظی ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲
نهایی عربی عمار تاجبخش ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲
نهایی عربی محمد مهدی شاهرودی ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲

قیمت عربی یازدهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

عربی یازدهم کلاسینو توسط محمد مهدی شاهرودی تدریس می شود.

کلاس عربی یازدهم
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه عربی محمد مهدی شاهرودی ۱.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

قیمت عربی دهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

عربی دهم کلاسینو توسط وهاب اصغری تدریس می شود.

کلاس عربی دهم اشتراکی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه عربی وهاب اصغری اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

لیست قیمت کلاس های دینی کلاسینو

دینی کلاسینو برای آمادگی دانش آموزان در امتحانات مدرسه و نهایی و همچنین ترمیم نمره توسط روزبه فکری تدریس می شود.

قیمت کلاس های دینی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

کلاس های سالیانه کلاسینو در درس دینی از مرداد ماه ۱۴۰۲ استارت می خورد و تا آخر سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

کلاس های سالیانه مرداد دینی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه دینی روزبه فکری ۱.۴۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۸ مرداد ۱۴۰۲

قیمت کلاس دینی نهایی خرداد ۱۴۰۳

دبیر دینی نهایی کلاسینو مانند دیگر دوره ها روزبه فکری می باشد.

کلاس های نهایی دینی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نهایی دینی فکری ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲

قیمت دینی یازدهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

دینی یازدهم کلاسینو توسط روزبه فکری تدریس می شود.

کلاس دینی یازدهم
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه دینی روزبه فکری ۱.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

قیمت دینی دهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

دینی دهم کلاسینو توسط روزبه فکری تدریس می شود.

کلاس دینی دهم اشتراکی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه دینی روزبه فکری اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

لیست قیمت کلاس های زبان کلاسینو

زبان کلاسینو برای آمادگی دانش آموزان در امتحانات مدرسه و نهایی و همچنین ترمیم نمره توسط رضا کیاسالار و میلاد قریشی و علیرضا جابری تدریس می شود.

قیمت کلاسینو زبان انگلیسی

قیمت کلاس های زبان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

کلاس های سالیانه کلاسینو در درس زبان از مرداد ماه ۱۴۰۲ استارت می خورد و تا آخر سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

کلاس های سالیانه مرداد زبان
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه زبان رضا کیاسالار ۱.۴۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۲ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه زبان میلاد قریشی ۱.۴۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۲ مرداد ۱۴۰۲
سالیانه زبان علیرضا جابری ۱.۴۵۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

قیمت کلاس های زبان نهایی خرداد ۱۴۰۳

معلم های این دوره به صورت زیر می باشد.

کلاس های نهایی زبان
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
نهایی زبان قریشی ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲
نهایی زبان جابری ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲
نهایی زبان کیاسالار ۱.۴۵۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اوایل بهمن ۱۴۰۲

قیمت زبان یازدهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

زبان یازدهم کلاسینو توسط میلاد قریشی تدریس می شود.

کلاس زبان یازدهم
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه زبان میلاد قریشی ۱.۰۰۰.۰۰۰ با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

قیمت زبان دهم کلاسینو سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

زبان دهم کلاسینو توسط میلاد قریشی تدریس می شود.

کلاس زبان دهم اشتراکی
قیمت با تخفیف (تومان)
مشاوره و تخفیف دوره شروع کلاس
سالیانه زبان میلاد قریشی اشتراک های مختلفی با قیمت پایین با شماره ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید. اعلام می گردد

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

‫۵ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا